SME
Utorok, 15. jún, 2021 | Meniny má VítKrížovkyKrížovky

Čo nové budete môcť študovať?

Nové študijné programy na vysokých školách v akademickom roku 2020/2021.

(Zdroj: AdobeStock)

Univerzity v akademickom roku 2020/2021 zaradia do svojej študijnej ponuky aj mnohé nové študijné programy, ktoré reagujú na potreby praxe. Do ponuky, ktorú prinášame, sme po dohode s univerzitami už zaradili aj tie, ktoré budú ponúkať po doručení dekrétov od akreditačnej komisie, lebo už majú od nej kladné stanovisko.

Univerzita Komenského Bratislava

Medzi novoakreditované študijné programy patria:

Filozofická fakulta

 • etnológia - slovanské štúdiá (so zameraním na poľský jazyk)

Filozofická fakulta a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky

Skryť Vypnúť reklamu
 • učiteľstvo filozofie a fyziky (medziodborový študijný program)

Prírodovedecká fakulta

 • ekonomická, sociálna a politická geografia,
 • geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • technická fyzika
 • obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika,
 • bioinformatika
 • dátová veda

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Divadelná fakulta

V akademickom roku 2020/2021 na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave otvoria prvý a jediný medzinárodný divadelný študijný program v Európe – PuppeTry.

Na vzniku magisterského študijného programu sa podieľajú maďarská Univerzita divadla a filmu v Budapešti, Národná akadémia divadelných umení Aleksandra Zelwerowicza vo Varšave Katedra bábkarského umenia v Bialystoku v Poľsku, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Katedra bábkarskej tvorby a pražská Divadelná akadémia múzických umení, Katedra alternatívneho a bábkového divadla.

Skryť Vypnúť reklamu

Spoločný vzdelávací program bude založený na rotačnom systéme: študenti budú študovať základy bábkarstva počas prvého semestra, ktorý bude prebiehať v SZFE v Budapešti; druhý semester bude na Akadémii múzických umení v Prahe, kde sa študenti zamerajú na vizuálne divadlo, bábkové divadlo a scénografiu, potom budú študovať na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave, kde získajú vedomosti a praktické skúsenosti s bábkovým divadlom pre deti, a nakoniec v Národnej akadémii divadelných umení Aleksandra Zelwerowicza v Bialystoku získajú vzdelanie a zručnosti v oblasti réžie.

Študenti budú mať príležitosť stretnúť sa s medzinárodne uznávanými majstrami súčasného bábkového a materiálového divadla a príbuzných foriem.

Diplomová práca, na hodnotenie študenta, bude mať dve časti, praktickú a teoretickú.

Skryť Vypnúť reklamu

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Pedagogická fakulta

 • manažment vzdelávania a verejnej správy v bakalárskom aj v magisterskom stupni štúdia, v dennej aj v externej forme
 • špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia - magisterské štúdium v dennej a externej forme
 • výtvarná edukácia - bakalárske a magisterské štúdium v dennej forme (čaká sa na rozhodnutie akreditačnej komisie na základe kladného vyjadrenia pracovnej skupiny)

Filozofická fakulta

 • španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), v bakalárskom aj v magisterskom stupni štúdia v dennej forme v študijnom odbore filológia
 • muzeológia a kultúrne dedičstvo, doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme štúdia v študijnom odbore historické vedy
 • pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo, bakalárske štúdium v dennej aj v externej forme štúdia v študijnom odbore historické vedy
 • politológia, doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia v študijnom odbore politické vedy

Fakulta pripravila aj medziodborové programy:

Skryť Vypnúť reklamu
 • história - filozofia, v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme
 • žurnalistika - história, v bakalárskom stupni štúdia v dennej a externej forme
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - filozofia, v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme

Fakulta prírodných vied

 • aplikovaná informatika (konverzný), magisterské štúdium v dennej forme
 • aplikovaná informatika, doktorandské štúdium v dennej forme

Trnavská univerzita, Trnava

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

V bakalárskom štúdium má novo akreditované“

 • laboratórne vyšetrovacie metódy denná/externá forma
 • ošetrovateľstvo denná/externá
 • sociálna práca denná/externá
 • rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny denná/externá
 • verejné zdravotníctvo

Právnická fakulta

Akreditovaný nový obsah študijného programu „právo“, ktorý je oproti pôvodnému študijnému programu vo väčšom rozsahu orientovaný na prax.

Skryť Vypnúť reklamu

Pedagogická fakulta

 • anglický jazyk a anglofónne kultúry, učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

Filozofická fakulta

 • teória a metodológia sociológie - PhD. študijný program (denná a externá forma)

Teologická fakulta

Medzináboženské štúdiá – bakalársky aj magisterský študijný program – čaká sa na definitívne vyjadrenie akreditačnej komisie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Viaceré fakulty majú v súčasnosti v procese akreditácie v 1. a 2. stupni štúdia niekoľko študijných programov, pri ktorých predpokladajú priznanie a doručenie práv na ich realizáciu v najbližšom období.

Fakulta prírodných vied

 • geopotenciál regiónov v bakalárskom štúdiu - po jeho absolvovaní získajú študenti rozsiahle vedomosti z geografie i z geológie a zároveň aj všeobecné poznatky z oblasti výskumu zeme. Bližšie informácie o uvedenom študijnom programe budú pre uchádzačov o štúdium zverejnené na webových stránkach univerzity po doručení priznaných práv.

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Skryť Vypnúť reklamu
 • bakalársky študijný program agroekológia

Technická fakulta

 • bakalársky študijný program automobilová doprava

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • v bakalárskom štúdiu sociálny manažment a služby v agrosektore

Žilinská univerzita Žilina

Fakulta riadenia a informatiky

 • biomedicínska informatika
 • informačné a sieťové technológie
 • inteligentné informačné systémy

V štádiu akreditácie sú programy:

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • expertízna činnosť v cestnej doprave,
 • distribučné technológie a služby

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • elektrooptika,
 • komunikačné a informačné technológie

Stavebná fakulta

 • technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • bezpečnosť priemyslu

Viaceré existujúce a nové študijné programy dali fakulty akreditovať na štúdium v anglickom jazyku.

Skryť Vypnúť reklamu

Univerzita J. Selyeho, Komárno

Ekonomická fakulta

V procese akreditácie sú dva nové študijné programy: aplikovaná informatika na 2. stupni štúdia a teória vyučovania matematiky a informatiky na 3. stupni štúdia.

Prešovská univerzita v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • novoakreditovaný študijný program charitatívna služba a sociálne poradenstvo (2. stupeň, denná a externá forma štúdia)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií

 • materiály a technológie pre automobilový priemysel

Fakulta špeciálnej techniky

 • pripravuje program automobilové inžinierstvo

Fakulta zdravotníctva

 • otvorí študijný program verejné zdravotníctvo v 2. stupni štúdia

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Ústav občianskej spoločnosti

Skryť Vypnúť reklamu
 • bude ponúkať novoakreditovaný bakalársky študijný program manažment kvality

Fakulta sociálnych vied

 • manažment a ekonómia verejnej správy - Bc.
 • manažment sociálnych služieb - Bc.
 • manažment a ekonómia verejnej správy - Mgr.
 • manažment a ekonómia verejnej správy, sociálna politika - PhD

Filozofická fakulta

 • učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) - Bc. aj Mgr.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

 • medzinárodné vzťahy
 • medziodborový odbor politológia - masmediálne štúdiá

Prírodovedecká fakulta

 • biofyzika

Fakulta verejnej správy

 • informačné systémy vo verejnej správe

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • novo akreditovaný študijný program v bakalárskom stupni štúdia Metallurgy, Materials and Recycling (metalurgia, materiály a recyklácia) v anglickom jazyku

Strojnícka fakulta

Skryť Vypnúť reklamu
 • novo akreditovaný študijný program v bakalárskom stupni štúdia priemyselná mechatronika a v 2. stupni štúdia inžinierstvo prostredia, priemyselná automatizácia, priemyselná mechatronika a robotika a robotechnológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Novinkou bude študijný program informačná bezpečnosť v inžinierskom štúdiu.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • otvorí dva nové študijné programy spoločne s Vysokou školou chemicko-technologickou v Prahe.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

V akademickom roku 2020/2021 otvára pre civilných uchádzačov možnosť štúdia v štátnej službe v novej forme štúdia - študuje ako kadet v bakalárskom študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku. Prihlášku treba podať do 15. januára 2020.

Skryť Vypnúť reklamu

Technická univerzita Zvolen

Pripravuje novo akreditované bakalárske študijné programy:

Drevárska fakulta

 • rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve
 • drevárstvo s podporou informačných technológií

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • ekológia – zručnosti a adaptácie
 • inžinierstvo životného prostredia
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Minister financií Igor Matovič.

Odvolávať Mikulca navrhol Smer.


10 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Moniku Jankovskú viackrát hospitalizovali.


a 1 ďalší 7 h
Peter Tkačenko

Mikulec nemá odísť kvôli Ficovi, ale pre neschopnosť.


14 h

Neprehliadnite tiež

Absolventom chýba prax, nie všetko sa dá naučiť virtuálne.

Pandémia pripravila študentov o prax


31. máj
IT firmám chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.

Firmy si zakladajú vlastné akadémie


27. máj
Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie


16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania


16. mar