SME
Štvrtok, 9. február, 2023 | Meniny má Zdenko

ŠKODA AUTO Vysoká škola

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena největším a nejdynamičtěji se rozvíjejícím výrobcem automobilů v České republice.

(Zdroj: Archív Škoda auto vysoká škola)

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena největším a nejdynamičtěji se rozvíjejícím výrobcem automobilů v České republice, společností ŠKODA AUTO a.s.. Již 20 let je lídrem ve vzdělávání budoucnosti a přispívá
k modernizaci českého vysokého školství. Svými unikátními studijními programy se přizpůsobuje potřebám a poptávce trhu po studentech s odbornou praxí.

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY:

Bakalářské studium

STUDIJNÍ PROGRAM:

Ekonomika a management a jeho specializace
Získaný titul Bc.; délka studia 3, 5 roku; povinná praxe v 5 semestru studia
• MANAGEMENT OBCHODU – prezenční i kombinovaná forma
• LOGISTIKA A MANAGEMENT KVALITY – prezenční a kombinovaná forma
• FINANČNÍ ŘÍZENÍ – prezenční a kombinovaná forma
• ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ – prezenční i kombinovaná forma

SkryťVypnúť reklamu

STUDIJNÍ PROGRAMY:

Ekonomickotechnického zaměření
Získaný titul Bc.; délka studia 3, 5 roku; povinná praxe v 5 semestru studia
• PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAŽERSKÁ INFORMATIKA – prezenční
a kombinovaná
• PRŮMYSLOVÝ MANAGEMENT – prezenční

Navazující magisterské studium

STUDIJNÍ PROGRAM:

Ekonomika a management a jeho specializace
Získaný titul Ing.; délka studia 2 roky; volitelná šestitýdenní praxe
• MEZINÁRODNÍ MARKETING – prezenční i kombinovaná
• ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍCH DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ – prezenční
i kombinovaná
• FINANCE V MEZINÁRODNÍM PODNIKÁNÍ – prezenční a kombinovaná
• ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZROJŮ V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ – prezenční
i kombinovaná

STUDIJNÍ PROGRAMY:

Ekonomickotechnického zaměření
Získaný titul Ing.; délka studia 2 roky; volitelná šestitýdenní praxe
• PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAŽERSKÁ INFORMATIKA – prezenční
• PRŮMYSLOVÝ MANAGEMENT – prezenční

SkryťVypnúť reklamu

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Uchazeči do bakalářských i navazujících magisterských programů a specializací jsou přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

ŠKODA AUTO Vysoká škola přijímá elektronické přihlášky i papírové přihlášky.

Studium v bakalářském programu se zahajuje zpravidla jednou ročně. Elektronické přihlášky do studia od zimního semestru akademického roku 2023/2024, který začíná v září 2023, jsou přijímány do 14. 09. 2023.

Administrativní poplatek za přijímací řízení je ve výši 500 Kč.
Podmínky přijetí ke studiu na ŠAVŠ naleznete na: www.savs.cz

KONTAKT PRO ZASÍLÁNÍ DOKUMENTŮ:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - Studijní oddělení
Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika
E-mail: ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz
Tel.: +420 326 823 040
www.savs.cz

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí uchazečům o studium unikátní bakalářské i navazující magisterské studijní programy a specializace kombinující ekonomické vzdělání se vzděláním v informatice, strojírenství
a elektrotechnice.

SkryťVypnúť reklamu

Studovat můžete nejen v Mladé Boleslavi, ale i v Praze. Součástí bakalářského studia je povinná praxe, která pokrývá celý pátý semestr a kterou studenti vykonávají u špičkových zaměstnavatelů nejen v České republice, ale i v zahraničí.

STUDY&WORK

Mezi průlomové a unikátní se na ŠKODA AUTO Vysoké škole řadí program STUDY&WORK, který se těší obzvláště velkému zájmu uchazečů. Studenti tohoto programu už od prvního semestru kombinují studium a práci, vydělávají si nemalé finanční prostředky a získávají důležitou odbornou praxi nejen ve ŠKODA AUTO a.s., ale také u dalších smluvních partnerů školy.

VYNIKAJÍCÍ UPLATNITELNOST NA TRHU PRÁCE

Studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy mají po dokončení studia 98% uplatnitelnost na trhu práce v oblastech PR a marketingu, logistiky, nákupu, controllingu, technického vývoje i HR.

SkryťVypnúť reklamu

Absolventi se uplatňují nejen v České republice, ale i na pracovním trhu v zahraničí.

EXPERTI Z PRAXE VE VÝUCE

Ve výuce na ŠKODA AUTO Vysoké škole se studenti setkávají s řadou odborníků i manažerů z praxe, kteří představují špičky ve svém oboru a kteří jsou ochotni studentům předat mnohaleté zkušenosti z vlastní praxe.

Studenti tak mají jedinečnou možnost s lektory přímo konzultovat záležitosti a problémy ze své vlastní praxe.

STIPENDIJNÍ A MOTIVAČNÍ PROGRAMY

ŠKODA AUTO Vysoká škola poskytuje pro nové studenty bakalářských i navazujících magisterských programů prospěchová, ubytovací, sociální a mimořádná stipendia. Díky tomu je možné studovat i zcela zdarma.

ERASMUS +

Důraz se na škole klade také na jazykovou vybavenost studentů, a to především výrazně posílenou dotací výuky cizích jazyků. Studenti mohou také vyjet na studijní pobyt nebo pracovní stáž v programu Erasmus+ v délce až 12 měsíců.

SkryťVypnúť reklamu

Studijní pobyt je možné absolvovat na jedné z více než šedesáti partnerských univerzit a vyjet může skutečně každý.

DOUBLE DEGREE

Ve spolupráci s vybranými univerzitaminabízí škola Double Degree program, který při splnění stanovených předmětů a úspěšném zakončení studia na ŠAVŠ umožní studentovi získat český i zahraniční titul. Aktuálně je možné absolvovat Double Degree program na univerzitách ve Finsku, Rakousku a Německu.

STUDY&DRIVE

Lákavý je také program STUDY&DRIVE, v němž si student může vybrat vůz ŠKODA na operativní leasing za zvýhodněných podmínek a zjednodušit si tak studentský život.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Škola pravidelně pro své uchazeče pořádá Dny otevřených dveří, buď přímo v Mladé Boleslavi či Praze nebo online.

Více informací a termíny Dní otevřených dveří

SkryťVypnúť reklamu

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu