SME
Utorok, 15. jún, 2021 | Meniny má VítKrížovkyKrížovky

Bude sa dať študovať história v kyberpriestore

Absolvent by mal byť historik s IT schopnosťami.

História cez kyberpriestorové videnie.História cez kyberpriestorové videnie. (Zdroj: FOTO – TATÁNA SOUČKOVÁ)

Na trnavskej Katedre historických vied a stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa už nechceli len prizerať, ako na Slovensku klesá počet záujemcov o štúdium jednoodborovej histórie, a rozhodli sa pre zmenu.

Trápilo ich však aj doterajšie uplatnenie absolventov historikov, ktorých príprava iba z časti korešponduje s potrebami dnešnej spoločenskej praxe. Edukácia histórie na slovenských vysokých školách sa totiž ťažiskovo zameriava na výklad politických a diplomatických dejín.

Skryť Vypnúť reklamu

Po získanej akreditácii v tomto akademickom roku ponúkajú uchádzačom nový študijný program história a aplikovaná história v kyberpriestore.

Jeho absolventi sa preto môžu stať pre potenciálnych zamestnávateľov mimoriadne zaujímaví svojimi novými znalosťami.

Historik s povedomím itečkára

Gestor programu, profesor Peter Chrastina hovorí, že absolvent by mal byť „inak“ mysliaci špecialista ‒ historik s IT povedomím, ktorý dokáže analyzovať staré mapy, veduty alebo fotografie aplikáciou geografických informačných systémov (ArcGIS, QGIS, Maya).

Na základe toho bude schopný poskytnúť konkrétny posudok alebo konzultáciu pri identifikácii a hodnotení potenciálu hmotného kultúrneho dedičstva – starých architektúr, kultúrnej krajiny a podobne. Dokáže sa preto uplatniť aj v médiách, vo vydavateľstvách, v reklamných agentúrach alebo v cestovnom ruchu.

Skryť Vypnúť reklamu

Nový študijný program bude teda úzko prepojený aj s praktickými zručnosťami a znalosťou aktuálnych technológií a trendov.

Základ štúdia budú tvoriť odborné predmety zamerané na výučbu uhorských, československých i slovenských a takisto všeobecných dejín a príbuzných disciplín, ako sú pomocné historické vedy, dejiny európskeho umenia, filozofia dejín, metodológia dejín, historiografia, úvod do muzeológie a jazyky prameňov (napríklad latinčina, maďarčina a nemčina).

Inovatívne predmety

Profesor Chrastina predpokladá, že študentov určite oslovia inovatívne predmety, napríklad úvod do základov tvorby pravdepodobných modelov, tvorba animačných simulácií a modelov, environmentálna história, kyberkultúra v kultúrnych inštitúciách alebo moderné technológie pri ochrane kultúrneho dedičstva či múzejná virtualizácia a vizuálne systémy.

Skryť Vypnúť reklamu

Teoretické predmety sú doplnené o široký výber prakticky zameraných prednášok a seminárov, ktorých náplňou sú témy týkajúce sa kultúrneho dedičstva v kyberpriestore ako aj digitalizácie, vizualizácie a prezentácie historických pamiatok.

Študenti sa nenásilnou formou, ktorá je prístupná pre každého, kto má záujem sa s počítačom naučiť niečo nad rámec bežných používateľských zručností dozvedia, ako sa dajú využiť moderné technológie v súčasnom historickom výskume.

Virtuálna realita v histórii

Prínosom nového odboru bude aj využitie modernej technológie, geografických informačných systémov i virtuálnej reality.

Vďaka virtuálnej realite sa študent môže napríklad dozvedieť, akým spôsobom boli postavené hradné komplexy, čo bolo pre staviteľov vzorom a impulzom pri realizovaní viacerých prestavieb.

Skryť Vypnúť reklamu

„Virtuálna realita v odbore histórie sa teda využíva na pochopenie historických súvislostí v konkrétnom čase a priestore, napríklad pre oblasť historickej a fortifikačnej architektúry. Jednotlivé modely zachytávajú hradné komponenty, ktoré zvýrazňujú konštrukčné, stavebné momenty a podnecujú k zamýšľaniu sa aj nad otázkami,“ približuje to, čo sa budú od budúceho roku učiť študenti, profesor Chrastina.

V rámci „nadstavbových a presahových“ predmetov alebo kurzov budú študenti vnikať aj do virtuálnej reality používanej v archeológii, muzeológii či kulturológii. Nebude vynechaný ani problém identity jednotlivca, spoločnosti alebo fenomén kyborgizmu vo virtuálnej realite.

Tradičné bádanie s modernou praxou

Prednosťou nového odboru je inovatívny prístup, vďaka ktorému budú jeho absolventi schopní orientovať sa nielen v historickej vede, ale budú ju vedieť prepájať s modernými technológiami a najnovšími trendmi digitálnej humanistiky.

Skryť Vypnúť reklamu

V zahraničnom prostredí je aplikácia virtuálnych produktov do priestorov múzeí a do odboru muzeológie bežná. Prejavuje sa to nielen organizovaním rôznorodých virtuálnych výstav, ale aj usporadúvaním seminárov a medzinárodných konferencií.

Na niektorých západoeurópskych katedrách muzeológie je dokonca virtualita zakomponovaná do učebných osnov v podobe výberových prednášok.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Absolventom chýba prax, nie všetko sa dá naučiť virtuálne.

Pandémia pripravila študentov o prax


31. máj
IT firmám chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.

Firmy si zakladajú vlastné akadémie


27. máj
Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie


16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania


16. mar