SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

Učiteľ môže spoznať aj svojho online žiaka

Pre kvalitné vzdelávanie online potrebujete dobrú techniku aj metodiku, hovorí Katarína Pišútová, ktorá sa venuje online vzdelávaniu už vyše desať rokov.


E-learning
Katarína Pišútová
si v Kanade si urobila titul v oblasti vzdelávania dospelých so zameraním na online vzdelávanie. Vytvárala a učila online kurzy pre University of British Columbia v Kanade, University of Pittsburgh a Empire State College v USA a niekoľko neziskových organizácií v Európe a USA. Vlani ukončila v tomto odbore doktorandské štúdium na britskej Open University. Dnes pôsobí v Centre informačných technológií Univerzity Komenského, a chce využiť potenciál e-learningu aby sa využíval efektívnejšie aj u nás.
Foto: Archív K.P.

E-learning a online štúdium môžu byť na slovenských vysokých školách len jednou z častí výučby. Akú majú šancu presadiť sa na Univerzite Komenského?

Dnes sa e-learning na Univerzite Komenského využíva ako doplnok klasickej výučby. K tomu, aby sa na tento účel využíval naozaj efektívne, aby učitelia vedeli o tom, aké sú možnosti, čo by sa dalo robiť a ako to robiť sa snažíme prispieť kurzami a tréningami.

Potenciál pre širšie využitie na univerzite existuje, pre budúcnosť vidím dva smery. Jedným je medzinárodná spolupráca – spoločné online kurzy so zahraničnými univerzitami, ktoré môžu študentom poskytnúť medzinárodnú skúsenosť bez finančných nárokov na vycestovanie. Druhým smerom by bolo postupné vyvíjanie online foriem kurzov, či častí kurzov pre externé programy. Niektoré fakulty o toto už prejavili záujem, postupne sa snažíme vytipovať pilotné kurzy a programy.

Pripravili ste prvý kurz o tvorbe e-learningových kurzov. Čo sa v ňom vysokoškolskí učitelia naučia?

Kurz je zameraný na metodickú stránku online vzdelávania. V tomto je na Slovensku jedným z prvých, nakoľko vysoká väčšina vzdelávania na tému e-learningu sa zameriava výhradne na technickú stránku. Pre kvalitný online kurz však potrebujete oboje: bez fungujúcej techniky to samozrejme nejde, ale bez dobrého metodického spracovania sa o kvalite veľmi nedá hovoriť.

Je rozdiel v hodnotení študentov pri online práci?

Je aj nie je. Z hľadiska požiadaviek na kvalitu práce by v hodnotení rozdiel medzi online a klasickou formou výučby nemal byť.

V online forme výučby však učiteľ dostane viac dát a teda aj širšie možnosti hodnotenia. Napríklad z asynchrónnych diskusií ostáva záznam, kde je možné hodnotiť kvalitu príspevkov študentov, spôsobom, ktorý v klasickej forme nie je možný. Podobne sa dajú analyzovať záznamy z chatov a videokonferencií. Pri použití Wiki stránky pre skupinovú prácu sa v systéme priebežne ukladajú všetky verzie, učiteľ teda môže nielen hodnotiť celkový výsledok skupinovej práce ale aj skontrolovať koľko ktorý z členov skupiny k výslednému dielu prispel.

Učiteľ ale môže ťažiť z toho, že pozná dobre študentov písomný prejav a odhaliť podvod.

Áno, ak sa študent počas celého semestra zúčastňuje diskusií v online kurze sám a potom si na konci semestra nechá vypracovať zadanie niekým iným, učiteľ môže odhaliť podvod. Tým, že už pozná jeho písomný prejav a spôsob argumentácie môže veľmi rýchlo vidieť rozdiel a tušiť podvod a vedieť, že musí konkrétnu prácu skontrolovať. Toto by mu pri klasickej výučbe asi ušlo, keďže pri prednáškach a cvičeniach sa nedozviete, ako sa študenti písomne vyjadrujú. Možnosti podvádzania v online kurzoch sú trochu iné ako pri klasických kurzoch, ale rovnako existujú metódy ako im zabrániť. Všetko to závisí na dobrom naplánovaní kurzu.

Kurz, ktorý ste vytvorili a vediete, bude využívať najmä asynchrónne prostriedky výučby. Znamená to, že uprednostňujete tento systém pred synchrónnym spôsobom?

Netvrdím, že by som asynchrónne prostriedky uprednostňovala, ale akosi prirodzene sú práve tieto nástroje základom a akousi chrbticou vysokej väčšiny online kurzov. Dôvod je jednoduchý. Drvivá väčšina online študentov si vyberá tento spôsob štúdia pre jeho flexibilitu. Teda, že môžu študovať kde chcú (doma, v autobuse, v práci, či inde) a kedy chcú (kurz je prístupný nepretržite, môžu na ňom pracovať v dennej či nočnej hodine, ktorá im vyhovuje). Túto plnú flexibilitu im ale dávajú iba asynchrónne prostriedky, požitie synchrónnych prostriedkov im z tej voľnosti trochu „ukrajuje“, nakoľko vyžaduje, aby boli pripojení na internet v určitom konkrétnom čase.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia