SME
Streda, 22. september, 2021 | Meniny má MóricKrížovkyKrížovky

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

FSEV je moderná a dynamická fakulta s priateľskou atmosférou. Chceme, aby sa u nás zo žiakov stali študenti – rovnocenní partneri do diskusií, schopní kriticky myslieť a zodpovedne žiť. Študenti u nás nie sú len anonymné čísla. Majú mnoho príležitostí na debaty počas prednášok, ale aj podujatí, ktoré pravidelne organizujeme. V júni 2018 sme sa v prieskume pracovného portálu Profesia umiestnili v prvej dvadsiatke fakúlt podľa uplatnenia absolventov na trhu práce. Naším najväčším úspechom je, keď budete úspešní vy.

Základné informácie pre uchádzačov o štúdium

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA 1. A 2. STUPEŇ ŠTÚDIA: 31. marec 2019

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 40 eur

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY: Prihláška sa podáva elektronicky na stránke e-prihlaska.uniba.sk
Zaevidovanú prihlášku uchádzač vytlačí, podpíše a odošle na fakultu.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: 6. marec 2019 od 10.00 hod.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
www.fsev.sk
www.fses.uniba.sk

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:
+421 2 206 69 810
studijne@fses.uniba.sk

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Plánovaný počet prijatých uchádzačov a uchádzačiek v akreditovaných študijných programoch

Skryť Vypnúť reklamu
Študijné programyBcMgrPhD
Aplikovaná ekonómia15050-
Európske štúdiá13080podľa aktuálnej kapacity
Sociálna a pracovná psychológia9060podľa aktuálnej kapacity
Sociálna antropológia9040podľa aktuálnej kapacity
Verejná politika-50podľa aktuálnej kapacity
Mediamatika*60--

*výučba študijného programu Mediamatika prebieha v Martine

Aplikovaná ekonómia

Študentky a študentov učíme porozumieť rôznym ekonomickým javom a procesom, ktoré sa v našej spoločnosti odohrávajú. Učíme ich odborne identifikovať a analyzovať sociálno-ekonomické problémy, zostavovať ich matematicko-ekonomické modely a nájsť vhodné metódy pre ich riešenie.

Prečo je maslo také drahé, alebo aký je rozdiel medzi firmami Orange a Potraviny u Jožka? Robí naša vláda niečo zle, ak klesol hrubý domáci produkt? Odpovede aj na tieto otázky sa naše študentky a študenti počas štúdia naučia.

UPLATNENIE
V manažmente rozhodovacích procesov v hospodárskych organizáciách na podnikovej úrovni v štátnej správe, bankách, finančných organizáciách,v medzinárodných štruktúrach, vo výskumných centrách.

Skryť Vypnúť reklamu

VYBRANÉ PREDMETY
Matematika, inštitúcie trhovej ekonomiky, úvod do ekonómie, modely konkurencie a kooperácie, teória hier, úvod do európskej integrácie, metódy sociálnych vied.

Európske štúdiá

Ideálna voľba pre študentov so záujmom o aktuálne politické dianie nielen doma, ale aj na medzinárodnom poli. Štúdium sa orientuje predovšetkým na rozvoj kritického myslenia. Nejde o to mať v hlave encyklopédiu, ale spájať udalosti, myšlienky a správanie sa aktérov v jeden celok. Väčšina výučby prebieha v anglickom jazyku.

UPLATNENIE
V medzinárodných organizáciách(Rada Európy, OBSE, NATO), v inštitúciách EÚ, v think-tankoch regionálnych organizáciách, v štátnej správe, mimovládnych organizáciách, výskumných centrách, medzinárodných oddeleniach súkromných korporáciíči v akademickom priestore.

Skryť Vypnúť reklamu

VYBRANÉ PREDMETY
Teórie demokracie, metodológie sociálneho výskumu, dejiny politického myslenia, akademické písanie a argumentácia, politická angličtina, komparatívna politika, ľudské práva.

Sociálna antropológia

Pre všetkých kriticky a inovatívne mysliacich ľudí, ktorých nezaujímajú bežné definície spoločenských javov. Prostredníctvom terénneho tréningu pod vedením odborníkov z viacerých oblastí štúdia sa študenti oboznamujú so základnými metódami zberu dát. Kurzy sú zamerané na štúdium charakteristík rôznych kultúr – od štúdia náboženstva, cez kognitívne a psychologické vedy až ku politickej či ekonomickej antropológii.

UPLATNENIE
V oblasti akademickej prípravy a koordinácie domácich a medzinárodných vedeckých tímov, pri vyhodnocovaní expertíz a analýz v rámci národných aj nadnárodných vedeckých tímov, pri formulovaní vývojových trendov v oblasti európskych, národných a regionálnych sociálnych politík.

Skryť Vypnúť reklamu

VYBRANÉ PREDMETY
Úvod do antropológie, moderné dejiny, dejiny sociálneho myslenia, sociálne analýzy, antropológia náboženstva, vizuálna antropológia, politickáa ekonomická antropológia.

Sociálna a pracovná psychológia

Štúdium je špecializované na aplikovanú psychológiu, teda psychológiu zameranú na riešenie problémov reálneho sveta. Počas celého štúdia sa snažíme študentom a študentkám sprostredkovať kontakt s praxou. Na naše hodiny pozývame odborníčky a odborníkov, ktorí v danej oblasti pracujú. Kvalitu vzdelania zabezpečuje tím prednášajúcich s prepojením na prax.

UPLATNENIE
V odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe a pri vedecko-výskumnej činnosti – v psychologickej praxi, v HR oddeleniach, vo výskumných tímoch,v oblasti pedagogickej psychológie a poradenstva.

Skryť Vypnúť reklamu

VYBRANÉ PREDMETY
Základy psychológie, vývinová psychológia, sociálna psychológia, sociálno-psychologický výcvik, základy neurofyziológie, komunitná psychológia, organizačná psychológia.

Verejná politika

Študijný program s interdisciplinárnym zameraním, spája poznatky z politológie, ekonómie, práva, sociológie a ďalších spoločenskovedných disciplín. Verejná politika skúma, ako jednotlivé úrovne verejnej správy vytvárajú, prijímajú, realizujú a vyhodnocujú opatrenia a programy na riešenie spoločenských problémov. Obsah štúdia je plne porovnateľný s medzinárodnými štandardmi.

UPLATNENIE
V štátnej a verejnej správe, v samospráve, medzinárodných organizáciách, vo výskumných centrách, analytických odboroch ministerstiev či iných orgánov štátnej správy, v medzinárodných organizáciách, v mimovládnych organizáciách a akademickom sektore.

Skryť Vypnúť reklamu

VYBRANÉ PREDMETY
Sociálne aspekty verejnej politiky, mikroekonómia pre verejnú politiku, verejné financie, kvantitatívne metódy analýzy a výskumu, behaviorálna verejná politika, analýza verejnej politiky.

Mediamatika

Mediamatika je jedinečný študijný program, ktorý spája ľudské a technické aspekty komunikácie v modernej spoločnosti nekonvenčným spôsobom. Zaoberá sa najmä informáciami, komunikáciou a médiami, učí študentov vyhľadávať, vytvárať, spracovávať, spravovať, organizovať, sprostredkovávať a poskytovať prístup k digitálnym informáciám, hlavne v sieťovom prostredí.

UPLATNENIE
Absolventi sa môžu uplatniť ako tvorcovia obsahov alebo manažéri mediamatických informačných systémova služieb. Môžu pôsobiť ako poradcovia pre oblasť využitia masmédiía nových komunikačných médií v reklamných agentúrach a podnikateľskej sfére, prípadne ako špecialisti pre tvorbu a prezentáciu informácií.V

Skryť Vypnúť reklamu

VYBRANÉ PREDMETY
Grafické editory, Teória komunikácie, Internetový marketing, Audiovizuálnatvorba, Informačný a znalostnýmanažment.

ĎALŠIE FAKTY O FAKULTE

  • Vďaka nášmu systémuštúdia – dlhšie hodiny, menej predmetov – získavajú študenti kvalitné vzdelanie, na prednáškach je viac priestoru venovať sa problematike do hĺbky, diskutovať a rozvíjať kritické myslenie. Výhodou je aj menej skúšok na koncisemestra.
  • FSEV Fest – náš vlastný fakultný festival plný zaujímavých diskusií, prominentných hostí, ale aj zábavy a chutného jedla sa koná raz ročne v priestoroch fakulty. Stretnú sa na ňom všetci – vyučujúci, študenti aj naši absolventi.
  • V rámci programu ERASMUS+môžu naši študenti študovať na viac ako 72 svetových univerzitách.
  • V novembri 2018 sme organizovali prvý TEDx Univerzita Komenského.
  • Na FSEV UK pôsobí špičkový vedecký tím Sociálne kontexty v lokálnych komunitách, v rámci vedeckej činnosti fakulta realizovala významné európske projekty, domáce granty a projekty v spolupráci so súkromným sektorom.
  • V rámci predsedníctva SR v Rade EÚ sme organizovali Pre-presidency conference, s odporúčaniami formulovanými pre vládu SR prostredníctvom účasti expertov z Trans-European Political Science Association.
  • Expertky z fakulty sa podieľalin a príprave Celoštátnej stratégie ľudských práv.
  • Študenti a študentky sú už počas štúdia zapájaní do výskumných úloh na jednotlivých pracoviskách. Pracovné stáže sú povinnou súčasťou každého študijného programu.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Čínska developerská spoločnosť Evergrande.

Svet straší kolaps gigantickej čínskej firmy.


6 h
Po kedysi dominantnej záchranke Falck získala v tendri z roku 2019 najviac pozemných staníc záchranka LSE - Life Star Emergency.

Inšpektorát práce jej udelil pokutu 23-tisíc eur.


2 h
Rozhovory ZKH: Milan Krajniak.

Krajniak kritizuje aj ministra Mikulca.


a 1 ďalší 6 h

Neprehliadnite tiež

Absolventom chýba prax, nie všetko sa dá naučiť virtuálne.

Pandémia pripravila študentov o prax


31. máj
IT firmám chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.

Firmy si zakladajú vlastné akadémie


27. máj
Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie


16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania


16. mar
Skryť Zatvoriť reklamu