V prideľovaní sociálnych štipendií nastali výrazné zmeny

Posudzuje sa vždy aktuálna situácia v rodine. Prinášame najdôležitejšie zmeny, ktoré nastali v prideľovaní sociálnych štipendií od 1. septembra 2013

(Zdroj: FOTOLIA)

Sociálne štipendium môže získať študent dennej formy v 1. alebo 2. stupni vysokoškolského štúdia, ale iba ak študuje na vysokej škole na Slovensku. Ak študuje v zahraničí, nemá na toto štipendium nárok. Priznanie štipendia nie je vekovo ohraničené, uchádzač môže mať viac ako 26 rokov.

1.Na samostatné posudzovanie už nestačia dávky v hmotnej núdzi
Čísla
Výška sociálneho štipendia
  • Minimálna výška štipendia 10 eur
  • Ak je škola od trvalého bydliska vzdialená viac než 30 km, maximálne 275 eur
  • Ak je škola od trvalého bydliska vzdialená menej, než 30 km maximálne 230 eur

Problém: Viacerí študenti uvádzajú, že sa osamostatnili a nežijú v spoločnej domácnosti s rodičmi, pričom ich rodičia nijako finančne nepodporujú. Ak študent preukáže, že nebýva s rodičmi v jednej domácnosti a hospodári samostatne, môže byť posudzovaný bez rodičov a započítania ich príjmov.

Pôvodne: Na samostatné posudzovanie musel mať študent príjem za predošlý rok vyšší než 12-násobok sumy životného minima dospelej osoby alebo musel preukázať, že mu úrad práce a sociálnych vecí vypláca dávky v hmotnej núdzi.

Zmena: V súčasnosti sa študent môže posudzovať samostatne iba v prípade, že za predošlý rok mal príjem vyšší než 12-násobok sumy životného minima dospelej osoby (v súčasnosti 2334 eur ročne). Dávky v hmotnej núdzi sa nepočítajú a ich poberanie v tomto prípade nemá žiadny vplyv na samostatné posudzovanie.

2.Poberanie štipendia počas letných prázdnin

Problém: Sociálne štipendium sa vypláca počas akademického roka, čo je obdobie od septembra do júna. Niektorí študenti však majú takú nepriaznivú sociálnu situáciu, že štát ich podporuje štipendiom aj počas letných prázdnin, v júli a auguste.

Pôvodne: Štipendium v júli a auguste mohol získať študent, ktorý bol sirota (ani jeden z rodičov nežije), polosirota, pričom žijúci rodič mal voči študentovi súdom určené výživné, alebo študent, ktorý mal súdom určené výživné od obidvoch rodičov.

Zmena: Nové znenie vyhlášky o sociálnom štipendiu má na zreteli tých študentov, ktorí sú chovancami detských domovov alebo boli pred dosiahnutím plnoletosti zverení do náhradnej starostlivosti (pestúnska starostlivosť). Odteraz majú nárok na štipendium počas letných prázdnin aj títo študenti. Naopak, študenti, ktorí majú oboch žijúcich rodičov a obaja im musia platiť výživné, nárok na poberanie štipendia počas leta nemajú.

3.Predĺžené obdobie vyplácania štipendia

Problém: Z pohľadu priznania štipendia sa považuje za dočasný nepriaznivý stav vtedy, ak niektorá zo spoločne posudzovaných osôb je evidovaná na úrade práce ako nezamestnaná, poberá dávky v hmotnej núdzi alebo nemocenské dlhšie než štyri mesiace. Keďže môže ísť o krátkodobý nepriaznivý stav, štipendium sa neprizná na celý akademický rok, ale iba na niekoľko mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia musí študent znovu podať žiadosť o sociálne štipendium a zdokladovať príjmy spolu posudzovaných osôb, a to aj v prípade, že sa rodinná situácia nezmenila.

Pôvodne: Dĺžka skráteného obdobia, na ktoré sa štipendium priznalo, boli štyri mesiace. Počas akademického roka, ktorý trvá 10 mesiacov, musel študent podať žiadosť o štipendium trikrát.

Zmena: Dĺžka skráteného obdobia sa predĺžila na päť mesiacov. Počas akademického roka musí študent podať žiadosť o štipendium už iba dvakrát.

Štipendium vypočíta aj online kalkulačka

Na webovej stránke Študentské financie si každý záujemca môže sám vypočítať v online kalkulačke, či má, alebo nemá nárok na sociálne štipendium.

V online kalkulačke si môžu rodičia alebo študenti informatívne prepočítať výšku sociálneho štipendia a podľa webového programátora Patrika Lučana, ktorý stránku založil, tak aj robia.

Študentské financie nie sú dotované žiadnou organizáciou pôsobiacou vo finančnom sektore. Stránka má informatívny charakter, ak študent do kalkulačky vloží pravdivé informácie, mal by sa dozvedieť skutočnú výšku sociálneho štipendia, alebo aj to, že naň nemá nárok.

Lučan však upozorňuje, že pri osobných konzultáciách môže študijný referent natrafiť na skutočnosti, ktoré študenti na stránke neuviedli, a teda výška štipendia môže byť aj iná.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

Píše Patrik Dubovský - Fórum

Ako Harabinov senát poslal do väzenia ťažko chorého františkána

Bystrík Janík zomrel následkom perzekúcií komunistického režimu a jeho justície.

PLUS

Kde sa vzali nožík-rybička, verzatilka aj známe zápalky

Príbehy drobností českého dizajnu, ktoré prežili.

Neprehliadnite tiež

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia

Chcete ísť na vysokú školu? Ustriehnite si termíny

Stručná inštruktáž, ako si podať prihlášku na vysokú školu.

Ilustračná fotografia

Čo nové budete môcť študovať?

Novinky študijných programov, ktoré sa vysokým školám po získaní akreditácie podarilo zaradiť do svojej ponuky na akademický rok 2019/2020

Mnohé fakulty reagujú pri nových študijných akreditovaných programoch na požiadavky praxe, absolventi budú pre zamestnávateľov zaujímavejší.

Na vlastnej koži: Ako prežiť prvý rok na vysokej škole

Prechod zo strednej školy na vysokú prináša študentom veľa zmien do života.

Porovnávacie skúšky nahradia prijímačky

Výsledky štandardizovaných skúšok českej spoločnosti Scio na Slovensku využíva pri prijímaní na štúdium 32 fakúlt z desiatich univerzít. Skúšky študent môže absolvovať počas jedného školského roka v šiestich termínoch vo viacerých slovenských mestách.