SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Katolícka univerzita v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie a manažmentu.

(Zdroj: Archív univerzity)

Termíny podania prihlášok na štúdium:

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Bakalárske/magisterské študijnéprogramy: do 31. marca 2019.
Doktorandské štúdium: do 30. apríla 2019 (papierová alebo elektronická prihláška).

FILOZOFICKÁ FAKULTA
Bakalárske študijné programy: do 18. apríla 2019.
Magisterské študijné programy: do 31. marca 2019.
Doktorandské štúdium: do 31. mája 2019 (papierová alebo elektronická prihláška).

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
Bakalárske/magisterské študijnéprogramy: do 31. marca 2019, zahraniční uchádzači do 30. apríla 2019.
Doktorandské štúdium: do 30. mája 2019 (papierová alebo elektronická prihláška).

TEOLOGICKÁ FAKULTA
Bakalárske/magisterské študijné programy: do 30. apríla 2019.
Doktorandské štúdium: do 31. mája 2019 (papierová aj elektronická prihláška).

KONTAKT:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
www.ku.sk

Prečo študovať na Katolíckej univerizte v Ružomberku

Formuj si svoju myseľ i srdce u nás.

Popis a autor citácie

Študenti sú pre nás partneri, ktorých motivujeme nielen aby získavali nové vedomosti, ale hlavne aby rozvíjali svoje zručnosti. Povzbudzujeme ich tiež k zapájaniu sa do rôznych študentských vedeckých aktivít (študentské konferencie) či mimoškolskej činnosti (diskusné kluby, časopis, rádio, televízia, podujatia pre verejnosť). Študentov motivujeme aby absolvovali aspoň semester štúdia na jednej z mnohých partnerských univerzít v zahraničí.

Sloboda vo výbere študijných kombinácií

Pri výbere štúdia učiteľstva predmetov nemusíte byť viazaní pevnými dvojkombináciami predmetov. Pri výbere Vášho študijného programu si môžete slobodne vybrať Vašu želanú kombináciu nielen v rámci jednotlivých fakúlt, ale aj medzi fakultami (možnosť kombinácie vybraných študijných odborov medzi Pedagogickou a Filozofickou fakultou).

Spoločenstvo a komunita

Pridanou hodnotou štúdia a života na Katolíckej univerzite v Ružomberku sú jedinečné služby pre študentov. Odborný tím v Poradenskom centre KU ponúka kariérové, psychologické, sociálne i právne poradenstvo. Poradenské centrum je zároveň podporným pracoviskom pre študentov so špecifickými potrebami a pre rodičov s deťmi. Významným realizátorom voľnočasových aktivít pre študentov je Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka, ktoré ponúka duchovné, kultúrne, športové i turistické vyžitie.

Výborné priestorové a technické zázemie

Vyučovanie na všetkých fakultách prebieha v špičkových vynovených priestoroch. Študentom sú k dispozícii moderné učebne, priestranná aula, plne vybavené laboratóriá, umelecké ateliéry. Študovať a oddychovať môžu v najmodernejšej univerzitnej knižnici. Treba spomenúť psycholaboratórium, v ktorom sa realizuje časť výučby študentov psychológie, ale tiež mediálne centrum s televíznym a rozhlasovým štúdiom.

Garantované ubytovaniev študentskom domove

Každý prvák, ktorý si podá žiadosť o ubytovanie, ho aj dostane, pretože Katolícka univerzita disponuje dostatkom ubytovacích kapacít v zrekonštruovaných alebo nových študentských domovoch. Bývať môžete na internáte v kampuse univerzity alebo v študentských domovoch v blízkosti centra mesta.

Medzinárodná spolupráca

Univerzita je členom významných medzinárodných organizácií a pôsobí v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcii zapojených do Programu Erasmus+ zameranej na modernizáciua zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Fakulta zdravotníctva KU rozvíja medzinárodnú spoluprácu cez podprogram Grundtvig – Učiace sapartnerstvá. Pedagogická fakulta KU a Teologická fakulta KU sú zapojené do sietí Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdia(CEEPUS).

Štúdium v atraktívnom regióne Slovenska

Katolícka univerzita v Ružomberku sa nachádza na Liptove, jedinečnom regióne na severe Slovenska, pre ktorý je charakteristická malebná rozmanitosť prírody na malom území. Liptov je slovenskou turistickou destináciou číslo jeden v zime aj v lete. Je plný prírodných krás, adrenalínu, akvaparkov a zábavy, živého folklóru a tradície, ako aj histórie, kultúry a jedinečnej gastronómie.

Študijné programy na KU v Ružomberku 2019/2020

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMYSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Učiteľstvo matematiky v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo geografie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo biológie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo informatiky v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo chémie v kombináciiBc.D
Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D

Uvedené predmety je možné kombinovať navzájom alebo s predmetom,
ktorý sa vyučuje na Filozofi ckej fakulte KU. PF dbá o individuálny rozvoj
každého študenta a preto otvára kombinácie aj s menšími študijnými
skupinami.

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUMSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Učiteľstvo informatiky jednoodborovéBc./Mgr.D/E
Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborovéBc./Mgr.D/E
Didaktika hudby PhD. DPhD.D
Učiteľstvo náboženskej výchovy jednoodborovéBc./Mgr.D
Učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborovéBc./Mgr.D
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry jednoodborovéBc.D
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieMgr.D/E
Predškolská a elementárna pedagogikaBc./PhD.D/E
Špeciálna pedagogikaBc.D
PedagogikaBc.D/E
Sociálna prácaBc./Mgr./PhD.D/E
Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne službyMgr./PhD.D/E
Poradenstvo a sociálna komunikáciaMgr./PhD.D/E
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne
znevýhodnených skupín
Bc.D/E
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutýcBc./Mgr.D/E
Liečebná pedagogikaBc.D
ManažmentBc.D/E
Ekonomika a manažment podnikuMgr.D/E

FILOZOFICKÁ FAKULTA

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUMSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Anglistika a amerikanistikaBc.D
FilozofiaBc./Mgr.D
Philosophy (filozofia v anglickom jazyku)Bc./Mgr.D
Systematická filozofiaPhD.D/E
HistóriaBc./Mgr./PhD.D/E
PsychológiaBc./Mgr.D
Slovenský jazyk a literatúraBc.D
ŽurnalistikaBc./Mgr.D
Teória a dejiny žurnalistikyPhD.D

Uchádzač o medziodborové štúdium (neučiteľské štúdium kombinácie dvoch rovnocenných odborov) si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z týchto študijných odborov: Anglistika a amerikanistika, Filozofia, História, Slovenský jazyka a literatúra.

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY STUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo filozofie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo histórie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D

Uvedené predmety je možné kombinovať navzájom alebo s predmetom, ktorý sa vyučuje na Pedagogickej fakulte KU.

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUMSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
FyzioterapiaBc./Mgr./PhD.D
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctveBc.D
Ošetrovateľstvo Bc.D/E
Rádiologická technikaBc.D
Urgentná zdravotná starostlivosťBc.D
Verejné zdravotníctvo Bc.D

TEOLOGICKÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ ODBORY STUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Učiteľstvo filozofie v kombináciiBc./Mgr. D
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii Bc./Mgr. D
Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii Bc./Mgr. D
Učiteľstvo náboženskej výchovy jednoodborové. Bc./Mgr. D
Náuka o rodine Bc./Mgr. D
Sociálna filozofia Bc./Mgr. D
Sociálna práca Bc./Mgr. D
Katolícka teológiaBc./Mgr./PhD.D/E
Charitatívna a misijná prácaPhD.D/E

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia