SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda ponúka široké spektrum možností študovať študijné programy.

Vybrať si môžete: učiteľstvo, nemecký jazyk, ruský jazyk, história, aplikovaná história v kyberpriestore, anglický jazyk, etnológia a blízkovýchodné štúdiá, psychológia, biológia, ochrana životného prostredia, biotechnológie, aplikovaná chémia, aplikovaná informatika, biomedicínska chémia, fi lozofi a, rádiológia, fyzioterapia, rádiologická technika, vzťahy s médiami, teória digitálnych hier, masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, verejná politika, manažment verejných služieb, politológia, verejná správa, európske štúdiá, komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe a mnoho ďalších.

Dni otvorených dverí

  • Fakulta masmediálnej komunikácie 8. február 2019
  • Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch 27. marec 2019

Ostatné fakulty a aj univerzita už svoj DOD uskutočnili v predošlom období, ak máte záujem o bližšie informácie, príp. prehliadku priestorov univerzity, kontaktujte príslušnú fakultu na www.ucm.sk.

SÍDLO UNIVERZITY:
UCM v Trnave
Námestie Jozefa Herdu
2917 01 Trnava

PODANIE PRIHLÁŠOK na Bc. štúdium do
FILOZOFICKÁ FAKULTA 30. 4. 2019 (okrem psychológie - 29. 3. 2019)
FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE 30. 4. 2019
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED 30. 4.2019
FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED 15. 5. 2019
NŠTITÚT FYZIOTERAPIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE 30. 4. 2019

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV: ucm.sk/sk/uchadzaci

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK na Mgr.štúdium a na PhD.štúdium: ucm.sk/uchadzaci/

WEB STRÁNKA: ucm.skFACEBOOK

UCM V SKRATKE

  • 156 študijných programov
  • Vyše 5 450 študentov
  • Možnosť štúdia atraktívnych študijných programov v anglickom jazyku

Prečo si vybrať našu univerzitu?

Mladá univerzita – a predsa reprezentuje tie najstaršie zvyky a tradície z čias chýrnej Veľkej Moravy a vo svojom názve nesie mená patrónov vzdelania a významných vierozvestcov. Zdroj ponaučenia hľadá v dávnej minulosti našich predkov.

Za 21 rokov svojej činnosti sa Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave stala modernou akademickou inštitúciou, ktorá je jedinečná, má stabilný záujem uchádzačov o štúdium a rozvíja vedu a výskum v humanitných, spoločenských a prírodných vedách. Má výborné kontakty a vzťahy so zahraničnými univerzitami, dobré väzby s inštitúciami verejnej správy a podnikateľským zázemím regiónu i celého Slovenska.

Mladá univerzita – a predsa sa jej užpodarilo vybudovať si stabilné miesto v slovenskom vysokoškolskom priestore a získať akceptáciu zahraničných univerzít.

Fakulty a inštitúcie UCM

FILOZOFICKÁ FAKULTA
FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED
INŠTITÚT FYZIOTERAPIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE V PIEŠŤANOCH

Ak si vyberie uchádzač FILOZOFICKÚ FAKULTU, môžu sa mu otvoriť dvere do sveta, ak vyštuduje anglický, nemecký alebo ruský jazyk. Môže preniesť minulosť do prítomnosti – ak vyštuduje etnológiu, blízkovýchodné štúdiá alebo históriu v kyberpriestore. Môže spoznať sám seba i iných - prostredníctvom študijných programov psychológia a filozofia.

Ak chcete pracovať v mediálnej oblasti alebo public relations(PR) - vyberte si FAKULTU MASMEDIÁLNEJKOMUNIKÁCIE - je to mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

Ak študent rád skúma, trávi hodiny v laboratóriu a kamaráti sa s chémiou, biológiou a zaujíma ho životné prostredie, oblasť prírody, vedy, práca s rastlinami, vidí sa pri práci s mikroskopom a skúmavkami, určite patrí na FAKULTU PRÍRODNÝCH VIED. Veď biotechnológie, biomedicínska chémia, aplikovaná informatika a ochrana životného prostredia sú dnes na pulze dňa. Výskumné ústavy, laboratóriá, podniky, vysoké školy potrebujú absolventov prírodných vied.

Ak sa prikláňate sa k názoru, že za hranicami Slovenska svet nekončí, alebo Vám nie je ľahostajný osud iných ľudí - FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED je tá pravá pre Vás. Ako absolventi sa uplatníte v politike, štátnej správe a samospráve, zariadeniach sociálnych služieb, ako politici na všetkých úrovniach, profesionálni manažéri v oblasti verejnej politiky, odborní a vedúci pracovníci na samosprávnom kraji, v detských domovoch, domovoch dôchodcov aj ako marketéri vo verejnej správe.

Ak radi pracujete s ľuďmi, máte trpezlivosť, zručnosť, záujem o anatómiu a láka Vás štúdium a práca v oblasti ľudského zdravia, vyberte si INŠTITÚT FYZIOTERAPIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE v Piešťanoch. Okrem štúdia budete môcť praxovať v zazmluvnených zariadeniach –nemocniciach, rehabilitačných centrách a poliklinikách. Študijné programy fyzioterapia a rádiologická technika sú prípravou na kariéru v nemocniciach, poliklinikách, diagnostických centrách, špecializovaných ústavoch, fitness štúdiách, kúpeľoch a wellnes.

Čo máme nové?

V štúdiu - aktuálne máme v ponuke nové študijné programyn

  • na Filozofickej fakulte (FF) - história v kyberpriestore, etnológia a blízkovýchodné štúdiá (v priebehu roku zrejme pribudne na FF možnosť študovať učiteľstvo francúzskeho jazyka)
  • na Fakulte prírodných vied - študijný program aplikovaná informatika a environmentálne inžinierstvo.
  • na Fakulte sociálnych vied - komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe, ekonómia verejnej politiky

Ubytovacie možnosti

V študentskom domove priamo v sídle školy a v ďalších zazmluvnených ubytovacích zariadeniach.

Ďalšie možnosti sebarealizácie vo voľnom čase:

Študenti univerzity majú široké spektrum rôznych možností a príležitostí pre rozvoj svojho športového a umeleckého talentu, príp. ďalších schopnostíi vo voľnom čase.
Vysokoškoláci môžu pôsobiť napr. vo fakultnom rádiu AETTER, fakultnej televízii FMK TV, v univerzitnom divadle THE.ART.RE, v univerzitnom speváckom zbore UNITTY, v univerzitnom ženskom volejbalovom tíme HIT UCM Trnava, časopise ATTELIÉR, vo fakultnom časopise Parazol, vo folklórnom súbore TRNAFČAN, v projekte GAUDEO.sk a mnohých ďalších.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia