SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Spoja matematiku a filozofiu

Štúdium bude ideálne pre toho, koho rovnako priťahuje humanitné vzdelanie i exaktná veda

Ilustračná fotografiaIlustračná fotografia(Zdroj: Adobe Stock)

Kombinované štúdium filozofie a matematiky ponúkajú dnes mnohé významné západné univerzity napríklad Oxford, University of Edinburgh či londýnska King´s College. Od budúceho akademického roka túto kombináciu už má aj Univerzita Komenského v Bratislave, a to súbežne na dvoch fakultách. Absolventi budú mať po skončení štúdia na pracovnom trhu výhodu oboch odborov.

Mnoho budúcich vysokoškolákov pri výbere štúdia rieši dilemu – študovať niečo praktické, napríklad prírodné a technické vedy, ako velí rozum, alebo si skôr vybrať spoločenské a humanitné vedy, kam ich skôr ťahá srdce?

Riešením dilemy môže byť možnosť spojiť oboje dohromady. Univerzita Komenského ponúka od budúceho akademického roka novú študijnú kombináciu matematika – filozofia.

Podľa odborníkov z oboch vedných oblastí ide o úplne logickú kombináciu, ktorá má tisícročnú tradíciu. V minulosti sa dala študovať filozofia s fyzikou.

Koho bude baviť

Štúdium filozofie a matematiky bude ideálne pre toho, koho rovnako priťahuje humanitné vzdelanie i exaktná veda.

„Je vhodné pre toho, kto je zvedavý na druhú, pretože filozofia je svojím spôsobom intelektuálny luxus a matematika takisto,“ hovorí František Gahér, bývalý rektor Univerzity Komenského, dnes vedúci katedry logiky.

„Študentovi filozofie dáva štúdium matematiky možnosť osvojiť si precízny a abstraktný spôsob myslenia a umožňuje mu aj rozšíriť si svoju sféru budúceho uplatnenia, napríklad pre prácu v oblasti informatiky a všade tam, kde sa pracuje s matematickými modelmi.

Naopak, pre študenta matematiky štúdium filozofie prináša pochopenie širšieho historického a kultúrneho kontextu, v ktorom sa matematika vyvíjala a vyvíja. Umožňuje mu porozumieť filozofickým otázkam a problémom matematiky, napríklad Aká je povaha matematických objektov? V akom zmysle existuje matematické nekonečno? Sú matematické poznatky absolútne isté?,“ hovorí doktor Róbert Maco z Katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK, ktorý sa zaoberá filozofiou matematiky a fyziky.

Matematika a filozofia patria k sebe

Aj matematik docent Zbyněk Kubáček z Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK potvrdzuje, že matematika a filozofia patria k sebe. Niektorí z najvýznamnejších filozofov novoveku boli zároveň geniálnymi matematikmi a tvorcami celých nových matematických disciplín, napríklad René Descartes (analytická geometria) alebo Gottfried Leibniz (diferenciálny a integrálny počet). „Mal Pytagoras pravdu, keď tvrdil, že podstatou všetkého je číslo? Ak nemá byť odpoveď na takúto a podobné otázky iba formálna, je dobré vedieť čo-to z matematiky,“ hovorí docent Kubáček.

Prepojenie filozofie a matematiky stojí podľa doktora Maca aj za vytvorením teoretických základov pre vznik moderných počítačov, ktorý je spojený s menami ako Kurt Gödel či Allan Turing, ktorý sa stal známym tým, že rozlúštil nacistický šifrovací stroj Enigma.

Budú to žiadaní absolventi

Absolventi budú mať po skončení štúdia na pracovnom trhu výhodu oboch odborov.

Kristína Rostás, prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ozrejmuje, že absolventi štúdia matematiky nájdu uplatnenie vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, kde sa využívajú netriviálne aplikácie matematiky. Napríklad v rôznych odvetviach priemyslu, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii a podobne.

„Absolventi bakalárskeho štúdia matematiky sú v krátkom čase schopní takisto samostatne vytvárať programové aplikácie malého a stredného rozsahu a zložitosti,“ dodáva Kristína Rostás.

Mariana Szapuová, prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou Filozofickej fakulty UK, povedala, že absolventi štúdia filozofie sa uplatnia vo všetkých oblastiach, v ktorých kľúčovú úlohu zohrávajú jazykový prejav, kritické myslenie a analytické schopnosti, ku ktorých cibreniu výrazne prispieva aj matematika. Takýchto odborníkov uvítajú médiá, analyticko-projektové a poradenské spoločnosti, mimovládne organizácie, personalistika a mnohé ďalšie sféry.

„Matfyz“ dlhodobo patrí k fakultám na špici rebríčka prírodovedne zameraných vysokých škôl na Slovensku, a aj zásluhou Filozofickej fakulty sa Univerzita Komenského v Bratislave umiestnila v prvej tristovke najlepších univerzít v kategóriách sociálnych vied a humanitných vied.

Fakty

Podmienky prijatia

  • Štúdium prebieha súčasne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK a na Filozofickej fakulte UK.
  • Na štúdium matematiky a filozofie treba splniť test všeobecných študijných predpokladov a mať maturitu z matematiky, resp. urobiť autorizovanú skúšku z matematiky aspoň na 50 percent.
  • Test všeobecných študijných predpokladov aj autorizovanú skúšku z matematiky robí spoločnosť SCIO.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia