SME
Pondelok, 27. september, 2021 | Meniny má CypriánKrížovkyKrížovky

Strojnícka fakulta - Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta UNIZA patrí medzi najlepšie technické fakulty v rámci Slovenska a svojimi aktivitami získala rešpekt a uznanie doma aj v zahraničí. Zamestnanosť a uplatnenie našich absolventov na trhu práce je bezproblémové.

Všetky študijné programy sú koncipované tak, aby boli absolventi fl exibilní a mali schopnosť zamestnať sa v rôznych odvetviach. Absolventi ponúkaných bakalárskych študijných programov majú samozrejme možnosť pokračovať v inžinierskom stupni štúdia.

Základné informácie pre uchádzačov o štúdium

KONTAKT:


STROJNÍCKA FAKULTA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
Adresa dekanátu: Univerzitná 8215/1,010 26 Žilina
Číslo telefónu: 041/513 2501
Študijné oddelenie fakulty: 041/513 2507, 2508
http: fstroj.uniza.sk
e-mail: dsjf@fstroj.uniza.sk

Skryť Vypnúť reklamu

Podmienky prijatia na štúdium

1. Bez prijímacích skúšok

 • pokiaľ počet uchádzačov na štúdium neprevyšuje plánovaný počet pre prijatie a uchádzači spĺňajú zákonné podmienky pre vysokoškolské štúdium.

2. Výberové konanie

 • k výberovému konaniu sa pristúpi len v prípade, že počet záujemcov o štúdium je vyšší ako plánovaný počet pre prijatie,
 • za predpokladu, že uchádzač dodal všetky požadované povinné prílohy k prihláške na štúdium, výberové konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.

Pravidlá výberového konania
Vo výberovom konaní sa posudzujú celkové výsledky dosiahnuté počas štúdia na strednej škole.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium alebo využijú elektronickú formu.
Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webstránku UNIZA vzdelavanie.uniza.sk alebo portál VŠ prihlaskavs.sk.

Skryť Vypnúť reklamu

DÔLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMÁCIE
Každý študent s trvalým pobytom mimo mesta Žilinamá nárok na internát.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY
Bakalárske štúdium: termín podania do 30.4. 2019, prijímacie konanie 14.06.2019
Inžinierske štúdium: termín podania do 31.3. 2019, prijímacie konanie 27.6. 2019
Doktorandské štúdium termín podania do 31.5. 2019, prijímacie konanie 28.6. 2019

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE
(Bc., Ing., PhD.): 20,00 €
treba uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol:
10231 - bakalárske štúdium
10232 - inžinierske štúdium
10233 - doktorandské štúdium

Pozícia doma a v zahraničí

Svojimi odbornými a vedeckými aktivitami si fakulta získala uznanie a autoritu doma i v medzinárodnom meradle, nielen v akademickom prostredí, ale aj v priemyselnom, čo je významné.

Skryť Vypnúť reklamu

Odrazom kvality výskumnej práce v súčasnosti nemôže byť len uznanie niekedy sterilnej vedeckej komunity, ale predovšetkým akceptácia priemyselnou sférou, ktorá kladie vysoké požiadavky na odbornosť a vedomosti.

Výnimočnosť a jedinečnosť

Zameranie fakulty odzrkadľuje jej historické poslanie a vývoj. Je orientované na oblasť moderného konštruovania strojov a zariadení pokrokovými metódami a nástrojmi s výraznou podporou počítačového modelovania a simulácií. Výsledkom toho je napríklad elektromobil a E3-kolka, vyvinuté našimi pracovníkmi a študentmi, ktoré si získali uznanie aj u odborníkov z automobilového priemyslu.

Žiaden výrobný proces nemôže byť úspešný bez kvalitnej technologickej prípravy, materiálového rozboru, kvalitnej logistiky a maximálnej automatizácie.

Skryť Vypnúť reklamu

V tomto smere je treba vyzdvihnúť aktivity pracovísk technologického zamerania, ktoré svoj potenciál smerujú na progresívne metódy v obrábaní, v zlievárenstve, zváraní i tvárnení.

K tomu je potrebné pričleniť moderné metódy riadenia podniku, založené na simuláciách a koncepte digitálneho podniku.

Veľmi atraktívnou je dnes oblasť energií, najmä obnoviteľných zdrojov energie, a s tým súvisiace moderné metódy získavania tepla.

Implementácia výskumných aktivít

Súčasný priemysel, a to je jedno či automobilový, strojársky, elektrotechnický alebo iný, je charakterizovaný vysokým stupňom automatizácie a riadenia procesov.

Výskum v tejto oblasti je dnes veľmi dôležitým faktorom, ovplyvňujúcim úspech v súčasnom tvrdom konkurenčnom prostredí. Preto automatizácia, priemyselné technológie a inžinierstvo majú pre výrobné subjekty priam existenčný význam.

Skryť Vypnúť reklamu

Dnešný hlad po odborníkoch v uvedených oblastiach je veľký, a to nielen na našom malom Slovensku, ale aj v celej Európe. Preto sa zameranie fakulty vo vede a výskume odzrkadľuje aj v ponúkaných študijných programoch na bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom stupni.

Cieľom fakulty je, aby sa vedomosti jej pracovníkov pretavili do znalostí študentov, najmä absolventov.

Prostredie a uplatnenie absolventov

Pre každého mladého človeka je dôležité prostredie, ktoré mu škola vytvára a v ktorom sa buduje jeho osobnosť. Univerzita ponúka slušné ubytovanie v internátoch s dostatočným počtom lôžok, veľmi dobré stravovacie služby.

O kultúrne i športové vyžitie tiež nie je núdza. Infraštruktúra univerzity zabezpečuje realizáciu študijných i mimoškolských aktivít v areáli školy, prípadne v jej blízkosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Študenti fakulty spolu s vedením každoročne organizujú niekoľko zaujímavých akcií, z ktorých možno vyzdvihnúť „Deň strojárov“ spojený s prezentáciou prác študentov a športovými aktivitami, ako aj „Noc strojárov“ spojenú s plesom a imatrikulačnými slávnosťami.

V súčasnosti si už zamestnávatelia vyberajú do svojich radov absolventov tých vysokých škôl, s ktorými majú dobrú skúsenosť.

Renomé vysokej školy zohráva určite dôležitú úlohu pri získavaní zamestnania a konečne by malo zohrávať dôležitú úlohu aj pri rozhodovaní, čo a kde študovať. To prirodzene podnecuje vysoké školy stále sa zlepšovať vo všetkých dotknutých oblastiach.

Tu je vhodné uviesť, že vzhľadom na dobré renomé fakulty je zamestnanosť našich absolventov bezproblémová. Čo by si mali uvedomiť nielen tí, ktorých sa to priamo dotýka, teda naši mladí absolventi stredných škôl, ale aj ich rodičia.

Skryť Vypnúť reklamu

Akreditované študijné programy

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA:

 • počítačové konštruovanie a simulácie
 • strojárske technológie
 • energetická a environmentálna technika
 • priemyselné inžinierstvo
 • vozidlá a motory
 • materiály a technológie v automobilovej výrobe

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA:

 • strojárstvo

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA:

 • automatizované výrobné systémy
 • obrábanie a ložisková výroba
 • počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
 • strojárske technológie
 • technické materiály
 • konštrukcia strojov a zariadení
 • priemyselné inžinierstvo
 • technika prostredia
 • údržba dopravných prostriedkov
 • vozidlá a motory

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA:

 • strojárstvo

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

DENNÁ/EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA:

 • automatizované výrobné systémy
 • strojárske technológie
 • technické materiály
 • časti a mechanizmy strojov
 • počítačové modelovaniea mechanika strojov
 • energetické stroje a zariadenia
 • koľajové vozidlá
 • priemyselné inžinierstvo

Tvoja budúcnosť, kreativita, profesionalita, istota…

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Kandidát SPD na kancelára Olaf Scholz.

Voľby v Nemecku sa skončili. SPD tvrdí, že získala mandát na vládnutie.


a 5 ďalší 16 h
Podávanie vakcín vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Humennom.

Kedy sa už zbavíme celého tohto zlého sna?


Martin Pavelka 23. sep

Neprehliadnite tiež

Absolventom chýba prax, nie všetko sa dá naučiť virtuálne.

Pandémia pripravila študentov o prax


31. máj
IT firmám chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.

Firmy si zakladajú vlastné akadémie


27. máj
Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie


16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania


16. mar
Skryť Zatvoriť reklamu