SME
Nedeľa, 29. máj, 2022 | Meniny má Vilma

Slezská univerzita v Opavě

Seznamte se: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

(Zdroj: Archív univerzity)

PRODĚKANI
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D., proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D., proděkanka pro vědu a zahraniční styky
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., proděkan pro informace a rozvoj

TAJEMNÍK
Ing. Mgr. Josef Svoboda

PŘEDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY
PhDr. Petr Vojtal

Děkanka Irena Korbelářová: NAŠE NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ NEMÁ V ČESKÉ REPUBLICE KONKURENCI

Paní děkanko, jaké studijní obory Filozoficko-přírodovědecká fakulta
v Opavě nabízí?

Studovat je možno obory umělecké, humanitní nebo přírodovědné. V rámci uměleckých oborů se jedná například Audiovizuální tvorbu, Kulturní
dramaturgii a Tvůrčí fotografii. Nabízíme rovněž velmi zajímavé profesní
obory, mezi něž patří Lázeňství a turismus s moderní gastronomií.

SkryťVypnúť reklamu

Co můžete nabídnout zájemcům o akademické obory?

Pro ty, kteří vyhledávají tradiční akademické obory, může být bezpochyby
zajímavá Historie, Muzeologie nebo studium cizích jazyků - angličtiny,
němčiny, italštiny.

Pokud je někdo příznivcem fyzikálních či informatických studijních programů, tak i pro něho máme „speciality“, například Astrofyziku, Multimediální
techniky či moderní Informatiku. V této souvislosti bych ráda zdůraznila, že na fakultě funguje nově otevřená astronomická observatoř, v jejímž rámci probíhá část studia.

Děkanka Irena Korbelářová: NAŠE NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ NEMÁ V ČESKÉ REPUBLICE KONKURENCI

Paní děkanko, jaké studijní obory Filozoficko-přírodovědecká fakulta
v Opavě nabízí?

Studovat je možno obory umělecké, humanitní nebo přírodovědné.
V rámci uměleckých oborů se jedná například Audiovizuální tvorbu, Kulturní
dramaturgii a Tvůrčí fotografii. Nabízíme rovněž velmi zajímavé profesní
obory, mezi něž patří Lázeňství a turismus s moderní gastronomií.

SkryťVypnúť reklamu

Co můžete nabídnout zájemcům o akademické obory?

Pro ty, kteří vyhledávají tradiční akademické obory, může být bezpochyby
zajímavá Historie, Muzeologie nebo studium cizích jazyků - angličtiny,
němčiny, italštiny.

Pokud je někdo příznivcem fyzikálních či informatických studijních programů,
tak i pro něho máme „speciality“, například Astrofyziku, Multimediální
techniky či moderní Informatiku. V této souvislosti bych ráda zdůraznila, že na fakultě funguje nově otevřená astronomická observatoř, v jejímž rámci probíhá část studia.

Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě je možno studovat bakalářské a magisterské studijní programy akademického i profesního zaměření zejména v oblastech:

  • Anglická, italská a německá filologie
  • Český jazyk a literatura
  • Dramatická umění a audiovizuální tvorba
  • Historické vědy a archeologie
  • Tvůrčí fotografie
  • Fyzika a aplikovaná fyzika
  • Informatika a aplikovaná informatika

Podrobné informace k přijímacím zkouškám naleznete na webových stránkách fakulty www.fpf.slu.cz

SkryťVypnúť reklamu

Hlásíte-li se na více studijních oborů, je potřeba podat odpovídající množství přihlášek (včetně zaplacení administrativních poplatků).

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Bakalářské a navazujíci magisterské studijní programy: 31. 3. 2020

Doktorské studijní programy: 31. 5. 2020

Uchazeč uhradí administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-Kč. Bližší informace naleznete v Informačním systému SU při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu.

Uchazeči ze zahraničí uhradí poplatek buď přímo v českých korunách, nebo v zahraniční měně tak, aby výsledná částka po odečtení všech poplatků za směnu zahraniční měny byla částkou požadovanou (tj. 500,-Kč).

Administrativní poplatek za přijímací řízení, jehož se uchazeč z jakéhokoliv
důvodu nezúčastní, se nevrací!

SkryťVypnúť reklamu

Jak na přihlášky?

Uchazeč sa hlásí formou elektronické přihlášky.

Poplatky za úkony spojený s přijímacím řízením
Pro jaký typ studiaVýše poplatkuPoznámka
Bakalářské studium500,-Kčza úkony spojené s přijímacím
řízením, ve kterém se konají
přijímací zkoušky
Bakalářské studium500,-Kčza úkony spojené s přijímacím
řízením, ve kterém bylo od
přijímací zkoušky upuštěno
Navazující magisterské studium500,-Kčza úkony spojené s přijímacím
řízením, ve kterém se konají
přijímací zkoušky
Doktorské studium500,-Kčza úkony spojené s přijímacím
řízením, ve kterém se konají
přijímací zkoušky

Filozoficko - přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů. Vznikla v roce 1990 jako první součást budoucí Slezskéuniverzity v Opavě.

Na fakultě v současnosti studuje více než 1200 studentů ve studijních programech z oblasti exaktních, humanitní a společenských věd i umění. Výuku zajišťuje
osm pracovišť: Institut tvůrčí fotografie, Ústav archeologie, Ústav bohemistiky a knihovnictví, Ústav cizích jazyků, Ústav fyziky, Ústav historických věd, Ústav informatiky, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu.

Studenti se zapojují do výzkumných projektů a dosahují ocenění v soutěžích. Po absolvování nacházejí bez problémů uplatnění v akademické i profesní praxi.

SkryťVypnúť reklamu

Zapojení fakulty do vědeckých sítí se odrazilo v jejím participování na vzniku a utváření vědeckých center.

K nejvýznamnějším náleží Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky a Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat s bohatými mezinárodními kontakty. V roce 2017 byla na Bezručově náměstí 13 otevřena astronomická observatoř obdobná těm, kterými disponují Univerzita Karlova
v Praze a brněnská Masarykova univerzita. Moderní observatoř je určena především studentům a vědeckým pracovníkům.

Od roku 2011 se odborníci z Ústavu informatiky podílejí v rámci autonomního pracoviště na činnosti ostravského superpočítačového Centra excelence
IT4Innovations. Mezi další témata jejich výzkumu patří multiagentní systémy, robotika, molekulární a membránové výpočty.

SkryťVypnúť reklamu

Nezanedbatelných výsledků dosahují rovněž Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy a Výzkumné centrum pro soudobé dějiny,
historickou paměť a kulturní dějiny (1800-2000). Jejich členové jsou uznávanými řešiteli projektů Grantové agentury ČR, Ministerstva kultury i evropských
struktur. K přednostem výzkumů náleží interdisciplinarita a komparativní přístup.

Specifickým segmentem fakulty jsou umělecká pracoviště, zejména mezinárodních úspěchů dosahující Institut tvůrčí fotografie. Působí na něm přední tvůrci vystavující v domácích i zahraničních galeriích. Významných ocenění dosáhli ve fotografických soutěžích World Press Photo, European Union Photography, PDN Photo Annual Award a jiných.

Studenty vyhledávanými se v poslední době stávají umělecké obory spojené s Ústavem bohemistiky a knihovnictví,a to Audiovizuální tvorba a Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo. Fakulta spolupracuje ve vzdělávací i vědecké oblasti se třemi desítkami institucí ve Francii, Irsku, Itálii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Švédsku a Velké Británii. Fakulta nabízí zprostředkování individuálního studia v zahraničí, výjezdy se stipendijními
organizacemi, programy a nadacemi nebo jazykové a letní školy.

SkryťVypnúť reklamu

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu