SME
Utorok, 15. jún, 2021 | Meniny má VítKrížovkyKrížovky

Porovnávacie skúšky nahradia prijímačky

Výsledky štandardizovaných skúšok českej spoločnosti Scio na Slovensku využíva pri prijímaní na štúdium 32 fakúlt z desiatich univerzít. Skúšky študent môže absolvovať počas jedného školského roka v šiestich termínoch vo viacerých slovenských mestách.

(Zdroj: Adobe Stock)

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave patrí medzi tie, čo už niekoľko rokov pri prijímaní svojich talentovaných uchádzačov berie do úvahy aj výsledky testu všeobecných študijných predpokladov od českej spoločnosti Scio. Má s tým dobré skúsenosti, lebo test dopĺňa predpoklady uchádzača o štúdium.

Testy všeobecných študijných predpokladov začali využívať aj fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako možnosť odpustenia prijímacej skúšky. „Neplatí to pre všetky študijné programy,“ povedala Zuzana Juhászová, prorektorka pre vzdelávanie.

Skryť Vypnúť reklamu

Absolvovanie testov je dobrým vodidlom aj pre študentov, lebo sa môžu dozvedieť, ako by obstáli v konkurencii rovesníkov.

Čo ukazuje percentil

V teste dosiahne každý študent určité skóre, ktoré sa prevedie na percentil. To je číslo, ktoré určuje poradie medzi ostatnými účastníkmi konkrétneho termínu. Inak povedané, ukazuje, koľko percent uchádzačov študent v ten deň v teste predbehol.

Ak z maxima sto bodov získa napríklad len 30 bodov, pokojne môže mať percentil 100, ak všetci ostatní získali v teste 29,75 a menej bodov.

Každý oddiel je vyhodnotený samostatným percentilom, niektoré fakulty prihliadajú na tieto čiastkové výsledky, ale väčšina hlavne na celkový.

Pri národných porovnávajúcich skúškach môže študent využiť viac pokusov, spoločnosť Scio posiela fakultám automaticky ten najlepší výsledok. Nie všetci študenti sú však testami nadšení. Patrícia Vlčková má z nich rozpačitý dojem. „Bolo to také narýchlo a nedalo sa to stíhať, asi išlo najmä o to zistiť, koľko toho človek pod tlakom zvládne. Išla som tam dvakrát a druhýkrát sa to skončilo horšie ako prvý. Písala som test zo všeobecných študijných predpokladov a z matematiky, pretože ten bol súčasťou prijímačiek na fakultu, kam som chcela ísť, takže som nemala na výber,“ povedala študentka architektúry.

Skryť Vypnúť reklamu

Model zo zahraničia

Písomné testy, ktoré môžu buď dopĺňať, alebo celkom nahradiť prijímacie skúšky na vysokú školu, na Slovensku fungujú od roku 2008.

Model národných porovnávacích skúšok spoločnosti Scio vychádza z podobných modelov, aké už desiatky rokov fungujú v zahraničí, napríklad vo Veľkej Británii, v Austrálii, LSAT pre právnické fakulty v USA a podobne.

Oplatí sa vedieť

Čo sú SCIO testy?
Národné porovnávacie skúšky sú projektom českej spoločnosti Scio a nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na osemdesiatich fakultách vysokých škôl v Česku aj na Slovensku. Prebiehajú formou písomného testu v šiestich termínoch. Uchádzač sa na ne prihlasuje sám online. Najlepší dosiahnutý výsledok pošle táto súkromná spoločnosť automaticky väčšine vysokých škôl. Ročne skúškami prejde viac než dvadsaťtisíc uchádzačov z oboch krajín.

Skryť Vypnúť reklamu

Aké druhy testov sa používajú?
Testy sa zameriavajú na všeobecné študijné predpoklady, na ktoré sa uchádzač nemusí pripravovať, pretože test preverí jeho základné schopnosti potrebné na úspešné štúdium na vysokej škole. Ďalší typ testov zistí, aké znalosti má uchádzač v oblasti matematiky, chémie, biológie, základov spoločenských vied či cudzích jazykov. Otázky majú študenta prinútiť rozmýšľať a preskúšať jeho inteligenciu.

Ako prebiehajú?
Priebeh testu sa podobá maturitnej skúške. Uchádzač svoje odpovede zapisuje do samostatného hárka. Test sa boduje a na základne dosiahnutého počtu bodov sa uchádzač posunie v tabuľke vyššie alebo nižšie medzi ostatnými študentmi. Je to ako výsledky z prijímacích skúšok. Keď študent dosiahne vysoký počet bodov, je väčšia pravdepodobnosť, že ho do školy prijmú.

Skryť Vypnúť reklamu

Ktoré školy testy vyžadujú?
Vysoké školy na Slovensku ich striktne nevyžadujú, pretože majú vlastné prijímacie testy. Niektoré fakulty desiatich univerzít ich však používajú. No na začatie štúdia v Českej republike ich uchádzač musí splniť. Na stránke scio.sk nájde zoznam škôl a fakúlt. Dozvie sa, aké predmety škola vyžaduje a či sú na nej skúšky povinné, alebo za ne získa nejakú výhodu.

Aké sú najbližšie termíny?
Najbližší termín SCIO testov sa uskutoční 9. marca, potom 30. marca a posledné dva 1. a 25. mája. Je najlepšie sa zaregistrovať niekoľko týždňov vopred, pretože prihlásenie má určitú uzávierku.

Slovenské školy vyžadujúce SCIO testyFakulta
Ekonomická univerzita (Bratislava)

Národohospodárska; Obchodná; Hospodárskej
informatiky; Podnikového manažmentu;
Medzinárodných vzťahov; Aplikovaných jazykov;
Podnikovohospodárska v Košiciach
Univerzita Komenského (Bratislava)

Farmaceutická; Filozofická; Sociálnych
a ekonomických vied; Matematiky, fyziky
a informatiky; Manažmentu
Slovenská technická univerzita (Bratislava)
Architektúry; Elektrotechniky a informatiky;
Informatiky a informačných technológií

Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra)

Európskych štúdií a regionálneho rozvoja;
Ekonomiky a manažmentu
Univerzita Konštantína Filozofa (Nitra)
Sociálnych vied a zdravotníctva;
Stredoeurópskych štúdií
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica)Ekonomická; Filozofická; Politických vied
a medzinárodných vzťahov
Katolícka univerzita (Ružomberok)Zdravotníctva
Žilinská univerzita (Žilina)
Riadenia a informatiky;
Bezpečnostného inžinierstva
Prešovská univerzita (Prešov)Humanitných a prírodných vied; Manažmentu;
Zdravotníckych odborov
Technická univerzita (Košice)Elektrotechniky a informatiky; Ekonomická;
Baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Košice)Prírodovedecká

Zdroj: Scio

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Absolventom chýba prax, nie všetko sa dá naučiť virtuálne.

Pandémia pripravila študentov o prax


31. máj
IT firmám chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.

Firmy si zakladajú vlastné akadémie


27. máj
Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie


16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania


16. mar