Otestujte sa: Ukážka z testu Všeobecné študijné predpoklady

Test Všeobecných študijných predpokladov na niektorých vysokých školách nahradí prijímačky, niekde prijatie aspoň uľahčí. Ponúkame vám ukážku testu aj s riešeniami.

(Zdroj: SME - JÁN KROŠLÁK)

Test Všeobecných študijných predpokladov spoločnosti SCIO testuje základné predpoklady a schopnosti pre vysokoškolské štúdium. Nezisťuje stredoškolské vedomosti, pri riešení úloh sa vychádza len z informácií v zadaní. Test je tak spravodlivejší – jeho výsledok nezáleží až tak na tom, na ako kvalitnej strednej škole kto študoval.

Je rozdelený do štyroch oddielov, verbálneho, logického, argumentačného a kvantitatívneho. Dôležitú úlohu pri riešení hrá čas – väčšina uchádzačov nestihne vyriešiť všetky úlohy. Pre dosiahnutie dobrého výsledku to však ani nie je potrebné. Test je porovnávací, výsledkom je percentil, ktorý udáva to, koľko ostatných uchádzačov riešiteľ svojimi výsledkami predstihol. Pokiaľ dosiahne napríklad lepší výsledok než 80 percent ostatných, jeho výsledok bude mať podobu percentilu 80 (zo 100).

1.Verbálna časť

V každej z nasledujúcich viet je jedno alebo dve prázdne miesta, ktoré znamenajú, že vo vete bolo niečo vynechané. Za každou vetou nájdete niekoľko možností – slov alebo dvojíc slov. Vyberte slovo alebo dvojicu slov, ktoré sa najlepšie hodia do príslušnej vety ako celku.

1. Táto dohoda predstavuje základný _______ upravujúci všetky _______ práv a povinností štátu.

(A) dohovor – formulácie

(B) dokument – možnosti

(C) rámec – aspekty

(D) spis – požiadavky

(E) predpis – nároky

2. Nesúťažný filmový festival býva dôležitý hlavne pre tie _______, ktorých tvorcovia si robia _______ na niektorú oskarovú nomináciu.

(A) filmy – nádeje

(B) divácke skupiny – zálusk

(C) námety – šance

(D) spoty – ambície

(E) výtvory – prísľub

Každá z nasledujúcich úloh sa skladá z dvojice slov alebo slovných spojení, za ktorými nasleduje päť možností – päť dvojíc slov alebo slovných spojení. Z týchto piatich možností vyberte dvojicu slov, medzi ktorými je vzťah najpodobnejší vzťahu medzi dvojicou slov v zadaní (poradie slov vo dvojiciach je dôležité).

3. HOLD : POCTA

(A) zľava : cena

(B) sláva : víťazstvo

(C) choroba : neduh

(D) vina : trest

(E) ochrana : skrýša

4. ELEKTRINA : ZÁSUVKA

(A) televízia : ovládač

(B) drevo : pec

(C) voda : kohútik

(D) reproduktor : hudba

(E) priehrada : povodeň

2.Logická časť

TEXT K ÚLOHÁM 5 AŽ 6

V tabuľke sú uvedené celkové počty žiakov študujúcich na jednotlivých typoch škôl, z toho počet chlapcov na jednotlivých typoch škôl a počet tried na jednotlivých typoch škôl.

5. Na ktorý typ školy pripadá najmenší počet dievčat na jednu triedu?

(A) na gymnázium

(B) na strednú priemyselnú školu

(C) na obchodnú akadémiu

(D) na odborné učilište

(E) na umeleckú školu

6. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé?

(A) Najmenej dievčat študuje na odborných učilištiach.

(B) Na gymnáziách je priemerne 28 chlapcov v jednej triede.

(C) Najviac dievčat študuje na umeleckých školách.

(D) Celkový počet študujúcich dievčat je menší než celkový počet študujúcich chlapcov.

(E) Na obchodných akadémiách študuje šesťkrát viac dievčat ako chlapcov.

7. Štyri kamarátky (Táňa, Magda, Zora, Jitka) majú každá inú veľkosť oblečenia (36, 38, 40, 42) a majú veľkosť topánok 38, 39, 40, 40. Vieme, že:

• Dve dievčatá majú rovnakú veľkosť oblečenia ako veľkosť topánok.

• Jitka má najmenšiu veľkosť topánok.

• Táňa má menšiu veľkosť oblečenia ako Zora, ale väčšiu ako Magda.

• Zora nemá topánky veľkosti 40.

Ktoré dievčatá majú rovnakú veľkosť topánok ako veľkosť oblečenia?

(A) Jitka a Táňa

(B) Táňa a Magda

(C) Zora a Táňa

(D) Magda a Jitka

(E) Žiadna z možností (A) až (D) nie je správna.

3.Argumentačná časť

8. Gnóza sa vyvinula v prostredí helenizovanej židovskej diaspóry vo veľkých kultúrnych centrách Stredomoria na začiatku letopočtu. Išlo prevažne o náboženstvo stredných mestských vrstiev frustrovaných stratou politického vplyvu v Rímskej ríši. Medzi hlavné zdroje patrí svojrázne uchopené židovské náboženstvo, novoplatónska a novopytagorejská filozofia a antické mystériá.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

(A) Antické mystériá boli ovplyvnené židovskou diaspórou frustrovanou stratou politického vplyvu v Rímskej ríši.

(B) Počiatkom letopočtu sa v kultúrnych centrách Stredomoria vyvinulo náboženstvo čerpajúce aj z antických mystérií.

(C) V dôsledku príklonu ku gnóze stratili stredné mestské vrstvy v Ríme politický vplyv.

(D) Počiatky gnózy súvisia so stratou politického vplyvu Rímskej ríše na začiatku letopočtu.

(E) Gnóza je náboženstvom potomkov Židov z diaspóry v historických kultúrnych centrách Stredomoria.

9. Železo hrá významnú úlohu v procese zrenia a vývoja mozgu v priebehu pobytu plodu v maternici. Nedostatok železa (anémia) môže viesť k jeho spomaleniu, čo má vplyv aj na vývoj rečového centra plodu.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?

(A) Vývoj reči pravdepodobne úzko súvisí s obsahom kyslíka v krvi dieťaťa.

(B) Nedostatok železa spôsobuje poruchy myslenia a degeneráciu mozgu.

(C) Za všetky rečové chyby môže nedostatok železa počas tehotenstva.

(D) Železo je dôležité pre správny vývoj maternice a následne plodu.

(E) Anémia môže ovplyvňovať vývoj rečového centra plodu.

4.Kvantitatívna časť

Používať kalkulačku nie je povolené.

V úlohách 10 až 12 porovnajte výrazy v stĺpčekoch A a B a zvoľte odpoveď

A) ak výraz v stĺpčeku A je väčší

B) ak výraz v stĺpčeku B je väčší

C) ak sa oba výrazy rovnajú

D) ak vzťah medzi výrazmi nie je možné podľa zadania jednoznačne určiť.

Informácie týkajúce sa jedného alebo oboch výrazov sú uvedené vždy nad oboma výrazmi.

10. Štvorec PRST pretína kružnicu m v celkovo ôsmych bodoch.

vľavo: dĺžka uhlopriečky štvorca PRST, vpravo: priemer kružnice m

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo.

(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.

(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo.

(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia.

11. x < 0 < y

vľavo: |x| + y, vpravo: x + |y|

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo.

(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.

(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo.

(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia.

12. 1 bard = 0,9 metra

vľavo: 2 200 bardov, vpravo: 2 km

(A) Hodnota vľavo je väčšia než hodnota vpravo.

(B) Hodnota vpravo je väčšia než hodnota vľavo.

(C) Hodnota vpravo je rovnaká ako hodnota vľavo.

(D) Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá hodnota je väčšia.

13. Plavec má v bazéne tréningy každý deň od pondelka do štvrtka vždy dvakrát denne po 75 minút. V piatok má iba jeden šesťdesiatminútový tréning a cez víkend vždy trénuje dvakrát denne po 45 minút. Koľko času týždenne plavec trénuje celkom?

(A) 9 hodín

(B) 11 hodín

(C) 12 hodín

(D) 14 hodín

(E) Žiadna z možností (A) až (D) nie je správna.

Správne riešenia: 1C, 2A, 3C, 4C, 5B, 6D, 7A, 8B, 9E, 10A, 11A, 12B, 13D

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Ja si tú hodnosť zaslúžim. Fenomén z Danka urobili výložky

Brbty mimo kamery nerobí, tvrdia jeho známi.

STĹPČEK PETRA SCHUTZA

Až Marrákeš otvoril Lajčákovi oči

Miroslav Lajčák si kampaň zrejme neskúša.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.