SME
Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

Katolícka univerzita v Ružomberku

Formuj si svoju myseľ i srdce u nás.

Katolícka univerzita v RužomberkuKatolícka univerzita v Ružomberku (Zdroj: Archív univerzity)

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie a manažmentu.

Termíny podania prihlášok na štúdium:

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Bakalárske/magisterské študijné programy: do 31. marca 2020.
Doktorandské štúdium: do 31. apríla 2020 (papierová alebo elektronická prihláška).

FILOZOFICKÁ FAKULTA
Bakalárske študijné programy: do 17. apríla 2020.
Termíny pre magisterské a doktorandské štúdium budú zverejnené na ff.ku.sk (papierová alebo elektronická prihláška).

Skryť Vypnúť reklamu

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
Bakalárske/magisterské študijné programy: do 31. marca 2020, zahraniční uchádzači do 30. apríla 2020.
Doktorandské štúdium: do 30. mája 2020
(papierová alebo elektronická prihláška).

TEOLOGICKÁ FAKULTA
Bakalárske/magisterské študijné programy: do 30. apríla 2020.
Doktorandské štúdium: do 30. mája 2020

KONTAKT:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
www.ku.sk

Katolícka univerzita v Ružomberku si 1. júla 2020 pripomenie významné 20. výročie svojho založenia. K tomuto jubileu pripravujeme na univerzite a na jej jednotlivých fakultách a jej súčastiach celé spektrum rôznych podujatí v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a s mestom Ružomberok, ktorými si chceme dôstojne uctiť toto výročie a zároveň chceme vysloviť vďaku osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o jej založenie a rozvoj.

Skryť Vypnúť reklamu

Profesionalita, kolegiálny prístup a rodinná atmosféra

Na univerzite vyučujú odborníci, ktorí sa však snažia o kolegiálny a ľudský prístup k študentom. Študenti sú pre nás partneri, ktorých motivujeme nielen získavať nové vedomosti, ale hlavne rozvíjať svoje zručnosti.

Povzbudzujeme ich tiež zapájať sa do rôznych študentských vedeckých aktivít
(študentské konferencie) či mimoškolskej činnosti (diskusné kluby, časopis, rádio, televízia, podujatia pre verejnosť). Kladieme dôraz na osobnejší prístup a realizáciu vzdelávania hlavne v menších skupinách, ktoré podporujú diskusiu a tvorivú aktivitu.

Študentov navyše motivujeme absolvovať aspoň semester štúdia na jednej z mnohých partnerských univerzít v zahraničí.

Sloboda vo výbere študijných kombinácií

Pri výbere štúdia učiteľstva predmetov nemusíte byť viazaní pevnými dvojkombináciami predmetov. Pri výbere Vášho študijného programu si môžete slobodne vybrať Vašu želanú kombináciu nie len v rámci jednotlivých fakúlt, ale aj medzi fakultami (možnosť kombinácie vybraných študijných predmetov medzi Pedagogickou a Filozofickou fakultou).

Skryť Vypnúť reklamu

Spoločenstvo a komunita

Pridanou hodnotou štúdia a života na Katolíckej univerzite v Ružomberku sú jedinečné služby pre študentov. Svojim študentom a absolventom poskytuje komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych životných situáciách.

Odborný tím v Poradenskom centre KU ponúka kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo.

Poradenské centrum je zároveň podporným pracoviskom pre
študentov so špecifickými potrebami a pre rodičov s deťmi.

Významným realizátorom voľnočasových aktivít pre študentov je Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka, ktoré ponúka duchovné, kultúrne, športové i turistické vyžitie a taktiež organizuje výlety a exkurzie po Slovensku aj do zahraničia.

Výborné priestorové a technické zázemie

Vyučovanie na všetkých fakultách prebieha v špičkových vynovených priestoroch.

Skryť Vypnúť reklamu

Študentom sú k dispozícii moderné učebne, priestranná aula, plne vybavené laboratóriá, umelecké ateliéry. Študovať, digitálne pracovať a oddychovať môžu v najmodernejšej univerzitnej knižnici.

Okrem tohto štandardu treba spomenúť psycholaboratórium, v ktorom sa realizuje časť výučby študentov psychológie, ale tiež mediálne centrum s televíznym a rozhlasovým štúdiom.

Garantované ubytovanie v študentskom domove

Každý prvák, ktorý si podá žiadosť o ubytovanie, ho aj dostane, pretože Katolícka univerzita disponuje dostatkom ubytovacích kapacít v zrekonštruovaných alebo nových študentských domovoch. Bývať môžete na internáte v kempuse univerzity alebo v študentských domovoch v blízkosti centra mesta.

Medzinárodná spolupráca

Univerzita je členom významných medzinárodných organizácií: Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít (IFCU), Európskej federácie katolíckych univerzít (FUCE), Európskej asociácie inštitútov vyššieho vzdelávania (ACISE).

Skryť Vypnúť reklamu

Katolícka univerzita pôsobív medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcii
zapojených do Programu Erasmus+ zameranej na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, aktívna je obzvlášť pri mobilitách jednotlivcov.

Fakulta zdravotníctva KU rozvíja medzinárodnú spoluprácu cez podprogram Grundtvig – Učiace sa partnerstvá.

Pedagogická fakulta KU a Teologická fakulta KU sú zapojené do sietí Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdia (CEEPUS).

Štúdium v najatraktívnejšom regióne Slovenska Katolícka univerzita v Ružomberku sa nachádzana Liptove, jedinečnom regióne na severe Slovenska, pre ktorý je charakteristická malebná rozmanitosť prírody na malom území, kontrast vysokých štítov a zelených lúk.

Liptov je slovenskou turistickou destináciou číslo jeden v zime aj v lete a „zelená“
aréna plná prírodných krás, adrenalínu, akvaparkov a zábavy, živého folklóru a tradície, ako aj histórie, kultúry a jedinečnej gastronómie.

Skryť Vypnúť reklamu

Jedinečnosť Liptova je v tom, že na malom území objavíte podzemné krásy jaskýň
cez horúce termálne pramene v štyroch akvaparkoch až po skvelé lyžiarske alebo turistické zážitky na horách. Študentský život v Ružomberku je pritom výrazne lacnejší ako v iných slovenských mestách.

Študijné programy na KU v Ružomberku 2019/2020

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMYSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Učiteľstvo matematiky v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo geografie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo biológie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo informatiky v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo chémie v kombináciiBc.D
Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D

Uvedené predmety je možné kombinovať s predmetom, ktorý sa vyučuje na
Filozofickej fakulte KU: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, filozofie, histórie, nemeckého jazyka a literatúry alebo slovenského jazyka a literatúry.

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUMSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Učiteľstvo informatiky jednoodborovéBc./Mgr.D/E
Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové (klavír,
organ alebo sólový spev )
Bc./Mgr.D/E
Didaktika hudbyPhD.D
Učiteľstvo náboženskej výchovy jednoodborovéBc./Mgr.D
Učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborovéBc./Mgr.D
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry jednoodborovéBc.D
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieMgr.D/E
Predškolská a elementárna pedagogikaBc./PhD.D/E
Špeciálna pedagogikaBc.D
PedagogikaBc.D/E
Sociálna prácaBc./Mgr./PhD.D/E
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne
znevýhodnených skupín
Bc.D/E
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne
postihnutých
Bc./Mgr.D/E
Liečebná pedagogikaBc.D
ManažmentBc.D/E
Ekonomika a manažment podnikuMgr.D/E

FILOZOFICKÁ FAKULTA

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUMSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Anglistika a amerikanistikaBc.D
FilozofiaBc./Mgr.D
Philosophy (filozofia v anglickom jazyku)Bc./Mgr.D
Systematická filozofiaPhD.D/E
HistóriaBc./Mgr./PhD.D/E
PsychológiaBc./Mgr.D
Slovenský jazyk a literatúraBc./Mgr.D
ŽurnalistikaBc./Mgr.D
Teória a dejiny žurnalistikyPhD.D

Uchádzač o bakalárske medziodborové štúdium (neučiteľské štúdium
Kombinácie dvoch rovnocenných odborov – podľa § 51, ods. 5 zákona o VŠ) si môže Zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z týchto študijných odborov: Anglistika a amerikanistika, Filozofi a, História, Slovenský jazyka a literatúra

Skryť Vypnúť reklamu
UČITEĽSKÉ ŠTUDDIJNÉ PORGRAMYSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Anglický jazyk a literatúra v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo filozofie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo histórie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombináciiBc./Mgr.D

Uchádzač si tiež môže vybrať jeden predmet z ponuky Filozofickej fakulty KU a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU.

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUMSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
FyzioterapiaBc./Mgr./PhD.D
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctveBc.D
OšetrovateľstvoBc.D/E
Rádiologická technikaBc.D
Urgentná zdravotná starostlivosťBc.D
Verejné zdravotníctvoBc.D

TEOLOGICKÁ FAKULTA

ŠTUDIJNÉ ODBORYSTUPEŇ
ŠTÚDIA
FORMA
ŠTÚDIA
Učiteľstvo filozofie v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombináciiBc./Mgr.D
Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii Bc./Mgr.D
Učiteľstvo náboženskej výchovy jednoodborové Bc./Mgr.D
Náuka o rodine Bc./Mgr.D
Sociálna filozofiaBc./Mgr.D
Sociálna práca Bc./Mgr.D
Katolícka teológia Bc./Mgr./PhD.D/E
Charitatívna a misijná práca PhD.D/E

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Koronavírus: Ak by sa robili ďalšie kompromisy, Krajčí je ochotný odstúpiť (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 224-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 526 obetí. Vláda predĺžila lockdown.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Matovič vyhral na celej čiare

Čo si premiér odmakal, dostal Pellegrini zadarmo.

Peter Tkačenko

Dokedy sa treba otestovať a čo sa zmení? (otázky a odpovede)

Testovanie si vo februári zopakujú najhoršie okresy.

Igor Matovič.
Komentár Petra Schutza

Antisystémový recidivista Pellegrini

Matovič je najväčší problém súčasnosti, no demokraciu neohrozuje.

Peter Schutz

Neprehliadnite tiež

Na Oxford či Cambridge už len so študentským vízom

Štúdium v Británii bude po brexite drahé

Tí, čo budú chcieť študovať o rok vo Veľkej  Británii, budú musieť siahnuť hlboko do peňaženiek.

Ekonomická Univerzita v Bratislave

Jediná univerzita na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie.

Ekonomická univerzita v Bratislave
Ilustračné foto
Študenti medicíny mali viacero možností, ako pomáhať. Časť z nich pomáhala napríklad počas celoplošného testovania na odberných miestach.