Čo by ste mali vedieť o prijímačkách

Otázky a odpovede o najdôležitejších témach týkajúcich sa podávania prihlášok na vysoké školy

Podávam si niekoľko prihlášok na české vysoké školy. Teraz som sa dozvedela, že v Česku nebudem mať nárok na sociálne štipendium, aj keď na Slovensku by som ho mohla získať. Prečo?

Študentom zahraničných vysokých škôl, a teda aj českých, nie je možné priznať sociálne štipendium podľa slovenského zákona o vysokých školách. Môžete sa uchádzať o študentskú pôžičku prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania, radí hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák. Základnou podmienkou je, aby žiadateľ bol v čase podania žiadosti už zapísaný do ročníka v príslušnom akademickom roku v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole. Nestačí teda byť len prijatý na vysokú školu.

Môžu si uchádzači v rámci Univerzity Komenského na jednej fakulte podať viace prihlášok, teda na viac študijných programov?

Áno. Študijný poriadok Univerzity Komenského umožňuje podať si prihlášky aj na viac študijných programov realizovaných na jednej fakulte, povedal Ján Pekár, prorektor pre študijné veci.

Ako sa to rieši potom, ak ma prijmú na dva študijné programy?

Po splnení podmienok môže byť uchádzač prijatý na viac študijných programov, aj keď sú realizované na tej istej fakulte alebo v rámci tej istej vysokej školy. Zo zákona ho nikto nemôže nútiť, aby sa nezapísal na študijný program, na ktorý bol prijatý. Ak sa však zapíše na dva študijné programy (bez ohľadu na to, či je to na tej istej fakulte, alebo na ktorejkoľvek vysokej škole v SR na denné štúdium), tak sa to podľa zákona o vysokých školách považuje za súbežné štúdium a je v zmysle platných predpisov spoplatnené.

Ak študenta vylúčia zo štúdia, napríklad za podvod pri skúške alebo podobne, môže sa v nasledujúcom akademickom roku opäť hlásiť na vysokú školu?

Na Univerzite Komenského v zásade platí, že sa môže opätovne prihlásiť a ak splní všetky podmienky na prijatie, tak môže opätovne študovať. Existujú prípady, napríklad na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK, kde v zásadách prijímacieho konania stanovili, že nie je možné opätovne prijať študenta, ktorý bol vylúčený zo štúdia z dôvodu spáchania disciplinárneho priestupku. Ak by sa tento prípad stal na Ekonomickej univerzite v Bratislave a študent by bol vylúčený na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie fakulty, podľa prorektora Ferdinanda Daňa môže byť na štúdium na tejto fakulte podľa študijného poriadku prijatý po uplynutí piatich rokov. Prihlásenie na inú fakultu sa nevylučuje.

Dá sa študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave kombinovanou formou? Napríklad jeden akademický rok denne a druhý externe?

Študent, ktorý napríklad začne študovať v dennej forme, môže po skončení ročníka požiadať o zmenu študijného programu na externú formu alebo naopak, a keď mu dekan vyhovie, ďalší rok študuje v inej forme. No ak zmení dennú formu na externú, tak za externé štúdium musí zaplatiť.

Podávam si prihlášku na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pri zakladaní elektronickej prihlášky je jednou z požiadaviek pripojenie na elektronickú žiacku knižku na strednej škole. Je to povinné?

Sťahovanie známok z elektronickej žiackej knižky je iba možnosť, nie povinnosť. To závisí od toho, či má uchádzač elektronickú žiacku knižku.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

Český diktátor je o krok bližšie

Čechom akoby to bolo jedno.

EKONOMIKA

Razie u Kočnera môžu odhaliť aj stratené zmenky

Penta nesmie vyplatiť 11 miliónov eur Kočnerovi. Papierové zmenky však prokuratúra nezaistila, už preto nemusia byť Kočnerove.

TV

Pri razii v Kočnerových domoch otvárali aj trezor

Na prehliadkach sa zúčastňuje aj Kočner.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.