Aké nové programy sa budú dať študovať

Prinášame novoakreditované bakalárske študijné programy, ktoré sú v ponuke fakúlt novinkami

(Zdroj: PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UPJŠ)
1.Katolícka univerzita v Ružomberku

Teologická fakulta

Etika

Otvára v akademickom roku 2014/2015 nový bakalársky študijný program etické a sociálno-kultúrne štúdiá v študijnom odbore etika. Cieľom študijného programu je dosiahnutie analýzy etického, sociálneho a kultúrneho kontextu spoločnosti, ovládanie cudzieho jazyka, pochopenie európskej kultúry s jej kresťanskými základmi a hľadanie eticky optimálneho riešenia mnohých moderných problémov spoločnosti i jednotlivca.

Súčasťou štúdia je komunikácia s nemeckými a rakúskymi vysokoškolskými odborníkmi s možnosťou semestrálnej stáže na spolupracujúcej vysokej škole Hochschule Zittau/Goerlitz - University of Applied Science (Nemecko).

Absolventi budú schopní profesionálne komunikovať s odborníkmi z odboru kultúry, sociálnych, etických a filozofických vied doma i v zahraničí. Dokážu riešiť konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky, ovládajú etické a právne aspekty európskych spoločenských vzťahov a dokážu vypracovávať špecifické sociálne a kultúrne projekty (granty). Uplatnia sa v kultúrno-spoločenských inštitúciách, na pozíciách asistentov manažérov, pracovníkov styku s verejnosťou, personálnych konzultantov či poradcov pre profesijné etiky.

2.Ekonomická univerzita Bratislava

Národohospodárska fakulta

Ekonómia a právo

Od akademického roka 2014/2015 budú mať študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave možnosť študovať na 1. stupni štúdia v novoakreditovanom študijnom programe ekonómia a právo (v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave). Je to jediný študijný program takéhoto zamerania na Slovensku. Študenti počas štúdia nadobudnú poznatky zo všeobecného ekonomického základu, ako aj adekvátne právne znalosti a osvoja si právne metódy realizácie ekonomických daností v organizáciách a inštitúciách hospodárskej praxe. Absolventi študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch národné hospodárstvo a právo s akademickým titulom Bc. (bakalár).

Po skončení štúdia môžu pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a v riadiacich štruktúrach na všetkých úrovniach – v podnikoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v centrálnych orgánoch štátnej správy, v národných aj medzinárodných spoločnostiach.

Obdobné bakalárske študijné programy možno nájsť aj na renomovaných zahraničných univerzitách, napr. Universität St. Gallen, Švajčiarsko alebo aj Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko.

3.Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Filozofická fakulta

Anglistika aj nemčina

V bakalárskom stupni otvárajú anglistiku a nemčinu v hospodárskej praxi, v dennej aj externej forme. Za štúdium odboru anglistika zaplatia externisti ročné školné 700 eur, za štvorročné externé štúdiu nemčiny v hospodárskej praxi je ročné školné 500 eur.

Fakulta prírodných vied

Učiteľstvo odborných predmetov

V auguste minulého roku fakulta mohla rozšíriť študijné bakalárske programy v dennej forme o učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii s prírodovednými predmetmi (biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika) a o učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii prírodovedných predmetov (biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika).

Po získaní bakalárskeho titulu sa dá pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni.

4.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice

Filozofická fakulta

Jazyky

Novými študijnými programami na I. stupni štúdia sú v tomto akademickom roku anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku.

5.Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Dva konverzné programy

Na bakalársky stupeň štúdia si uchádzači o študijné programy informatika a počítačové a komunikačné systémy a siete môžu vybrať, či ich chcú študovať ako klasické trojročné bakalárske programy, alebo ako štvorročné konverzné.

Konverzný program je vhodný pre tých záujemcov, ktorí nemali matematiku a na strednej škole ako jeden z kľúčových predmetov a sú teda slabší v matematike a algoritmickom myslení, ale chceli by sa na štúdium IT prihlásiť. Základom prvého konverzného ročníka je posilnenie matematických základov a algoritmického programátorského myslenia.

6.Vysoká škola Danubius

(pôvodne Vysoká škola v Sládkovičove)

Fakulta sociálnych štúdií

Marketing a jazyky

Pripravuje v akademickom roku 2014/2015 akreditáciu bakalárskeho študijného odboru masmediálne štúdiá s novým študijným programom masmediálne štúdiá a marketing.

Ďalšia možnosť pribudne bakalárom študijného odboru cudzie jazyky a kultúry v novom študijnom programe anglistika a amerikanistika.

Vysoká škola v Sládkovičove s novým názvom

Na prihlášku už treba uviesť nový názov

Vysoká škola v Sládkovičove sa premenovala na Vysokú školu Danubius. V januári tohto roku návrh na zmenu názvu odobrila vláda.

Dôvodom žiadosti o zmenu názvu sú zmeny vo vlastníckych štruktúrach Vysokej školy v Sládkovičove.

Tá sa do budúcnosti nechce obmedzovať teritoriálne na mesto Sládkovičovo a okolitý región, ale chce pôsobiť globálne, celoslovensky, s ambíciou získavať i zahraničných študentov.

Zdroj: vysoké školy, spracovala or

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Ja si tú hodnosť zaslúžim. Fenomén z Danka urobili výložky

Brbty mimo kamery nerobí, tvrdia jeho známi.

STĹPČEK PETRA SCHUTZA

Až Marrákeš otvoril Lajčákovi oči

Miroslav Lajčák si kampaň zrejme neskúša.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.