SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Od štúdia biológie ho ochorenie neodradilo

Záujemcovia o štúdium na vysokej škole, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, sa dnes už nemusia obávať vybrať si študijný program, ktorý ich oslovil. Fakulty sú na ich príchod pripravené. Je však dobré, ak sa záujemca príde na fakultu poinformovať ešte skôr, ako sa stane jej študentom.

Trenčan Michal Peter Kotleba mal odmalička sklon k prírodným vedám, dnes je v druhom ročníku Prírodovedeckej fakulty UK.Trenčan Michal Peter Kotleba mal odmalička sklon k prírodným vedám, dnes je v druhom ročníku Prírodovedeckej fakulty UK.(Zdroj: Archív M.P.K.)

Michal Peter Kotleba študuje druhý rok na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Od štúdia biológie sa nedal odradiť ani ochorením z okruhu neurotických porúch.

Po dvoch rokoch sa už v priestoroch fakulty či internátu pohybuje bez problémov, zorientovaný je aj v štúdiu.

„Pri rozhodovaní o štúdiu na vysokej škole som bral do úvahy najmä rady, názory a skúsenosti druhých, ktorí študovali na vysokých školách, o ktoré som mal záujem,“ hovorí o tom, ako si vyberal, čo bude študovať po skončení trenčianskeho súkromného gymnázia.

Pri rozhodovaní mu veľmi pomohli návštevy vysokých škôl, niektoré navštívil pri príležitosti dňa otvorených dverí, iné počas prázdnin. Rozmýšľal nad viacerými odbormi, nakoniec zvíťazila Prírodovedecká fakulta UK, kde dnes študuje biológiu.

„Už od mojej prvej návštevy sa mi prírodovedecká fakulta veľmi zapáčila a keďže som mal odmalička sklon k prírodným vedám, dospel som k záveru, že bude pre mňa zrejme tá pravá,“ spomína na moment, keď dospel k rozhodnutiu, kam pošle v maturitnom ročníku prihlášku.

Pomáhali mu zorientovať sa

Aj keď sa Michal počas štúdia na strednej a vysokej škole v mnohých veciach do značnej miery osamostatnil, nedovolí si tvrdiť, že sa zaobíde bez asistentov.

Ale pri otázke, aké má vytvorené podmienky na štúdium a ubytovanie, hovorí, že také isté ako každý iný študent. „Z môjho uhla pohľadu bohato dostačujúce na pokojné zvládnutie štúdia,“ konštatuje Michal.

V začiatkoch v prvom ročníku nad ním držalo „ochrannú“ ruku Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK. Pomáhalo mu zorientovať sa v akademickom systéme, v priestoroch školy a internátu, s organizáciou štúdia, získavaním potrebných študijných materiálov k jednotlivým vyučovacím predmetom.

„Centrum mi pomáha aj komunikovať s pedagógmi ohľadom získavania učebných materiálov. V jeho priestoroch mám dokonca neobmedzený prístup k počítaču s tlačiarňou. Keďže nie som z Bratislavy, bývam v internáte, umožnili mi prioritný výber izby, na prvých cestách na trase z internátu na fakultu a späť ma sprevádzala moja asistentka, ktorá mi zároveň ukázala, kde čo je v rámci internátu i v jeho okolí, čo som ako prvák veľmi ocenil,“ povedal Michal.

Fakty

Kto je študent so špecifickými potrebami

  • so zmyslovým, s telesným a viacnásobným postihnutím,
  • s chronickým ochorením,
  • so zdravotným oslabením,
  • s psychickým ochorením,
  • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
  • s poruchami učenia.

Budúcnosť vo výskume

Tým, ktorí by chceli Michala nasledovať, odkazuje, aby sa neobávali, pedagógovia sú tu milí, ústretoví a tolerantní, majú skvelý prístup k študentom, vedia odborne a zrozumiteľne poradiť a správnym smerom „naštartovať“. Záleží teda najmä na študentovi, ako sa k štúdiu postaví.

Aj keď má Michal pred sebou ešte rok bakalárskeho štúdia a potom dva roky magisterského, už dnes má jasno v tom, čo bude nasledovať po štátniciach.

Prihlási sa na doktorandské štúdium, chce sa venovať výskumu a pedagogike.

Pomoc od centra podpory

Na Univerzite Komenského v Bratislave majú študenti so špecifickými potrebami už niekoľko rokov k dispozícii Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Sídlo má na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.

Pre stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným a viacnásobným), ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, centrum každoročne organizuje sústredenie stredoškolákov.

Dozvedia sa na ňom všetky potrebné informácie o štúdiu a podmienkach.

Univerzita Komenského vydala aj publikáciu Ako na vysokú školu so zdravotným postihnutím a Ako sa nestratiť v bludisku informácií, je na jej webe.

Každá fakulta má koordinátora na prácu so študentmi so špecifickými potrebami.

Podpora zo zákona

Podľa zákona o vysokých školách má každý právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium a ďalšie podmienky určené vysokou školou.

Vysoké školy sú od 1. januára 2013 povinné vytvárať podmienky aj pre študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Téma: Biológia


Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia