SME
Sobota, 10. jún, 2023 | Meniny má Margaréta

Technická univerzita vo Zvolene

Význam poznania, ako žiť environmentálne zodpovedne nikdy nebol aktuálnejší!

(Zdroj: Archív univerzity)

Význam poznania, ako žiť environmentálne zodpovedne nikdy nebol aktuálnejší!

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČA

KONTAKT:
Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24,
960 53 Zvolen
tel.: 045/5206 106
e-mail: rpp@tuzvo.sk

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK:

UNIVERZITNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM do 31. 3. 2023
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM do 30.6. 2023

LESNÍCKA FAKULTA
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM do 31. 3. 2023
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM do 30. 6. 2023

DREVÁRSKA FAKULTA
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM do 31. 3. 2023

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM do 30. 6. 2023
PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM DIZAJN NÁBYTKU
A INTERIÉRU do 31. 5. 2023

SkryťVypnúť reklamu

FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM do 31.3. 2023
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM do 17. 7. 2023

FAKULTA TECHNIKY
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM do 31. 3. 2023
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM do 30. 7. 2023

ĎALŠIE INFORMÁCIE: Informácie o prijímacom konaní nájdete na ww.tuzvo.sk.

Vďaka vysokej úrovni kvality zariadení a moderným podmienkam na štúdium a výskum Technická univerzita vo Zvolene disponuje najaktuálnejšími vedeckými poznatkami pre zachovávanie trvalo udržateľného života.

Spomedzi všetkých vysokých škôl na Slovensku má TUZVO jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s rozšírením do ďalších umeleckých/dizajnérskych, prírodovedných, ekonomických, technických a bezpečnostných oblastí.

Univerzita ponúka štúdium na štyroch fakultách a univerzitnom študijnom odbore.

SkryťVypnúť reklamu

Čo ťa čaká na TUZVO

Zvolen leží v strede Slovenska obklopený horami, preto predstavuje pre študenta s blízkym vzťahom k prírode ideálne podmienky pre prepojenie teoretického štúdia s outdoorovým životom.

Naši študenti si môžu vybrať zo širokého spektra študijných programov zameraných na prírodu a prírodné zdroje, ako aj technológie ich spracovania a využitia v spoločnosti. Študovať môžeš buď na jednej zo štyroch špecializovaných fakúlt alebo na celouniverzitnom študijnom programe.
Univerzita ponúka halu vedecko-experimentálnych pracovísk a unikátne výskumné centrá so špičkovým vybavením s 3D vizualizáciou, 3D tlačou a 3D simuláciou.

UNIVERZITNÉ ŠTUDIJNÉ
PROGRAMY

Na Univerzitnom študijnom programe EKONOMIKA A MANAŽMENT PRÍRODNÝCH ZDROJOV sa budeš venovať zelenej ekonómii. Ponúkne Ti komplexné vzdelanie v modernej oblasti bioekonomiky. Okrem klasických ekonomických tém budeš mať možnosť špecificky sa zamerať na problematiku praktického riadenia podnikov v lesnícko-drevárskom komplexe či orientovať sa na spoločensko-ekonomické aspekty nakladania s prírodnými zdrojmi, ale aj využívanie manažérskych informačných systémov.

SkryťVypnúť reklamu

Na LESNÍCKEJ FAKULTE získaš poznatky o manažmente lesných ekosystémov, ako aj z oblasti aplikovanej zoológie a poľovníctva. Je jediná svojho druhu na Slovensku, nájdeš v nej bohatú klubovú činnosť a môžeš zlepšovať svoje zručnosti napr. na harvestorovom trenažéri, či virtuálnom 3D lese.

DREVÁRSKA FAKULTA Ti dá ako študentovi dobré uplatnenie. S titulom z Drevárskej fakulty sa môžeš zamestnať ako odborník na spracovanie dreva, ale aj ako konštruktér drevených stavieb, pracovník protipožiarnej ochrany, manažér alebo dizajnér.

FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY ako jediná fakulta svojho
druhu na Slovensku vychováva profesionálnych ochrancov prírody, krajinárov alebo environmentálnych kriminalistov. V dobe klimatickej krízy a plastov vo svetových oceánoch či odlesňovania, ekológia a environmentalistika každým dňom naberajú na význame.

SkryťVypnúť reklamu

FAKULTA TECHNIKY Je jediná technicky orientovaná fakulta v regióne. Viac ako 25 rokov vzdeláva budúcich konštruktérov, technológov a výrobných inžinierov. Uplatniteľnosť absolventov fakulty na trhu práce je takmer 100%.

TUZVO ďalej ponúka

  • Ubytovanie a stravu v kompletne zrekonštruovaných študentských domovoch a jedálni.
  • Možnosť absolvovania zahraničných mobilít v rámci programu ERASMUS+.
  • Kultúrne, spoločenské a športové aktivity UNI DNI, AGROFILM, Železný hasič, Akademický Zvolen, výstavy dizajnérskych kúskov, vernisáže na zámku, a mnohé ďalšie.
  • Široký výber krúžkov - folklórny súbor Poľana, dobrovoľný hasičský zbor, Sokoliarsky, Kynologický, Včelársky krúžok a mnohé ďalšie.

TAK ČO? EŠTE VÁHAŠ? PRIDAJ SA K NÁM! TEŠÍME SA NA TEBA!

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA I. A II. STUPNIStupeň štúdiaForma
UNIVERZITNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMYI./II.
Ekonomika a manažment prírodných zdrojovBc./IngD/E
LESNÍCKA FAKULTA
LesníctvoBc.D/E
Aplikovaná zoológia a poľovníctvoBc./Ing.D/E
Adaptívne lesníctvoIng.D/E
Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctveIng.D
Ekológia lesaIng.D
DREVÁRSKA FAKULTA
Tvorba a konštrukcia nábytkuBc./Ing.D/E
Drevárstvo s podporou informačných technológiíBc.D/E
Drevené stavbyBc./Ing.D/E
Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemysluBc./Ing.D/E
Protipožiarna ochrana a bezpečnosťBc./Ing.D/E
Dizajn nábytku a interiéruBc./Mgr. artD
Drevárske inžinierstvoIng.D/E
FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY
Ekológia a ochrana biodiverzityBc./Ing.D
Ochrana a využívanie krajinyBc./Ing.D/E
Forenzná a kriminalistická environmentalistikaBc./Ing.D/E
FAKULTA TECHNIKY
Výrobná technika a manažment výrobných procesovBc.D/E
Výrobná technikaIng.D/E

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu