Kalendár dní otvorených dverí na fakultách

Aj keď mnohé fakulty už potenciálnych záujemcov o vysokoškolské štúdium na dňoch otvorených dverí privítali, niektoré sa tak ešte len chystajú urobiť.

(Zdroj: FOTOLIA)

Po informácie či rady si počas dní otvorených dní môžu prísť všetci, ktorí sa v tomto období rozhodujú o ďalšom smerovaní. V reálnych podmienkach im fakulty predstavujú akreditované študijné odbory, sprístupňujú laboratóriá, učebne, knižnice. Na otázky odpovedajú nielen učitelia a vedenie, ale neraz aj študenti z vyšších ročníkov.

1.Univerzita Komenského Bratislava

12. februára a 4. júna

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Poslucháreň F1 od 13. hodiny

Okrem informácií o jednotlivých študijných programoch, uplatnení absolventov, prijímacom pokračovaní, ubytovaní a podobne si môžu návštevníci podľa vlastného výberu vypočuť niektoré z desiatich populárne náučných 25-minútových prednášok, napríklad: Ako sa najmenšie stretlo s najväčším, Roboty a umelá inteligencia a ďalšie.

Záujemcovia dostanú aj odpovede na individuálne otázky v súvislosti so štúdiom, uplatnením absolventov a podobne. Účastníci dostanú informačné brožúrky o fakulte a ďalšie informácie od učiteľov jednotlivých odborov, pracovníčok študijného oddelenia i zástupcov študentov.

10. – 14. marca

Farmaceutická fakulta

Predstaví sa počas tradičného Týždňa farmaceutického vzdelávania a kariéry. V rámci tohto podujatia sú všetky podujatia fakulty otvorené tiež potenciálnym uchádzačom aj verejnosti.

11. mája

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

V letnom semestri usporiada dva dni otvorených dverí. Prvý bude v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, druhý o deň neskôr v Bratislave.

12. mája

Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

2.Paneurópska vysoká škola v Bratislave

15. februára

Fakulta ekonómie a podnikania

Od 9.30 do 13.00 hod. na Tematínskej 10 v Petržalke.

Fakulta psychológie

Od 9.30 do 13.00 hod. na Tematínskej 10 v Petržalke.

Fakulta masmédií

Od 9.30 do 13.00 hod. na Tematínskej 10 v Petržalke.

Fakulta informatiky

Od 9.30 do 13.00 hod. na Tematínskej 10 v Petržalke.

Fakulta práva

Od 9.30 do 13.00 hod. na Tomášikovej 20 v Ružinove.

3.Univerzita J. Selyeho Komárno

18. februára

Pedagogická fakulta

Pracovníci dekanátu, študijného oddelenia, vedúci a vyučujúci jednotlivých katedier spresnia aj študijné ponuky. Od 10.00 až do 13.00 hod. budú prezentácie na katedrách.

Ekonomická fakulta

V Konferenčnom centre na Hradnej záujemcov privítajú aj predstavitelia študentskej samosprávy, študijné oddelenie bude pomáhať radami, ako si podať elektronickú prihlášku. Kto bude chcieť, môže nahliadnuť aj na prednášky, ktoré sa budú v tom čase konať, alebo si prezrieť ubytovanie v ŠD Danubius.

20. februára

Reformovaná teologická fakulta

Návštevníci budú mať možnosť zúčastniť sa aj na otvorených hodinách na jednotlivých katedrách.

4.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

20. februára

Celouniverzitný deň otvorených dverí sa uskutoční od 9.00 do 12.00 hod. vo všetkých objektoch univerzity. V hlavnej budove na Triede. A. Hlinku 1 budú študijní referenti poskytovať informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách a takisto o podmienkach prijímacieho konania. Okrem toho budú záujemcom o štúdium k dispozícii informácie o Študentskom parlamente či spolku Erasmus Student Network. V budove ŠD Nitra na Slančíkovej 1 budú otvorené priestory redakcie študentského časopisu Občas nečas a Mediálneho centra Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Na všetkých piatich fakultách (prírodných vied, sociálnych vied a zdravotníctva, stredoeurópskych štúdií, filozofickej a pedagogickej fakulte) sa záujemcovia o štúdium budú môcť oboznámiť so systémom výučby a pozrieť si výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom. Dozvedia sa tiež možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných univerzitou.

5.Katolícka univerzita Ružomberok

12. februára

Filozofická fakulta

Od 10.00 hodiny, okrem informácií o štúdiu sú pripravené aj sprievodné akcie.

Pedagogická fakulta

Od 10.00 hod. v Aule Jána Pavla II. na pedagogickej fakulte. Po spoločnom úvode bude nasledovať prehliadka priestorov a sprievodné akcie jednotlivých katedier.

Fakulta zdravotníctva

11. mája

Teologická fakulta Katolíckej univerzity, Košice

6.Slovenská technická univerzita Bratislava

13. februára

Strojnícka fakulta

Vyhodnotia najlepších účastníkov Strojárskej olympiády, vo vestibule fakulty predstavia zaujímavé študentské projekty, ako kvadroptéra, robota ovládaného mobilom a formuly, ktoré zostrojili študenti. Záujemcovia si tiež predstavia laboratóriá.

Ústav manažmentu

Od 13. 00 hodiny v Ústave manažmentu STU Vazovova 5. Dozviete sa o bakalárskom študijnom programe priestorové plánovanie.

20. marca

Ústav manažmentu

Od 13. 00 hodiny v Ústave manažmentu STU Vazovova 5.

27. mája

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Chemický jarmok

7.Žilinská univerzita v Žiline

14. februára

Fakulta riadenia a informatiky

Od 10.00 hod. v budove VD, učebni VD1. Stretnutie s vedením fakulty, kde sa bližšie zoznámite s fakultou, možnosťami štúdia, obsahom a zameraním jednotlivých študijných programov. Získate informácie o prijímacom konaní, podmienkach prijatia na štúdium na

fakulte a iné zaujímavé informácie. K dispozícii budú testy z predchádzajúcich rokov a informačné materiály o fakulte. Počas prezentácie katedier a prehliadok laboratórií a učební sa môžete dozvedieť napríklad aj to, načo je inžinierom matematika alebo o vodičskom na počítač.

28. februára

Fakulta humanitných vied

Od 10. 00 hod. v Aule 6

Online deň otvorených dverí sa uskutoční 20. marca od 16.00 do 20.00 hod.

8.Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava

14. februára

Fakulta masmediálnej komunikácie

Od 10.00 hodiny v kine OKO na Námestí Jozefa Herdu. Uchádzači o štúdium sa budú môcť zoznámiť nielen s jednotlivými študijnými programami, ale aj s aktivitami, ktoré fakulta ponúka prostredníctvom kreatívnej a eventovej agentúry zastrešujúcej kabinety, a takisto s médiami pôsobiacimi na univerzite (rádio Aetter, časopis Attelier).

9.Prešovská univerzita Prešov

29. apríla

Bude to už druhý ceolouniverzitný deň otvorených dverí.

Zdroj: vysoké školy, spracovala or

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Ja si tú hodnosť zaslúžim. Fenomén z Danka urobili výložky

Brbty mimo kamery nerobí, tvrdia jeho známi.

STĹPČEK PETRA SCHUTZA

Až Marrákeš otvoril Lajčákovi oči

Miroslav Lajčák si kampaň zrejme neskúša.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.