UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE

UNYP je poprednou medzinárodnou inštitúciou s anglickým vyučovacím jazykom v Strednej Európe už takmer 20 rokov. Bola založená v roku 1998, kedy tiež zahájila spoluprácu se State University of New York, Empire State College.

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE

Učiteľský zbor UNYPu, ktorý pochádza z celého sveta, kladie dôraz na dynamické a zážitkové vzdelávanie a malý počet študentov v triedach, čím zaručuje rozvinutie kľúčových kompetencií svojím 800 študentom z 60 krajín sveta v oblastiach, ktoré si zvolili pre štúdium. Naším absolventom sa podarilo úspešne založiť medzinárodné spoločnosti, zaujať seniorné pozície v národných a medzinárodných firmách alebo pokračovať vo vzdelávaní na prestížnych svetových univerzitách, akými sú University of Oxford, Stanford University, London School of Economics, Columbia University či INSEAD.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIEPRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

Študenti z celého sveta si vyberajú UNYP preto najkvalitnejšie medzinárodné univerzitné vzdelanie v anglickom jazyku. Študenti sa môžu prihlásiť na jeden z našich bakalárskych alebo magisterských/MBA programov, alebo sa k nám pridať na semester, aby svojmu štúdiu dodali medzinárodný rozmer.

Naši koordinátori pre prijímacie konania sú pripravení pomáhať budúcim študentom so všetkými aspektami prijímacieho procesu. Dokážu vám poradiť v oblasti požiadaviek pre prijatie, pri podávaní žiadosti o víza, vypĺňaní potrebných dokumentov a možnostiach financovania. Veľmi radi zodpovedajú všetky otázky, ktoré sa týkajú štúdia na UNYP a života v Prahe.

Srdečne vás pozývame na návštevu, príďte si vyskúšať prednášku osobne. Kontaktujte nás a zistite, ako môžete vaše štúdium pozdvihnúť na neobyčajnú skúsenosť.

DÁTUM PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK
UNYP prijíma prihlášky počas celého roka. Dátumy pre podávanie prihlášok sa líšia prekaždý program. Pre získanie ďalších informácií prosím kontaktujte našu kanceláriu pre prijímacie pohovory na admissions@unyp.cz.

PROCES PRIJATIA
• Prihláška na UNYP
• Notársky overená kópia diplomu
• Notársky overený študijný záznam / zoznam známok
• Motivačný list
• Odporúčací list
• Certifikát z anglického jazyka alebo zloženie jazykovej skúšky na UNYP
• Fotografia v digitálnej podobe
• Poplatok za prihlášku
• Osobný prijímací pohovor

PREČO ŠTUDOVAŤ NA UNYP

 • Akreditované americké a európske študijné programy
 • Výnimočný profesorský zbor
 • Nový a moderný kampus v atraktívnej lokalite
 • Kariérne poradenstvo
  • Pomoc pri hľadaní zamestnania
  • Semináre
  • Stáž
  • Tréningy pre pracovné pohovory a pomoc s prípravou životopisu
 • Multikultúrne prostredi
  • 800+ študentov zo 60+ krajín
  • 125+ profesorov z 30+ krajín
 • Športové vyžitie
  • Posilňovňa
  • Bazén
  • Športové tímy
 • Vzrušujúci a interaktívny študentský život
  • Študentské kluby a komunity
  • Študentské výlety a eventy
 • Americký výučbový štýl o zameraním na potreby tudenta
 • Široký výber kurzov
 • Malý počet študentov triedach
  • Priemerný počet študentovv triede je 21
 • Výmenné programy a partnerstvá zahraničí
  • 45 + univerzít po celom svete
 • Sieť absolventov s celoživotnými enefitmi
 • Technické vybavenie na vysokejúrovni

AMERICKÉ BAKALÁRSKE PROGRAMY
Titul udelený od State University f New York, Empire State Colleg
AKREDITÁCIA:
Middle States Commissionon Higher Education, USA Areditácia MŠMT, CZ (*)BAC akreditácia, UK

 • Obchodná administratíva*(dvojitý titul)
 • Komunikácia a média*(dvojitý titul)
 • Medzinárodné vzťahy*(dvojitý titul)š Psychológia* (dvojitý titul)
 • IT management
 • Anglický jazyk a literatúra

Štvorročný americký bakalársky rogram na UNYP je ukončený uelením diplomu zo State Universityof New York, Empire StateCollege, USA.

EURÓPSKE BAKALÁRSKE ROGRAMY
Titul udelený od University of New York in Prague.
AKREDITÁCIA:
Akreditácia MŠMT,CZ
Akreditácia IACBE, USA
Akreditácia BAC, UK

 • Obchodná administratíva
 • Financie
 • Marketing

MBA PROGRAMY
AKREDITÁCIA:
Akreditácia IACBE, USA
Akreditácia CAMBAS, CZ

 • MBA v odbore Management
 • MBA v odbore Marketingš MBA v odbore Financie
 • MBA v odbore Podnikanie
 • MBA v odbore Projektový anagement
 • Flexibilné MBA online(titul udelený od NationalAmerican University, akreditácia IACB)

MAGISTERSKÉ PROGRAMY
University of New York in Prague

 • Mgr. v odbore Psychológia

University of Boltonš

 • M.Sc. v odbore Medzinárodný management
 • LL.M. – Magister v odbore Právo

La Salle University

 • M.A. v odbore Strategická komunikácia

PH.D. PROGRAMY
University of Bolton

 • Ph.D.


VIAC O UNYP

Medzinárodná skúsenosť je čoraz dôležitejšou súčasťou úspešného vzdelania. UNYP ponúka medzinárodné študijné programy od uznávaných vzdelávacích inštitúcií z USA, Spojeného kráľovstva a Európy. A to priamo v krásnom meste v srdci Európy. UNYP je najväčšou a vedúcou vzdelávacou inštitúciou v anglickom jazyku v Českej republike. Prednášky sú vedené uznávanými a skúsenými vyučujúcimi za použitia moderných, otvorených a participatívnych výučbových štýlov, ktoré nútia poslucháčov premýšľať. Študenti sú geograficky a kultúrne rôznorodou skupinou, ktorá odráža diverzitu súčasnosti a budúcnosti. Vyučujúci vedú študentov ku kritickému a analytickému mysleniu, riešeniu problémov, líderstvu a rozhodovacím kompetenciám, ktoré sú v 21. storoční potrebné pre kariérny úspech a spokojný život.

Výučba prebieha v anglickom jazyku. V súčasnosti študuje na UNYP viac ako 800 študentov z viac ako 60 krajín. Vyučujúci pochádzajú z viac ako 30 krajín sveta, napríklad z USA, EU a Českej republiky a prispievajú k výučbe svojimi akademickými a profesionálnymi skúsenosťami. Toto všetko vytvára na UNYP multikultúrne prostredie a prináša medzinárodnosť každému študentovi. Programy ponúkané na UNYP majú akreditácie, ktoré sú zárukou kvality nami ponúkaného vzdelania.

MŠMT - UNYP je oficiálne akreditovaná Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR ako súkromná vysoká škola.

IACBE – Európsky bakalársky program v obchodnej administratíve (BBA) a MBA na UNYP sú akreditované Medzinárodnou radou preobchodné univerzitné vzdelávanie (IACBE).

BAC – UNYP je akreditovanou a uznanou inštitúciou Britskej akreditačnej rady pre nezávislé a vysokoškolské vzdelávanie ako inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie od roku 2001.

CAMBAS – UNYP je akreditovaná Českou asociáciou poskytovateľov vzdelávania MBA od roku 2003.

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Londýnská 41,
Praha 2120 00
Česká republika
admissions@unyp.cz
Tel.: +420 224 221 261/281
Fax: +420 224 221 247
unyp.cz