SME
Utorok, 15. jún, 2021 | Meniny má VítKrížovkyKrížovky

Osobný kontakt učiteľa so študentom počas dištančného vzdelávania chýba

Rozhovor so psychologičkou

Psychologička Kinga Izsóf JurásováPsychologička Kinga Izsóf Jurásová (Zdroj: ARCHÍV K. I. J.)

Tak ako bol netradičný záver minuloročného akademické roka, tak je to aj počas zimného semestra. Vysokoškoláci nesedia v posluchárňach, ale doma pri počítačoch. Vysoké školy museli pre ochorenie Covid-19 prejsť na dištančnú výučbu. O dosahu zmenených podmienok vzdelávania na študentov hovoríme so psychologičkou Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave PhDr. Kingou Izsóf Jurásovou, PhD.

Vysokoškoláci sa aj v novom akademickom roku pre Covid-19 opäť učia bez kontaktnej výučby. Nepoznačí nedostatok osobného kontaktu kvalitu vysokoškolskej výučby?

Skryť Vypnúť reklamu

Každý študijný odbor sa vyznačuje špecifickými požiadavkami na osobný kontakt medzi študentom a pedagógom. Dosah obmedzenej kontaktnej výučby by bolo treba posúdiť vzhľadom na konkrétny odbor. Kým vzdelávanie v podobe sprostredkovania informácií je možné vo väčšine prípadov zabezpečiť i dištančnou formou, otázkou zostáva, ako môžeme študentov viesť k vybudovaniu vzťahu k uvedeným poznatkom a k celému študijnému odboru. Učivo si totiž nestačí len osvojiť, ale je dôležité vedieť posúdiť, ako je možné dané informácie aplikovať, využiť, a to i v súlade so všeobecne uznávanými ľudskými hodnotami.

Nemôže to u niektorých narušiť ich psychickú rovnováhu?

V prípade psychických ťažkostí je celkom náročné jednoznačne určiť primárnu príčinu. Predpokladá sa súčinnosť viacerých činiteľov, medzi ktoré môže, samozrejme, patriť i skutočnosť zmenených podmienok vzdelávania. Očakávania študentov nemusia byť celkom naplnené a je prirodzené, že pociťujú nad stratenými ideálmi sklamanie, smútok i hnev. Ak by uvedené príznaky pretrvávali dlhšie a študent by v sebe necítil silu na vyrovnanie sa s novou situáciou, odporúčala by som vyhľadanie odbornej pomoci.

Skryť Vypnúť reklamu

Zvládajú študenti vyšších ročníkov záťaže a krízové situácie ľahšie ako prvoročiaci?

V prípade študentov vyšších ročníkov je možné predpokladať súdržnejší kolektív, prítomnosť užších medziľudských vzťahov, ktoré môžu uľahčiť zvládanie krízovej situácie. Sociálnou oporou však môžu byť i bývalí stredoškolskí spolužiaci napríklad v prípade študentov prvého ročníka.

Najťažšie to asi majú študenti prvých ročníkov, ktorí sú v novom prostredí, s ktorým sa ešte nestihli ani zžiť. Ako sa im dá pomôcť? S dištančnou metódou štúdia majú minimálne skúsenosti.

Záleží to na konkrétnych ťažkostiach. Na riešenie technických otázok by mali byť určení koordinátori na každej katedre či fakulte. Riešenie psychických problémov by sa malo realizovať individuálne na základe povahy problému.

Skryť Vypnúť reklamu

Aký učebný štýl by mali prváci preferovať?

Každý študent by mal preferovať individuálny učebný štýl. Dobrou správou je, že daný štýl je meniteľný a dá sa prispôsobiť novým požiadavkám. Teda prvou úlohou je rozpoznať kritériá na absolvovanie jednotlivých predmetov. Či je napríklad ťažisko na memorovaní učiva alebo či sa očakáva samostatná kreatívna práca študenta, napríklad v podobe projektu alebo seminárnej práce. Konkrétne aktivity študenta - ako je napríklad rozplánovanie študijných aktivít pre celý semester - by sa mali odvíjať od uvedených skutočností.

Prváci nepoznajú rôzne techniky využiteľné pri práci s textom a podobne, čo by ste im poradili?

Odporučila by som im rozvíjanie optimálnej techniky čítania textu, ktorá sa skladá z niekoľkých etáp. V prvom kroku je vhodné rýchlo prezrieť text a rozpoznať jeho štruktúru – časti, z ktorých sa skladá. Nasleduje opätovné čítanie, zamerané na zachytenie hlavnej myšlienky, bez sústredenia sa na menšie detaily. Teda identifikácia tých častí textu, ktoré študent neskôr podrobí hlbšej analýze. Podčiarkovanie či robenie si výpiskov ako súčasť detailnej analýzy textu, by malo nasledovať len v ďalšej etape, keď študent už vie odlíšiť podstatné informácie od menej dôležitých. Rýchlosť čítania sa spomalí, ak študent číta nahlas, respektíve využíva skrytú artikuláciu, opätovne sa vracia k už prečítanému bez cieleného zámeru, vykonáva nadbytočné pohyby alebo číta v nepriaznivých technických podmienkach (napríklad zlé osvetlenie, slabá kópia textu).

Skryť Vypnúť reklamu

Nebude ich dištančná výučba zvádzať na iné činnosti? Predsa len sa nemusia riadiť stabilným časovým harmonogramom, ktorý by mali za iných okolností.

Na začiatku každého semestra by si mal študent iniciatívne pripraviť vlastný časový harmonogram. Ten by mal obsahovať body zamerané na študijné aktivity, ale i na voľnočasové záujmy. Uvedený plán pomáha orientovať sa v požiadavkách, dáva učeniu štruktúru a tým redukuje možný stres vyvolaný dištančnou výučbou. Je v záujme každého študenta, aby sa nedal zlákať ilúziou nadmerného pridruženého voľného času v čase dištančného vzdelávania.

Ako by si mali naplánovať výučbu?

Práve na vysokej škole sa núka priestor na vytúženú samostatnosť, ale netreba zabúdať, že - tak ako i v iných oblastiach života - za naše vlastné rozhodnutia a činy my sami nesieme zodpovednosť. Primárne si treba plniť požadované úlohy v stanovených termínoch a systematicky sa zúčastňovať na prednáškach a seminároch.

Skryť Vypnúť reklamu

Čo by naisto robiť nemali?

Podceniť význam toho, čím strávia svoj čas. Každý má individuálne preferencie a odlišné životné ciele, v ktorých môže byť vzdelávací proces viac či menej dominantný. Akákoľvek aktivita je však subjektívne najdôležitejšia, mali by ju vykonávať s rozhľadom a zmysluplne.

Zvládnu všetci túto formu samoštúdia?

Tak ako ani kontaktná výučba nevyhovovala každému, ani dištančná forma výučby nebude optimálna pre všetkých. Zvládnutie prekážok však závisí od sily motivácie na štúdium a od odhodlania prekonávať prekážky na ceste k odbornému a osobnému rastu.

Akú stratégiu učenia sa na skúšku by ste študentom odporučili?

Príprava na skúšky by mala prebiehať priebežne počas celého semestra. Nie sme však rovnakí a nie je vhodné podceniť ani úlohu časového stresu pri učebných aktivitách. Spôsob učenia sa by mal byť prispôsobený individuálnemu pracovnému tempu, kognitívnej kapacite, tlaku iných životných výziev, ale najmä povahe učebného materiálu. Práve preto je optimálne sa pripravovať na prednášky a semináre systematicky počas celého semestra, aby študent mal jasný obraz o charaktere a náročnosti učiva a aby na základe uvedených informácií mohol uskutočniť racionálne kroky pri príprave na skúšku.

Skryť Vypnúť reklamu

Ako sa vám učí dištančnou metódou?

Dištančné vzdelávanie vnímam ako výzvu, ktorá nás motivuje prehodnotiť isté didaktické techniky a súčasne stimuluje k pokroku v súlade s novými technológiami.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Absolventom chýba prax, nie všetko sa dá naučiť virtuálne.

Pandémia pripravila študentov o prax


31. máj
IT firmám chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.

Firmy si zakladajú vlastné akadémie


27. máj
Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie


16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania


16. mar