SME
Utorok, 19. november, 2019 | Meniny má Alžbeta
ROZHOVOR

Ak urobíte chyby, pôžičku na štúdium nedostanete

Počet žiadostí o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania vzrástol oproti minulému roku o desať percent, hovorí PAVOL KUČMÁŠ, poverený riaditeľ Fondu.

Pavol Kučmáš, poverený riaditeľ Fondu na podporu vzdelávaniaPavol Kučmáš, poverený riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania(Zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)

Budúcich vysokoškolákov najviac zaujíma, či majú nádej získať študentskú pôžičku už v prvom ročníku štúdia?

Áno, o pôžičku môže požiadať aj študent prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Základnou podmienok je, aby žiadateľ bol v čase podania žiadosti už zapísaný do ročníka v príslušnom akademickom roku v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole. Nestačí teda byť len prijatý na vysokú školu.

Fakty
Ako žiadať o pôžičku
na štúdium
  1. Pred predložením žiadosti si prečítajte základné podmienky poskytovania pôžičiek. Otázky, ktoré pracovníci fondu dostávajú telefonicky a e-mailom, potvrdzujú, že študenti sú nepozorní.
  2. Často nevyplnia zákonné požiadavky na žiadosti o pôžičku, ako sú rodné priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť a podobne.
  3. Zabúdajú vyplniť požadovanú lehotu splatnosti.
  4. Opomenú výšku žiadanej pôžičky, respektíve nesprávne uvedú výšku žiadanej pôžičky.
  5. Vynechávajú ročník a formu štúdia, zápis do ročníka, ukončenie štúdia a podobne.
  6. Predložiť treba celú žiadosť a nielen prvú stranu.
  7. Priložiť treba všetky povinné prílohy. Napríklad v prípade súrodencov, ak žiadateľ pochádza zo štyroch a viac detí, aj kópie ich rodných listov.
  8. Na žiadosti nesmie byť skorší dátum potvrdenia zo študijného oddelenia, ako je dátum zápisu.
Zdroj: Fond na podporu vzdelávania

Aké požiadavky musí žiadateľ splniť?

Musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí, alebo byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom s právom na trvalý pobyt.

Môžu byť niektorí žiadatelia aj uprednostnení pri schvaľovaní pôžičky?

Áno, zákon pozná takéto prípady. Vzťahuje sa to na žiadateľa, ktorý poberá sociálne štipendium, je poberateľom dávok v hmotnej núdzi, má zmenenú pracovnú schopnosť (zdravotné postihnutie), študuje v dennej forme štúdia, dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní žiadatelia a podobne. Takýto žiadateľ spĺňa kritériá na uprednostnenie, bude teda uprednostnený pri schvaľovaní pôžičiek pred inými žiadateľmi, ktorí tieto kritériá nespĺňajú.

Berie sa pri schvaľovaní do úvahy aj príjem rodičov?

Príjem rodičov nemá vplyv na schválenie alebo neschválenie žiadosti o pôžičku.

Treba ručiteľa?

Áno, žiadateľ, ktorému bola pôžička schválená, musí mať ručiteľa. Potvrdenie o príjme ručiteľa sa predkladá až po schválení žiadosti o pôžičku spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke.

Aká suma sa dá požičať podľa nových pravidiel?

V akademickom roku 2013/2014 bola maximálna výška pôžičky stanovená na 3000 eur. Predpokladáme jej zachovanie aj v ďalších akademických rokoch.

Skúmate, na čo ju žiadateľ použije?

Nie, pôžičky nie sú účelovo viazané.

Môže o pôžičku žiadať aj študent súkromnej vysokej školy?

Áno, dôležité je, aby žiadateľ bol študentom zapísaným do príslušného ročníka vysokoškolského štúdia. Či ide o súkromnú, alebo verejnú vysokú školu, nie je dôležité.

Po schválení dostáva študent celú sumu naraz či po častiach?

Na rozdiel od minulosti sa od akademického roku 2013/2014 pôžička vypláca jednorazovo. Je poukázaná na účet dlžníka uvedený v zmluve o pôžičke do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o pôžičke.

Kedy ju treba začať splácať. Dá sa tak urobiť aj počas štúdia?

Žiadateľ má možnosť zvoliť si priamo na žiadosti o pôžičku lehotu splatnosti zaokrúhlenú na celé roky, pričom minimálna lehota splatnosti je 5 rokov a maximálna 10 rokov. Pôžičku možno splatiť aj jednorazovo, predčasne, napríklad počas štúdia. Čo sa týka splácania, je dlžník povinný a zároveň oprávnený začať splácať pôžičku, až keď sa stane splatnou prvá splátka pôžičky (t. j. po uplynutí zákonných odkladov splátok – napr. ukončení štúdia). Ak dlžník začne splácať či splatí pôžičku pred mesiacom, v ktorom je splatná prvá splátka pôžičky alebo spláca pôžičku vyššími splátkami, ako je stanovené, je povinný uhradiť fondu poplatok za predčasné, teda mimoriadne splátky v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad, a to z každej predčasnej mimoriadnej splátky. Výška poplatku je stanovená na dve percentá z takejto splátky.

Ako bude pôžička úročená?

Úroková sadzba na pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2013/2014 je vo výške 4,5 % p. a. Vzhľadom na to, že úročenie pôžičiek sa odvíja od priemernej ročnej úrokovej sadzby výnosov slovenského štátneho dlhopisu so splatnosťou desať rokov za predchádzajúci kalendárny rok, mení sa pre nové žiadosti o pôžičku každý akademický rok. Úroková sadzba na akademický rok 2014/2015 bude uvedená v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku, ktorého zverejnenie predpokladáme v polovici roku 2014.

Hlavné správy zo Sme.sk

Galavečer k novembru ‘89 bol dvakrát drahší ako v kauze Evka

Podujatie v SND vyšlo štát na pol milióna eur.

Galavečer k výročiu Nežnej revolúcie.
Cynická obluda

Toto nejako nevychádza

Nechceme si ani predstavovať, aké by to bolo, keby v 1989 neprišla demokracia. Žiaľ, niekedy si to predstavovať netreba.

Slovenskí futbaloví reprezentanti sa tešia po strelení úvodného gólu počas kvalifikačného zápasu E-skupiny EURO 2020 Chorvátsko - Slovensko.
Zľava Miroslav Beblavý, Michal Truban, Andrej Kiska a Alojz Hlina počas brífingu k dohode medzi stranou Za ľudí, PS/SPOLU a KDH o neútočení.

Neprehliadnite tiež

Kalendár otvorených dní na slovenských univerzitách a vysokých školách

Aj tento rok si všetky univerzity na Slovensku pripravili pre budúcich uchádzačov o štúdium dni otvorených dverí.

Na Prešovskej univerzite v Prešove sa uchádzači o štúdium môžu dozvedieť aj mnohé kuriózne veci. Napríklad na gréckokatolíckej teologickej fakulte sa môžu v ikonopiseckej dielni zoznámiť s liturgickým vínom a chlebom a ochutnať ich

Na čo všetko slúži študijné oddelenie na vysokej škole

Študenti už v tomto akademickom roku nemusia zbierať podpisy vyučujúcich k známkam, ktoré dostali na skúškach.

Zrušenie indexov sa naplno prejaví až časom, hovorí vedúci študijného oddelenia Filozofickej fakulty UK Daniel Madarás.

Klasické indexy ruší čoraz viac univerzít

Papierové indexy sú na mnohých univerzitách už len nostalgickou spomienkou.

Vysoké školy postupne rušia klasické indexy.

Nezabudnite, že nepodpísaná prihláška na vysokú školu je neplatná

Prihlášky sa začínajú podávať viac elektronicky, je to lacnejšie aj jednoduchšie

Ilustračná fotografia