Žilinská univerzita v Žiline

UNIZA je vyhľadávaná vysokoškolská inštitúcia pre kvalitnú výučbu, moderné tvorivé prostredie, špičkové laboratóriá a atraktívne študijné programy. Na UNIZA študujú budúci piloti, experti na dopravné stavby, elektrotechnické riešenia, konštruktéri, odborníci v informatike, bezpečnosti, ako aj ekonomike či humanitných vedách a mnohí ďalší.

Žilinská univerzita v Žiline

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

• KVALITNÉ VZDELANIE
• ŠIROKÉ MOŽNOSTI ŠTÚDIA A STÁŽÍ V ZAHRANIČÍ
• SPOLUPRÁCA S UNIVERZITAMI V EURÓPE, ÁZII, AMERIKE
• STARTUP POVOLANIE PODNIKATEĽ
• UNIVERZITNÝ CAMPUS UNIKÁTNY NA SLOVENSKU
• MODERNÉ UBYTOVANIE
• RÔZNE DRUHY ŠTIPENDIÍ
• MOŽNOSTI ROZVÍJAŤ SVOJ TALENT A NÁPADYV ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÁCH
• ŠPORTOVÉ VYŽITIE
• VÝBORNÁ KUCHYŇA
• SKVELÝ ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT

Dni otvorených dverína fakultách UNIZA

Neviete presne, ktorý študijný program je pre vás ten pravý? Chcete spoznať pedagógov, nazrieť do učební a laboratórií? Máte ešte nezodpovedané otázky k podaniu prihlášky či prijímaciemu konaniu? Príďte na dni otvorených dverí fakúlt UNIZA a všetko sa dozviete!


FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKYDOPRAVY A SPOJOV 15.02.2019
STROJNÍCKA FAKULTA 21.11.2018 • 29.01.2019
FAKULTA ELEKTROTECHNIKYA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 05.02.2019
STAVEBNÁ FAKULTA 06.02.2019
FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY 14.02.2019
ONLINE deň otvorených dverí:13.03.2019 v čase 16.00 - 21.00 hod.
FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA 13.02.2019
FAKULTA HUMANITNÝCH VIED 08.02.2019
VÝSKUMNÝ ÚSTAV VYSOKOHORSKEJ BIOLÓGIE 03.04.2019 miesto konania: Tatranská Javorina

PREČO UNIZA

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) patrí podľa výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl z roku 2015 do prvej päťky najlepších slovenských univerzít. Aktuálne na jej siedmich fakultách študuje takmer 8 000 študentov. Pre svoju kvalitnú výučbu, moderné tvorivé prostredie, kvalitné laboratóriá, ale hlavne pre atraktívne študijné programy je vyhľadávanou vysokoškolskou inštitúciou.

História Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) sa začala písať 1. septembra 1953 vyčlenením z Českého vysokého učení technického v Prahe ako Vysoká škola železničná. Žilinská univerzita v Žiline počas 65 rokov svojej úspešnej existencie prešla mnohými zmenami:
• 1953 – VYSOKÁ ŠKOLA ŽELEZNIČNÁ V PRAHE
• 1959 – VYSOKÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ V PRAHE
• 1962 – VYSOKÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ V ŽILINE
• 1980 – VYSOKÁ ŠKOLA DOPRAVY A SPOJOV V ŽILINE
• 1996 – ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE


Počas viac než 65-tich rokov svojej úspešnej existencie sa UNIZA stala alma mater pre vyše 80 000 absolventov, kvalitne pripravených odborníkov. V súčasnosti fakulty a pracoviská UNIZA zabezpečujú celkom 184 študijných programov. Študenti sa počas roka môžu zapojiť do rôznych súťaží a projektov na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. V minulosti boli študenti súčasťou napríklad tvorby solárneho automobilu, elektromobilu, robotickej ruky a mnohých ďalších.

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
UNIZA má rozvinutú zmluvnú spoluprácu vo vede a vzdelávaní s desiatkami univerzít, vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií z mnohých krajín na celouniverzitneja fakultnej úrovni nielen v rámci Európy, ale i Ameriky, Ázie a Afriky, ako napríklad s The UC Berkeley - College of Engineering v USA, Moscow State University of Railway Engineering v Ruskej federácii, Ningbo University of Technologyv Číne alebo Toyohashi University of Technology v Japonsku. Každoročne cez program ERASMUS+ vycestuje mnoho študentov na štúdium či stáž a pedagógov na prednáškové pobyty.

SPOLUPRÁCA
UNIZA aktívne spolupracuje s poprednými slovenskými a medzinárodnýmispoločnosťami, napr. Huawei Technologies, Siemens, Železnice Slovenskej republiky,Kia Motors Slovakia, Scheidt & Bachmann a iné. Aj to zvyšuje šancena uplatnenie sa absolventov v odbore, v ktorom študovali.

KONTAKT:
uniza.sk
Facebook
Instagram
Twitter