SME
Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

Čo nové budete môcť študovať?

Nové študijné programy na vysokých školách v akademickom roku 2020/2021.

(Zdroj: AdobeStock)

Univerzity v akademickom roku 2020/2021 zaradia do svojej študijnej ponuky aj mnohé nové študijné programy, ktoré reagujú na potreby praxe. Do ponuky, ktorú prinášame, sme po dohode s univerzitami už zaradili aj tie, ktoré budú ponúkať po doručení dekrétov od akreditačnej komisie, lebo už majú od nej kladné stanovisko.

Univerzita Komenského Bratislava

Medzi novoakreditované študijné programy patria:

Filozofická fakulta

 • etnológia - slovanské štúdiá (so zameraním na poľský jazyk)

Filozofická fakulta a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky

Skryť Vypnúť reklamu
 • učiteľstvo filozofie a fyziky (medziodborový študijný program)

Prírodovedecká fakulta

 • ekonomická, sociálna a politická geografia,
 • geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • technická fyzika
 • obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika,
 • bioinformatika
 • dátová veda

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Divadelná fakulta

V akademickom roku 2020/2021 na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave otvoria prvý a jediný medzinárodný divadelný študijný program v Európe – PuppeTry.

Na vzniku magisterského študijného programu sa podieľajú maďarská Univerzita divadla a filmu v Budapešti, Národná akadémia divadelných umení Aleksandra Zelwerowicza vo Varšave Katedra bábkarského umenia v Bialystoku v Poľsku, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Katedra bábkarskej tvorby a pražská Divadelná akadémia múzických umení, Katedra alternatívneho a bábkového divadla.

Skryť Vypnúť reklamu

Spoločný vzdelávací program bude založený na rotačnom systéme: študenti budú študovať základy bábkarstva počas prvého semestra, ktorý bude prebiehať v SZFE v Budapešti; druhý semester bude na Akadémii múzických umení v Prahe, kde sa študenti zamerajú na vizuálne divadlo, bábkové divadlo a scénografiu, potom budú študovať na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave, kde získajú vedomosti a praktické skúsenosti s bábkovým divadlom pre deti, a nakoniec v Národnej akadémii divadelných umení Aleksandra Zelwerowicza v Bialystoku získajú vzdelanie a zručnosti v oblasti réžie.

Študenti budú mať príležitosť stretnúť sa s medzinárodne uznávanými majstrami súčasného bábkového a materiálového divadla a príbuzných foriem.

Diplomová práca, na hodnotenie študenta, bude mať dve časti, praktickú a teoretickú.

Skryť Vypnúť reklamu

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Pedagogická fakulta

 • manažment vzdelávania a verejnej správy v bakalárskom aj v magisterskom stupni štúdia, v dennej aj v externej forme
 • špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia - magisterské štúdium v dennej a externej forme
 • výtvarná edukácia - bakalárske a magisterské štúdium v dennej forme (čaká sa na rozhodnutie akreditačnej komisie na základe kladného vyjadrenia pracovnej skupiny)

Filozofická fakulta

 • španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), v bakalárskom aj v magisterskom stupni štúdia v dennej forme v študijnom odbore filológia
 • muzeológia a kultúrne dedičstvo, doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme štúdia v študijnom odbore historické vedy
 • pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo, bakalárske štúdium v dennej aj v externej forme štúdia v študijnom odbore historické vedy
 • politológia, doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v študijnom odbore politické vedy

Fakulta pripravila aj medziodborové programy:

Skryť Vypnúť reklamu
 • história - filozofia, v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme
 • žurnalistika - história, v bakalárskom stupni štúdia v dennej a externej forme
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - filozofia, v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme

Fakulta prírodných vied

 • aplikovaná informatika (konverzný), magisterské štúdium v dennej forme
 • aplikovaná informatika, doktorandské štúdium v dennej forme

Trnavská univerzita, Trnava

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

V bakalárskom štúdium má novo akreditované“

 • laboratórne vyšetrovacie metódy denná/externá forma
 • ošetrovateľstvo denná/externá
 • sociálna práca denná/externá
 • rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny denná/externá
 • verejné zdravotníctvo

Právnická fakulta

Akreditovaný nový obsah študijného programu „právo“, ktorý je oproti pôvodnému študijnému programu vo väčšom rozsahu orientovaný na prax.

Skryť Vypnúť reklamu

Pedagogická fakulta

 • anglický jazyk a anglofónne kultúry, učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

Filozofická fakulta

 • teória a metodológia sociológie - PhD. študijný program (denná a externá forma)

Teologická fakulta

Medzináboženské štúdiá – bakalársky aj magisterský študijný program – čaká sa na definitívne vyjadrenie akreditačnej komisie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Viaceré fakulty majú v súčasnosti v procese akreditácie v 1. a 2. stupni štúdia niekoľko študijných programov, pri ktorých predpokladajú priznanie a doručenie práv na ich realizáciu v najbližšom období.

Fakulta prírodných vied

 • geopotenciál regiónov v bakalárskom štúdiu - po jeho absolvovaní získajú študenti rozsiahle vedomosti z geografie i z geológie a zároveň aj všeobecné poznatky z oblasti výskumu zeme. Bližšie informácie o uvedenom študijnom programe budú pre uchádzačov o štúdium zverejnené na webových stránkach univerzity po doručení priznaných práv.

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Skryť Vypnúť reklamu
 • bakalársky študijný program agroekológia

Technická fakulta

 • bakalársky študijný program automobilová doprava

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • v bakalárskom štúdiu sociálny manažment a služby v agrosektore

Žilinská univerzita Žilina

Fakulta riadenia a informatiky

 • biomedicínska informatika
 • informačné a sieťové technológie
 • inteligentné informačné systémy

V štádiu akreditácie sú programy:

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • expertízna činnosť v cestnej doprave,
 • distribučné technológie a služby

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • elektrooptika,
 • komunikačné a informačné technológie

Stavebná fakulta

 • technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • bezpečnosť priemyslu

Viaceré existujúce a nové študijné programy dali fakulty akreditovať na štúdium v anglickom jazyku.

Skryť Vypnúť reklamu

Univerzita J. Selyeho, Komárno

Ekonomická fakulta

V procese akreditácie sú dva nové študijné programy: aplikovaná informatika na 2. stupni štúdia a teória vyučovania matematiky a informatiky na 3. stupni štúdia.

Prešovská univerzita v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • novoakreditovaný študijný program charitatívna služba a sociálne poradenstvo (2. stupeň, denná a externá forma štúdia)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií

 • materiály a technológie pre automobilový priemysel

Fakulta špeciálnej techniky

 • pripravuje program automobilové inžinierstvo

Fakulta zdravotníctva

 • otvorí študijný program verejné zdravotníctvo v 2. stupni štúdia

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Ústav občianskej spoločnosti

Skryť Vypnúť reklamu
 • bude ponúkať novoakreditovaný bakalársky študijný program manažment kvality

Fakulta sociálnych vied

 • manažment a ekonómia verejnej správy - Bc.
 • manažment sociálnych služieb - Bc.
 • manažment a ekonómia verejnej správy - Mgr.
 • manažment a ekonómia verejnej správy, sociálna politika - PhD

Filozofická fakulta

 • učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) - Bc. aj Mgr.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

 • medzinárodné vzťahy
 • medziodborový odbor politológia - masmediálne štúdiá

Prírodovedecká fakulta

 • biofyzika

Fakulta verejnej správy

 • informačné systémy vo verejnej správe

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • novo akreditovaný študijný program v bakalárskom stupni štúdia Metallurgy, Materials and Recycling (metalurgia, materiály a recyklácia) v anglickom jazyku

Strojnícka fakulta

Skryť Vypnúť reklamu
 • novo akreditovaný študijný program v bakalárskom stupni štúdia priemyselná mechatronika a v 2. stupni štúdia inžinierstvo prostredia, priemyselná automatizácia, priemyselná mechatronika a robotika a robotechnológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Novinkou bude študijný program informačná bezpečnosť v inžinierskom štúdiu.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • otvorí dva nové študijné programy spoločne s Vysokou školou chemicko-technologickou v Prahe.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

V akademickom roku 2020/2021 otvára pre civilných uchádzačov možnosť štúdia v štátnej službe v novej forme štúdia - študuje ako kadet v bakalárskom študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku. Prihlášku treba podať do 15. januára 2020.

Skryť Vypnúť reklamu

Technická univerzita Zvolen

Pripravuje novo akreditované bakalárske študijné programy:

Drevárska fakulta

 • rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve
 • drevárstvo s podporou informačných technológií

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • ekológia – zručnosti a adaptácie
 • inžinierstvo životného prostredia
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Kam ísť na test, čo s pozitívnymi a čo bude s netestovanými? (otázky a odpovede)

Certifikát z plošného testovania na Covid-19 je vstupenkou do obchodov.

Pri plošnom testovaní sa využívajú antigénové testy.
Ilustračné foto.
Píše Juraj Buzalka

S tyčinkou v nose tvoríme históriu

Politické spoločenstvo sa deje prostredníctvom rituálov.

Ilustračné foto.
Leonardo DiCaprio