Čo by ste mali vedieť o prijímačkách

Otázky a odpovede o najdôležitejších témach týkajúcich sa podávania prihlášok na vysoké školy

Podávam si niekoľko prihlášok na české vysoké školy. Teraz som sa dozvedela, že v Česku nebudem mať nárok na sociálne štipendium, aj keď na Slovensku by som ho mohla získať. Prečo?

Študentom zahraničných vysokých škôl, a teda aj českých, nie je možné priznať sociálne štipendium podľa slovenského zákona o vysokých školách. Môžete sa uchádzať o študentskú pôžičku prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania, radí hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák. Základnou podmienkou je, aby žiadateľ bol v čase podania žiadosti už zapísaný do ročníka v príslušnom akademickom roku v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole. Nestačí teda byť len prijatý na vysokú školu.

Môžu si uchádzači v rámci Univerzity Komenského na jednej fakulte podať viace prihlášok, teda na viac študijných programov?

Áno. Študijný poriadok Univerzity Komenského umožňuje podať si prihlášky aj na viac študijných programov realizovaných na jednej fakulte, povedal Ján Pekár, prorektor pre študijné veci.

Ako sa to rieši potom, ak ma prijmú na dva študijné programy?

Po splnení podmienok môže byť uchádzač prijatý na viac študijných programov, aj keď sú realizované na tej istej fakulte alebo v rámci tej istej vysokej školy. Zo zákona ho nikto nemôže nútiť, aby sa nezapísal na študijný program, na ktorý bol prijatý. Ak sa však zapíše na dva študijné programy (bez ohľadu na to, či je to na tej istej fakulte, alebo na ktorejkoľvek vysokej škole v SR na denné štúdium), tak sa to podľa zákona o vysokých školách považuje za súbežné štúdium a je v zmysle platných predpisov spoplatnené.

Ak študenta vylúčia zo štúdia, napríklad za podvod pri skúške alebo podobne, môže sa v nasledujúcom akademickom roku opäť hlásiť na vysokú školu?

Na Univerzite Komenského v zásade platí, že sa môže opätovne prihlásiť a ak splní všetky podmienky na prijatie, tak môže opätovne študovať. Existujú prípady, napríklad na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK, kde v zásadách prijímacieho konania stanovili, že nie je možné opätovne prijať študenta, ktorý bol vylúčený zo štúdia z dôvodu spáchania disciplinárneho priestupku. Ak by sa tento prípad stal na Ekonomickej univerzite v Bratislave a študent by bol vylúčený na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie fakulty, podľa prorektora Ferdinanda Daňa môže byť na štúdium na tejto fakulte podľa študijného poriadku prijatý po uplynutí piatich rokov. Prihlásenie na inú fakultu sa nevylučuje.

Dá sa študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave kombinovanou formou? Napríklad jeden akademický rok denne a druhý externe?

Študent, ktorý napríklad začne študovať v dennej forme, môže po skončení ročníka požiadať o zmenu študijného programu na externú formu alebo naopak, a keď mu dekan vyhovie, ďalší rok študuje v inej forme. No ak zmení dennú formu na externú, tak za externé štúdium musí zaplatiť.

Podávam si prihlášku na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pri zakladaní elektronickej prihlášky je jednou z požiadaviek pripojenie na elektronickú žiacku knižku na strednej škole. Je to povinné?

Sťahovanie známok z elektronickej žiackej knižky je iba možnosť, nie povinnosť. To závisí od toho, či má uchádzač elektronickú žiacku knižku.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

Píše Patrik Dubovský - Fórum

Ako Harabinov senát poslal do väzenia ťažko chorého františkána

Bystrík Janík zomrel následkom perzekúcií komunistického režimu a jeho justície.

PLUS

Kde sa vzali nožík-rybička, verzatilka aj známe zápalky

Príbehy drobností českého dizajnu, ktoré prežili.

Neprehliadnite tiež

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia

Chcete ísť na vysokú školu? Ustriehnite si termíny

Stručná inštruktáž, ako si podať prihlášku na vysokú školu.

Ilustračná fotografia

Čo nové budete môcť študovať?

Novinky študijných programov, ktoré sa vysokým školám po získaní akreditácie podarilo zaradiť do svojej ponuky na akademický rok 2019/2020

Mnohé fakulty reagujú pri nových študijných akreditovaných programoch na požiadavky praxe, absolventi budú pre zamestnávateľov zaujímavejší.

Na vlastnej koži: Ako prežiť prvý rok na vysokej škole

Prechod zo strednej školy na vysokú prináša študentom veľa zmien do života.

Porovnávacie skúšky nahradia prijímačky

Výsledky štandardizovaných skúšok českej spoločnosti Scio na Slovensku využíva pri prijímaní na štúdium 32 fakúlt z desiatich univerzít. Skúšky študent môže absolvovať počas jedného školského roka v šiestich termínoch vo viacerých slovenských mestách.