SME
Utorok, 7. február, 2023 | Meniny má Vanda

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografiaIlustračná fotografia (Zdroj: Adobe Stock)

Keď minulý rok Simona končila štúdium Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, mala už za sebou študijný pobyt na univerzite v nemeckom Halle. V zahraničí sa jej zapáčilo natoľko, že po návrate začala zisťovať, aké sú možnosti vycestovať aj po ukončení štúdia.

Chcela si zlepšiť jazykové schopnosti či získať skúsenosti a kontakty, ktoré by jej pomohli pri hľadaní trvalého zamestnania. Miesto si našla v nemeckej chemickej firme a zotrvala v nej pol roka. Naučila sa profesionálne riešiť problémové situácie, získala dobrý prehľad o tom, ako funguje práca v laboratóriu. Musela komunikovať v anglickom a nemeckom jazyku, zlepšila si jazyk.

SkryťVypnúť reklamu

A práve to prispelo k tomu, že si Simona našla v Mníchove prácu na trvalý pracovný pomer.

To je len jeden z príbehov, ktoré si môžu záujemcovia o zahraničné pracovné stáže Erasmus+ prečítať na webovej stránke občianskeho združenia WorkSpace Europe, ktoré sídli v Bratislave.

Študentom a budúcim absolventom sa snaží uľahčiť vstup na pracovný trh na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Kontakty v biznis sfére

Karol Ovesný, riaditeľ WorkSpace Europe hovorí, že ročne vyšlú do zahraničia na stáže viac ako 200 absolventov. Darí sa to vďaka kontaktom v biznis sfére s prepájaním na akademický svet. Ide o konzorcium vysokých škôl, ktoré sa venuje absolventským stážam a tvorí ho 12 vysokých škôl na Slovensku. Konzorcium spolupracuje s viac ako sto univerzitami a ďalšími rôznymi organizáciami v krajinách Únie.

SkryťVypnúť reklamu

WorkSpace Europe organizuje zahraničné pracovné stáže z finančných zdrojov Európskej únie v rámci programu Erasmus+. Ponuku stáží môžu využiť aj absolventi do jedného roka po štátniciach, podmienkou je, aby sa prihlásili ešte počas štúdia.

Stáže uľahčujú hľadanie práce

Minulý rok spravili vo WorkSpace Europe prieskum na vzorke približne 80 študentov, ktorí sa vrátili zo stáže pred pol rokom.

Až 74 percent z nich si našlo zamestnanie do troch mesiacov po stáži, ďalších 20 percent sa uplatnilo v zamestnaní do pol roka a zvyšných šesť percent absolventov bolo aj po pol roku nezamestnaných.

Z prieskumu takisto vyplýva, že viac ako polovica opýtaných (58 percent) sa vrátila na Slovensko, približne 20 percent z nich si našlo prácu v krajine, kde stážovalo a zvyšok ostal v zahraničí, ale v inej krajine ako počas stáže.

SkryťVypnúť reklamu

Tím WorkSpace Europe počas roka navštevuje vysoké školy a oboznamuje študentov s programom Erasmus + so zameraním na študentskú a absolventskú stáž.

Pracovná stáž v životopise absolventov zarezonuje

Minulý rok cez občianske združenie WorkSpace Europe, vycestovalo na pracovné stáže 200 študentov a absolventov vysokých škôl. WorkSpace Europe koordinuje jediné slovenské konzorcium vysokých škôl pre Erasmus+ stáže a snaží sa uľahčiť študentom a budúcim absolventom vstup na pracovný trh. O pracovných skúsenostiach zo stáží hovoria štyria účastníci, ktorí sa na nich zúčastnili buď počas školy, alebo do roka po nej.

Aplikoval som teóriu do reálnej praxe

JÁN MALÍK,
absolvent Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, stáž absolvoval vo Francúzsku v UNESCO. Dnes pracuje ako konzultant v odbore investičných projektov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu.

SkryťVypnúť reklamu

O existencii organizácie WorkSpace Europe som sa dozvedel od pracovníkov oddelenia pre zahraničné vzťahy a rozvoj mojej alma mater. Pamätám si, že získanie tejto informácie v poslednom semestri štúdií na vysokej škole malo zásadný vplyv na plánovanie ďalších krokov do budúcnosti. Rozhodol som sa uchádzať o voľnú pozíciu stážistu na Stálej delegácii Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v Paríži, o ktorej som sa dozvedel na fakulte. Stáž trvala od februára do mája 2018.

Vyštudoval som európske štúdiá a medzinárodné vzťahy. V tomto ohľade bola stáž vynikajúcou príležitosťou na aplikáciu teoretických poznatkov do reálnej praxe. Teoretické poznatky z oblasti inštitucionálneho fungovania a rozhodovacích procesov medzinárodných organizácií (EÚ, OSN) mi umožnili pomerne rýchlu adaptáciu na oboznámenie sa so zabehnutým systémom v UNESCO. Nadobudnuté znalosti z oblasti medzinárodnej politiky mi pomohli pri analýze pozícií členských krajín vo vzťahu k niektorým z bodov rokovacej agendy počas zasadnutia tzv. výkonnej rady – najvyššieho výkonného orgánu organizácie.

SkryťVypnúť reklamu

Počas výkonu stáže som mal možnosť spolupodieľať sa na spracovávaní analytických správ o dianí v programových sektoroch organizácie, ktoré som mohol „obohacovať“ o vlastné postrehy. V rámci spoluúčasti na jednotlivých zasadnutiach som komunikoval a prichádzal do pravidelného styku so stážistami a diplomatmi z delegácií ostatných členských krajín. Za vskutku zaujímavú skúsenosť považujem i vytváranie záznamov z diplomatických zasadnutí predstaviteľov stálych delegácií členských štátov EÚ pri UNESCO.

Stáž mi pomohla zlepšiť komunikáciu v anglickom a vo francúzskom jazyku, získať skúsenosti z práce v medzinárodnom prostredí a v neposlednom rade i nadviazať nové priateľstvá a rozšíriť sieť profesionálnych kontaktov.

Pochopila som, čo určite robiť nechcem

IVANA KUNDRÁTOVÁ,
študovala na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, stáž absolvovala na Malte. Dnes už pracuje vo firme CSI Leasing Slovakia, na pozícii finance assistant Intl. Control Europe & Asia.

SkryťVypnúť reklamu

Stáž som sa rozhodla absolvovať až po ukončení štúdia. Nelákalo ma dobiehať zameškané predmety, a preto som sa možnosti absolvovať stáž aj po ukončení štúdia veľmi potešila.

Proces hľadania trval dlhšie, takmer tri mesiace, nebolo to jednoduché z viacerých dôvodov. Buď sa ponuky stáží netýkali môjho odboru, alebo nebola vôbec platená, alebo mi na môj dopyt neodpovedali. Významnú rolu pre mňa zohrávala aj krajina stáže, či už z finančného, alebo kultúrneho hľadiska. Stáž som hľadala cez viacero portálov, ktoré som našla cez Google a nakoniec som si ju našla na Malte a trvala tri mesiace.

Študovala som na Fakulte managementu UK takže moje zameranie je široké, no prevažne ekonomické. Stáž som si našla vo firme, ktorá distribuovala elektronické komponenty do celého sveta a ja som mala na starosti rokovanie s dodávateľmi a komunikáciu s ostatnými tímami, ktoré mali na starosti zákazníkov. Prepojenie bolo teda primerané.

SkryťVypnúť reklamu

Špecializovali sme sa na zastarané komponenty, ktoré bolo ťažko na dnešnom trhu zohnať. Firma však mala kontakty na dodávateľov, s ktorými to ešte bolo možné, stačilo len dohodnúť cenu, kam to treba doručiť atď.

Znie to jednoducho, ale vyjednávanie podmienok s dodávateľom je dosť náročné, ak si vybudujete istý vzťah a vzájomnú dôveru. Každý chce platobné podmienky prispôsobené jeho firme. Dohodnúť sa na zlatej strednej ceste bolo namáhavé, najmä keď rokujete s človekom z inej krajiny a jeho firemná kultúra je diametrálne odlišná od vašej. A to ešte musíte myslieť na fakt, že potrebujete pre svoju firmu zaobstarať profit.

Nemôžem povedať, že ma táto práca veľmi bavila a ani firma nebola bohviečo, ale veľkou kompenzáciou boli kolegovia (takisto stážisti) z celého sveta, s ktorými mám aj rok po skončení stáže veľmi dobré vzťahy. Samozrejme, najväčšie plus bol ostrov Malta – milujem ho.

SkryťVypnúť reklamu

Na stáži som pochopila, čo určite robiť nechcem. Pracovné skúsenosti som mala už počas vysokej školy a tie mi pomohli viac ako táto stáž.

Dostala som pracovnú ponuku

KRISTÍNA KAMINSKÁ,
študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, stáž absolvovala v Česku vo firme Cheil Germany a na Malte v marketingovej agentúre.

Momentálne som v poslednom ročníku magisterského stupňa a možnosť vycestovať na stáž prostredníctvom WorkSpace Europe som využila počas svojho štúdia dvakrát. Prvýkrát som sa rozhodla ísť ako absolventka po 3. ročníku bakalárskeho stupňa. Vybrala som si Maltu a svoju stáž som absolvovala počas leta v marketingovej agentúre spolu s mojimi ďalšími dvoma kamarátmi zo Slovenska.

Moja druhá stáž bola po 1. ročníku magisterského stupňa, ktorá trvala tri mesiace a stážovala som v internej marketingovej agentúre spoločnosti Samsung na digitálnom oddelení v Prahe.

SkryťVypnúť reklamu

Obe stáže, ktoré som absolvovala, boli prepojené s marketingovou komunikáciou, ktorú študujem, a mohla som tak získanú teóriu aplikovať v praxi a získať aj praktické skúsenosti.

Napríklad na stáži v Prahe bola moja pracovná náplň veľmi zaujímavá a rôznorodá. Pracovala som ako social media trainee a zároveň som pomáhala s rôznymi eventmi, ktoré organizovala spoločnosť Samsung v rôznych mestách v Česku a na Slovensku.

Mojou úlohou bolo komunikovať s influencermi prostredníctvom sociálnych sietí, takisto aj s fanúšikmi a rôzne ďalšie aktivity. Zúčastnila som sa aj na celodennom fotení pre nové zariadenia spoločnosti Samsung, kde som pomáhala pri prípravách a sledovala priebeh fotenia, ktoré sme potom zverejnili na sociálnych sieťach Samsungu.

Na základe mojej stáže v Prahe mi prišla pracovná ponuka od organizácie WorkSpace Europe, ktorá pomáha študentom vycestovať na zahraničné pracovné stáže Erasmus+. Ich ponuku som prijala a momentálne pre nich pracujem ako social media administrator.

SkryťVypnúť reklamu

Na stáž ma „naštartoval“ Erasmus+

NICOLETA HRICOVOVÁ,
absolventka Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach, stážovala v Slovenskom inštitúte v Berlíne. Dnes pracuje na pozícii HR Payroll Administrator, v medzinárodnej firme.

Stáž som absolvovala ako absolventka vysokej školy, čiže po piatom ročníku. Myšlienka vycestovať na absolventskú stáž vznikla po absolvovaní programu Erasmus+ vo Frankfurte nad Odrou.

Počas tohto semestra som mala možnosť byť v Berlíne veľmi často vďaka mojim kamarátom, ktorí tam bývajú. Vedela som, že sa do Berlína určite chcem niekedy vrátiť, a tak som začala hľadať na internete rôzne stáže, no žiadna z ponúk ma nezaujala.

Na facebooku som sledovala rôzne stránky, medzi ktorými bola aj stránka Slovenského inštitútu v Berlíne. Po pár dňoch po návrate som si na facebooku všimla, že do Slovenského inštitútu v Berlíne zháňajú stážistu. V tej chvíli som vedela, že tam chcem ísť! Podarilo sa, strávila som tam tri mesiace.

SkryťVypnúť reklamu

Študovala som odbor Ekonomika a manažment podniku a stáž som absolvovala na pozícii kultúrny manažér. Mala som na starosti rôzne úlohy od písania ďakovných listov v nemčine a slovenčine, tlačových správ z podujatí, vybavovanie e-mailov a telefonátov, spravovanie facebookovej stránky, získavanie nových kontaktov do adresára Slovenského inštitútu, spravovanie adresára a knižnice a iné.

Počas stáže som vytvorila brožúru celoročného programu podujatí Slovenského inštitútu v Berlíne na rok 2018. Pomáhala som aj pri celkovej organizácii a príprave podujatí organizovaných Slovenským inštitútom v Berlíne.

S náplňou práce v Slovenskom inštitúte som bola nadmieru spokojná. Stáž mi dala presne to, čo som od nej očakávala. Naučila som sa veľa nových vecí, stretla som mnoho zaujímavých ľudí, historikov, umelcov, spisovateľov a iných a mohla som využiť svoje schopnosti v nemeckom jazyku v praxi.

SkryťVypnúť reklamu

Po absolvovaní stáže sa práca v mojom odbore zháňala jednoduchšie a rýchlejšie. Plusom bola zahraničná skúsenosť a dobré komunikačné schopnosti v cudzích jazykoch.

Školy zapojené do konzorcia:

 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Ekonomická univerzita v Bratislave a Košiciach
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
 • Vysoká škola manažmentu – City University (Trenčín/Bratislava)
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu