SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Kalendár dní otvorených dverí

Na viacerých fakultách sa už dni otvorených dverí konali, mnohé ich však robia v dvoch termínoch. Oplatí sa zúčastniť sa na nich, školy ich už dnes robia aj cez zaujímavé prednášky o študijných programoch a diskusie s vyučujúcimi, študentmi či úspešnými absolventmi.

(Zdroj: Adobe Stock)

Univerzita Komenského Bratislava

Farmaceutická fakulta
13. februára 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. februára 2019 zimný termín (pre maturantov)
5. júna 2019 letný (pre stredoškolákov z nižších ročníkov)

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
12. mája 2019

Fakulta sociálnych a ekonomických vied
6. marca 2019 od 10.00 hod.

Slovenská technická univerzita Bratislava

Stavebná fakulta
7. februára 2019

Strojnícka fakulta
14. februára 2019

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Chemshow 2019
25. júna 2019

Fakulta architektúry
Noc architektúry
14. februára 2019
Winter edition
13. júna 2019
Summer edition

Materiálovo technologická fakulta so sídlom v Trnave
6. februára 2019

Ústav manažmentu
14. februára 2019

Deň plánovačov
4. apríla 2019

Technická univerzita Zvolen

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
6. februára 2019

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
15. februára 2019

Stavebná fakulta
6. februára 2019

Fakulta riadenia a informatiky
14. februára 2019 online deň otvorených dverí
13. marca 2019 od 16.00 hod. do 21.00 hod.

Fakulta humanitných vied
8. februára 2019

Fakulta bezpečnostného inžinierstva
13. februára 2019

Celouniverzitné programy VÚVB Tatranská Javorina
3. apríla 2019

Prešovská univerzita v Prešove

Univerzitný deň otvorených dverí
13. februára 2019 od 8.00 do13.00 hod.

Fakulta manažmentu
5. marca 2019 od 10.00 do 12.00 hod.

Technická univerzita Košice

Stavebná fakulta
26. a 27. februára 2019

Fakulta umení
24. a 25. mája 2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
15. februára 2019 o 9.00 a 11.00 hod.

Technická fakulta
20. februára 2019

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
15. februára 2019

Fakulta ekonomiky a manažmentu
8. februára 2019

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
8. februára 2019 a 15. marca 2019

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Právnická fakulta
27. februára 2019

Pedagogická fakulta
7. februára 2019

Lekárska fakulta
7. februára 2019

Filozofická fakulta
8. februára 2019

Fakulta verejnej správy
22. februára 2019

Ekonomická univerzita v Bratislave

Celouniverzitný deň otvorených dverí
8. februára 2019 Bratislava, Košice
7. februára 2019 Michalovce

Akadémia umení Banská Bystrica

Fakulta dramatických umení
12. februára 2019

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

7. februára 2019

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzitný deň otvorených dverí na všetkých fakultách
21. februára 2019

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Na všetkých fakultách, druhý termín
13. februára 2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
20. februára 2019

Fakulta zdravotníctva
20. februára 2019

Katedra politológie
18. februára 2019

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Usporiada jednotné dni otvorených dverí na všetkých svojich fakultách.
14. februára 2019

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie
8. februára 2019

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácia
27. marca 2019

Trnavská univerzita v Trnave

Právnická fakulta
28. februára 2019

Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš

19. februára 2019
Záujem treba nahlásiť do 15. februára.

Vysoká škola manažmentu/ City University of Seattle

V Bratislave aj v Trenčíne 14. februára 2019

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Má dva termíny 4. marca 2019 a 10. apríla 2019

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Fakulta psychológie, fakulta práva a fakulta masmédií
22. februára 2019

Začiatok je vždy o 10.00 hod. na Tomášikovej 20 v bratislavskom Ružinove. Pre záujemcov o štúdium na fakulte práva bude otvorená aj pojednávacia miestnosť. Po ukončení DOD na Tomášikovej sa záujemcovia o fakultu masmédií môžu premiestniť do mediálneho centra, ktoré sídli na Nevädzovej 5 (vchod z Papraďovej).

Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta informatiky a Fakulta masmédií
15. februára

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia