SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Absolventi s praxou môžu získať titul európsky inžinier

Bakalársky program trvá štyri roky, je v ňom veľa praxe a terénnych cvičení

Súčasťou výučby sú aj terénne cvičenia študentov.Súčasťou výučby sú aj terénne cvičenia študentov.(Zdroj: Archív SPU)

Študijný program krajinná a záhradná architektúra sa dá študovať na Slovensku jedine na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Čím by maturantov tento študijný program mohol osloviť, hovoríme s ROBERTOU ŠTĚPÁNKOVOU, prodekankou pre vzdelávanie.

Bakalársky študijný program krajinná a záhradná architektúra trvá štyri roky. Teda o rok dlhšie, ako je štandardná dĺžka. Čo je dôvodom?
Študentom chceme vytvoriť priestor na prax a terénne cvičenia (ateliérovú tvorbu), ktoré sú časovo náročné.

Ako tie terénne cvičenia vyzerajú v praxi? Čo si na nich študent precvičuje a učí sa?
Študent si priamo v teréne precvičuje analýzy, hodnotenie územia, učí sa komunikovať so zástupcami samospráv.

Ako vyzerá prepojenie výučby na prax?
Ťažiskovými sú takzvané ateliéry - tvorivé cvičenia v každom semestri zamerané na iný typ priestoru, ale už tradične na reálne situácie. Na overenie si teórie v praxi sú dôležité aj ďalšie spôsoby výučby, ako sú letné školy, workshopy, exkurzie.

Čo sa počas nich dá naučiť?
Študent si overuje všetky teoretické poznatky, ako aj prezentačné a jazykové kompetencie.

Čo je cieľom študijného programu?
Pripraviť na prax odborníka - inžiniera krajinného architekta, ktorý má predpoklady na projekčnú činnosť v súvislosti s tvorbou záhradných, parkových, krajinných a verejných priestorov a projektovania kultúrnej mestskej i vidieckej krajiny. Takýto špecialista je schopný kreatívne meniť priestor modeláciou terénu, vegetácie, vody, umeleckých, technických a prírodných prvkov.

Čo všetko absolvent bude po skončení školy ovládať?
Ide o znalosti z oblasti prírodných a technických vied, náuky o krajine, výtvarno-estetických a konštrukčno-stavebných predmetov. Absolvent bude ovládať históriu, teóriu a nástroje záhradnej a krajinnej tvorby, poznať sortiment rastlín využiteľných v záhradnej a krajinársko-architektonickej tvorbe, ako aj technológie realizácie výsadieb. Nadobudne zároveň znalosti v oblasti informačných technológií a aplikovanej počítačovej grafiky a bude ovládať problematiku zakladania a údržby zelene.

Kde sa absolvent môže uplatniť?
Krajinný architekt môže súkromne podnikať v oblasti tvorby a manažmentu zelene alebo sa uplatní ako pracovník v inštitúciách a orgánoch štátnej a verejnej správy. Ďalším vzdelávaním má možnosť pôsobiť na vysokých školách a výskumných pracoviskách.

Študent si priamo v teréne precvičuje analýzy, hodnotenie územia, učí sa komunikovať so zástupcami samospráv.

Popis a autor citácie

V uplynulých dňoch študijný program získal prestížne medzinárodné uznanie a akreditáciu Medzinárodnou federáciou krajinných architektov - IFLA Europe na ďalších päť rokov. Čo to prináša študentovi?
Študent má možnosť uplatniť sa aj v zahraničí.

Fakulta môže udeľovať aj titul európsky inžinier. Ako k tomu došlo?
Naša fakulta je zaradená do Európskej federácie národných inžinierskych združení (FEANI) a je v zozname škôl a programov, ktoré spĺňajú štandardy Index FEANI. Znamená to, že absolvent fakulty minimálne s dvojročnou praxou a znalosťou svetového jazyka na úrovni štátnej skúšky sa môže uchádzať o titul európsky inžinier - skrátene EUR ING - európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania. Je potvrdením profesijnej zdatnosti inžinierov uchádzajúcich sa o zamestnanie v inej krajine.

Fakty

Talentová skúška je povinná

  • Na bakalársky študijný program krajinná a záhradná architektúra si uchádzač musí podať prihlášku do 28. februára 2019.
  • Ide o štvorročné denné štúdium.
  • Súčasťou prijímacieho konania je talentová skúška. Uskutoční sa v dňoch 25. – 26. apríla 2019.
  • Fakulta organizuje prípravný kurz 5. apríla 2019.
  • Skúška sa skladá z kresby v interiéri, tvorby vlastnej kompozície, osobného pohovoru, ktorý je zameraný na všeobecný prehľad uchádzača spojený s jeho doterajšími aktivitami súvisiacimi so študijným programom. Predloženie portfólia prác uchádzača je dobrovoľné.
  • Do prvého ročníka bakalárskeho štúdia prijmú 50 uchádzačov.
  • Na štúdium nadväzuje dvojročné inžinierske štúdium v dennej a externej forme.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia