SME
Sobota, 25. jún, 2022 | Meniny má Tadeáš

Slovenská technická univerzita v Bratislave

STU = Kvalita štúdia + Moderné vybavenie + Istota uplatnenia + Najvyššie ohodnotenie + Perspektíva rastu + Realizácia pri vývoji

Budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty informatiky a informačných technológiíBudovy Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty informatiky a informačných technológií (Zdroj: Archív STU)

Prečo STU?
• atraktívne študijné programy
• perspektíva po ukončení štúdia
• študijné pobyty v zahraničí
• štipendiá
• špičkový výskum
• zrekonštruované laboratóriá aj internáty
• skvelý študentský život
• podpora startupov

Sme online univerzita
e-prihláška - vyplníte prihlášku a nahráte prílohy
online literatúra - študijnú literatúru vydanú univerzitným vydavateľstvom
si stiahnete online
virtuálna knižnica - máte dostupné vedecké databázy
výpočtové softvéry zdarma - používate ich pre výpočty, programovanie
a simulácie
AIS - v univerzitnom online systéme máte všetky informácie o štúdiu
na jednom mieste
rýchle pripojenie na internet - niekde až 10GB/s

SkryťVypnúť reklamu

Prihlášky

do 30.11. 2021
do 31.03. 2022
do 30.04. 2022
do 10.08. 2022

STU je najlepšia technická univerzita na Slovensku. Poskytujeme kvalitné vzdelanie, ktoré otvára možnosti úspešnej realizácie a kariérneho rastu.

Kvalita našich študijných programov je medzinárodne porovnateľná, ich zameranie zodpovedá aktuálnym výzvam doby technológií.

Počítačová bezpečnosť, aplikovaná informatika, materiálový výskum, chemické, strojárske či stavebné odbory dosahujú vysokú úroveň. V súčasnosti smerujeme desiatky miliónov eur do špičkového vybavenia laboratórií, vynovenia budov fakúlt a komfortných internátov.

Poskytujeme mnohé štipendiá celkovo v miliónoch eur, možnosti pre šport, inkubátor na oživenie študentských podnikateľských nápadov. Naši absolventi sú na trhu mimoriadne žiadaní, nepoznajú obavu z nezamestnanosti.

SkryťVypnúť reklamu

Bakalárske študijné programy

 • aplikovaná informatika
 • aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • aplikovaná mechanika a mechatronika 1b)
 • architektúra a urbanizmus
 • automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 2)
 • automobilová mechatronika
 • automobily a mobilné pracovné stroje
 • biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie 2)
 • biotechnológia 2)
 • civil engineering 1a)
 • dizajn
 • elektroenergetika
 • elektronika
 • elektrotechnika

energetické stroje a zariadenia
environmentálny výrobná technika
geodézia a kartografia
chémia, medicínska chémia a chemické materiály 2)
chemické inžinierstvo
informatika
integrovaná bezpečnosť
informačné a komunikačné technológie
investičné plánovanie v priemyselnom podniku 1b)
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
jadrové a fyzikálne inžinierstvo
krajinárstvo a krajinné plánovanie
matematicko-počítačové modelovanie
materiálové inžinierstvo
mechatronika v technologických zariadeniach
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

personálna práca v priemyselnom podniku
počítačová podpora výrobných technológií
potraviny, výživa, kozmetika 2)
pozemné stavby a architektúra
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky 3)
priemyselné manažérstvo
priestorové plánovanie 1b)
robotika a kybernetika
strojárske technológie a materiály
technika ochrany životného prostredia
technológie a manažérstvo stavieb
vodné stavby a vodné hospodárstvo
výrobné technológie
výrobné zariadenia a systémy

SkryťVypnúť reklamu

1a) len v anglickom jazyku
1b) aj v anglickom jazyku
2) aj ako konverzný
3) profesijne orientovaný

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu