Slovenská technická univerzita v Bratislave

# najvyššie platy # tvoja najlepšia voľba # uplatníš sa v praxi # matika nie je problém

Ilustračná fotografiaIlustračná fotografia(Zdroj: STU)

"Keď som sa rozhodoval, čo študovať po gymnáziu, páčilo sa mi toho viac – fyzika, elektronika, hifi či videotvorba. Dobrú radu mi dal priateľ. Vyštudoval elektronické počítače a už pracoval. Povedal – štúdium na technike ti prinesie viac možností nájsť si dobrú prácu, ktorá ťa bude baviť. A mal pravdu. STU je škola so skúsenosťami. Rozvíja nielen vedomosti, ale aj systémové myslenie, pocit spolupatričnosti a zodpovednosť. Poskytuje vzdelanie, ktoré zvýši vaše šance na zaujímavú prácu, slušné príjmy a dobré uplatnenie v živote. Ak študujete techniku, naučíte sa pochopiť podstatu problému, to, čo je kľúčové pre jeho vyriešenie. A to robí z absolventov technických smerov úspešných ľudí. Mnohí z nich sú úspešní vedci, manažéri, podnikatelia, dokonca prezidenti...
POĎTE ŠTUDOVAŤ TECHNIKU. ČAKÁ VÁS ZAUJÍMAVÁ BUDÚCNOSŤ."

Čo môžete na STU študovať:

STAVEBNÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • Civil Engineering (v anglickom jazyku) (denné štúdium)
 • Civil Engineering (v slov. a anglickom jazyku) (denné štúdium)
 • geodézia a kartografia (denné štúdium)
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (denné štúdium)
 • krajinárstvo a krajinné plánovanie (denné štúdium)
 • matematicko-počítačové modelovanie (denné štúdium)
 • pozemné stavby a architektúra (denné štúdium)
 • technológie a manažérstvo stavieb (denné štúdium)
 • vodné stavby a vodné hospodárstvo (denné štúdium)

Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2019

Deň otvorených dverí: 7. 2. 2019/štvrtok

www.svf.stuba.sk

STROJNÍCKA FAKULTA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • aplikovaná mechanika a mechatronika (denné štúdium)
 • automatizácia a informatizácia
 • strojov a procesov (denné štúdium)
 • automobily a mobilné pracovné stroje (denné štúdium)
 • energetické stroje a zariadenia (denné štúdium)
 • technika ochrany životného prostredia (denné štúdium)
 • strojárske technológie a materiály (denné štúdium)
 • environmentálna výrobná technika (denné štúdium)
 • meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (denné štúdium)

Termín podania prihlášky: do 31. 3. 2019

Deň otvorených dverí: 14. 2. 2019

www.sjf.stuba.sk

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • aplikovaná informatika (denné štúdium)
 • automobilová mechatronika (denné štúdium)
 • elektroenergetika (denné štúdium)
 • elektronika (denné štúdium)
 • elektrotechnika (denné štúdium)
 • jadrové a fyzikálne inžinierstvo (denné štúdium)
 • robotika a kybernetika (denné štúdium)
 • telekomunikácie (denné štúdium)

Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2019

www.fei.stuba.sk

FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (denné štúdium)
 • automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný, 4-ročný) (denné štúdium)
 • biotechnológia (denné štúdium)
 • biotechnológia (konverzný, 4ročný) (denné štúdium)
 • chémia, medicínska chémia a chemické materiály (denné štúdium)
 • chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný, 4-ročný) (denné štúdium)
 • chemické inžinierstvo (denné štúdium)
 • chemické inžinierstvo (konverzný, 4-ročný) (denné štúdium)
 • potraviny, výživa, kozmetika (denné štúdium)
 • potraviny, výživa, kozmetika (konverzný, 4-ročný) (denné štúdium)

Termín podania prihlášky:

do 30. 4. 2019 (1. kolo) do 9. 8. 2019 (2. kolo)

Týždeň otvorených dverí: 28. 1.– 1. 2. 2019

CHEMSHOW 2019: 25. 6. 2019

www.fchpt.stuba.sk

FAKULTA ARCHITEKTÚRY ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • architektúra a urbanizmus (denné štúdium)
 • dizajn (denné štúdium)

Termín podania prihlášky: do 30. 11. 2018

Noc architektúry:

winter edition – 14. 2. 2019

summer edition – 13. 6. 2019

www.fa.stuba.sk

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • aplikovaná informatika a automatizáciav priemysle (denné štúdium)
 • integrovaná bezpečnosť (denné štúdium)
 • kvalita produkcie (denné štúdium)
 • materiálové inžinierstvo (denné štúdium)
 • mechatronika v technologických zariadeniach (denné štúdium)
 • personálna práca v priemyselnom podniku (denné štúdium)
 • počítačová podpora výrobných technológií (denné štúdium)
 • priemyselné manažérstvo (denné štúdium)
 • výrobné technológie (denné štúdium)
 • výrobné technológie a výrobný manažment (denné štúdium)
 • výrobné zariadenia a systémy (denné štúdium)

Termín podania prihlášky: do 31. 3. 2019

Deň otvorených dverí: 6. 2. 2019

www.mtf.stuba.sk

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

ŠTUDIJNÝ PROGRAM:

informatika (denné štúdium 3-ročné, 4-ročné)

FIIT posilňuje štúdium IT na bakalárskom stupni: spája svoje študijné programy do jedného. Umožňuje tým študentom širšiu voliteľnosť predmetov a zvyšuje ich uplatniteľnosť po skočení štúdia.

Termín podania prihlášky: do 31. 3. 2019

Deň otvorených dverí: 14. 12. 2018

www.fiit.stuba.sk

ÚSTAV MANAŽMENTU

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 • priestorové plánovanie (denné štúdium v SJ)
 • priestorové plánovanie (denné štúdium v AJ)
 • investičné plánovanie v priemyselnom podniku (denné štúdium v SJ)
 • investičné plánovanie v priemyselnom podniku (denné štúdium v AJ)

Termín podania prihlášky: do 30. 4. 2019

Deň otvorených dverí: 14. 2. 2019

Deň plánovačov: 4. 4. 2019

www.um.stuba.sk

STU = ONLINE UNIVERZITA

Šetríme čas našich študentov a uľahčujeme im prístup k informáciám a literatúre.

Na našich internátoch študenti využívajú rýchle pripojenie na internet. Ponuku online služieb stále rozširujeme.

E-prihláška

Ako prvá univerzita od študentov nechceme pri podávaní prihlášky na štúdium žiadne papiere. Stačí vyplniť e-prihlášku na webe stuba.sk a nahrať prílohy.

Online literatúra

Všetku študijnú literatúru, ktorá vyšla v univerzitnom vydavateľstve Spektrum STU, si môžu študenti stiahnuť zdarma cez Akademický informačný systém (AIS). Za dva roky zaznamenal systém vyše 61 400 prístupov.
Virtuálna knižnica Prostredníctvom virtuálnej knižnice sú u nás bezplatne dostupné aj vedecké databázy.

AIS

Akademický informačný systém je univerzitný online systém, ktorý umožňuje zostavenie rozvrhu, výber termínov skúšok a zápočtov, online zapisovanie známok do elektronického indexu. Študenti môžu konzultovať s vyučujúcimi
univerzitným emailom. V systéme si vedia aj objednať jedlo v našich jedálňach. A cez AIS dostávajú aj informácie o aktuálnom dianí na univerzite.
Výpočtový softvér Študenti majú zdarma k dispozícií softvéry na výpočty a simulácie. Populárny je najmä MATLAB, ktorý používajú top univerzity
a firmy vo svete. Slúži na matematické výpočty, programovanie či počítačové simulácie. K dispozícii sú zdarma i certifikované kurzy.

KONTAKTY
www.stuba.sk
www.facebook.com/univerzita

Prečo STU:

1. ATRAKTÍVNE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

- vyberiete si zo študijných programov, o ktoré majú zamestnávatelia záujem

2. DOBRÁ PRÁCA A PLAT

- naši absolventi majú podľa údajov Sociálnej poisťovne najvyššie platy a podľa personálnych agentúr patria medzi najžiadanejších

3. POBYTY V ZAHRANIČÍ

- každý študent môže cestovať do zahraničia na študijný pobyt či pracovnú stáž

4. ŠTIPENDIÁ

- ročne dáme na štipendiá viac ako 3 milióny €, (motivačné štipendiá, štipendiá za dobré študijné výsledky, za výsledky vo vede, športe či umení) - štipendiá získajú i študenti, ktorí cestujú na študijné pobyty do zahraničia

5. ŠPIČKOVÝ VÝSKUM

- študentov zapájame do výskumu a tvorivej činnosti, stávajú sa spoluautormi
patentov

6. ZREKONŠTRUOVANÉ LABORATÓRIÁ A INTERNÁTY

- máme laboratóriá zriadené spolu s firmami a nové laboratóriá v top výskumných oblastiach; zrekonštruovali sme už väčšinu našich internátov

7. ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT

- máme športoviská od fitness centier cez plavárne a ihriská až po tenisové
kurty, atletickú dráhu či lezeckú stenu

- môžete sa stať členmi študentských spolkov, alebo sa pridať k Vysokoškolskému
umeleckému súboru Technik

- množstvo zábavy aj pracovných príležitostí ponúka i Bratislava

8. PODPORA START-UPOV

- v Univerzitnom technologickom inkubátore STU vám pomôžeme s rozbehnutím
startupov a môžete prísť na zaujímavé prednášky odborníkov

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

Píše Patrik Dubovský - Fórum

Ako Harabinov senát poslal do väzenia ťažko chorého františkána

Bystrík Janík zomrel následkom perzekúcií komunistického režimu a jeho justície.

PLUS

Kde sa vzali nožík-rybička, verzatilka aj známe zápalky

Príbehy drobností českého dizajnu, ktoré prežili.

Neprehliadnite tiež

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia

Chcete ísť na vysokú školu? Ustriehnite si termíny

Stručná inštruktáž, ako si podať prihlášku na vysokú školu.

Ilustračná fotografia

Čo nové budete môcť študovať?

Novinky študijných programov, ktoré sa vysokým školám po získaní akreditácie podarilo zaradiť do svojej ponuky na akademický rok 2019/2020

Mnohé fakulty reagujú pri nových študijných akreditovaných programoch na požiadavky praxe, absolventi budú pre zamestnávateľov zaujímavejší.

Na vlastnej koži: Ako prežiť prvý rok na vysokej škole

Prechod zo strednej školy na vysokú prináša študentom veľa zmien do života.

Porovnávacie skúšky nahradia prijímačky

Výsledky štandardizovaných skúšok českej spoločnosti Scio na Slovensku využíva pri prijímaní na štúdium 32 fakúlt z desiatich univerzít. Skúšky študent môže absolvovať počas jedného školského roka v šiestich termínoch vo viacerých slovenských mestách.