SME
Sobota, 10. jún, 2023 | Meniny má Margaréta

Otestuje sa: Ako si vybrať vysokú školu

Výber vysokej školy a študijného odboru by mal odzrkadľovať záujem študenta, akej profesii sa chce v živote venovať

Nerozhodní študenti môžu využiť v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie bezplatné služby kariérnych poradcov, ktorí im poskytnú konkrétnu pomoc pri výbere vhodného štúdia a študijného odboru. Zohľadnia osobnostnú stránku človeka, typológiu osobnosti, predpoklady i inteligenciu jednotlivca.

Pre tých, ktorí by sa chceli presvedčiť, či si vybrali správne zameranie školy podľa svojich predpokladov, prinášame test, ktorý nám poskytlo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Karpatskej 8 v Košiciach.

SkryťVypnúť reklamu

Ako na to

Každú jednotlivú otázku treba zvážiť a vybrať čo najvhodnejšiu odpoveď. Odpoveďami určujete, akú hodnotu má pre vás daný aspekt v budúcom povolaní.

Áno - 1 bod

Možno – 0,5 bodu

Nie – 0 bodov

Otázky

1. Rád/a/ sa zaoberám činnosťami, pri ktorých treba plánovať a organizovať.

2. Rád/a/ vykonávam činnosť, ktorá si vyžaduje veľkú dôkladnosť a presnosť v detailoch.

3. Chcem sa angažovať v občianskych združeniach, mimovládnych organizáciách, v prospech rôznych sociálnych skupín.

4. Viem si predstaviť pracovať v prostredí, ktoré zahrnuje prácu pod tlakom a zaneprázdnenosť.

5. Rád/a/ by som sa venoval činnostiam v podobe poskytovania rád založených na špeciálnych odborných znalostiach.

6. Rád/a/ by som vo svojej práci využíval používanie štatistických metód na získavanie a podávanie informácií.

SkryťVypnúť reklamu

7. Rád/a/ sa zaoberám činnosťami, ktoré si vyžadujú presnosť pri čítaní, meraní a výpočtoch.

Prečítajte si tiež:Pri výbere školy môžu pomôcť aj počítačové hryČítajte 

8. Rád/a/ by som sa venoval činnostiam, ktoré si vyžadujú chápanie technických nákresov a diagramov.

9. Chcem sa venovať činnosti, ktorá súvisí s produkciou, odbytom, spotrebou alebo ziskom.

10. Baví ma vykonávať činnosť, ktorá si vyžaduje do určitej miery umelecké schopnosti.

11. Chcem pomáhať ľuďom, ktorí sú fyzicky či psychicky chorí alebo sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách.

12. Chcem sa venovať výchove a vzdelávaniu, pomáhať ľuďom lepšie sa začleniť do spoločnosti.

13. Chcem sa venovať činnosti, ktorá je zameraná na rozlišovanie farieb a tvarov v priestorovom návrhárstve.

14. Chcem pracovať v štátnej správe alebo samospráve.

SkryťVypnúť reklamu

15. Mám rád/a/ činnosti, pri ktorých môžem byť v kontakte s prírodou.

16. Mám záujem o fyziku a techniku.

17. Mám záujem o činnosti zamerané na zdravie ľudí, ale nie priamo o ich liečenie.

18. Chcem pracovať v oblasti zameranej na zlepšovanie a ochranu životného prostredia.

19. Bavila by ma činnosť v podobe prípravy a používania máp, schém alebo plánov ulíc.

20. Chcel/a/ by som sa venovať príprave športových aktivít.

21. Chcem sa venovať činnosti, prostredníctvom ktorej budem vplývať na cítenie a vnímanie ľudí a ovplyvňovať ich prostredníctvom estetických zážitkov.

22. Páči sa mi v budúcnosti vykonávať prácu, kde sa bude vyžadovať odo mňa samostatnosť a zodpovednosť.

23. Chcem pomáhať ľuďom pri riešení ich naliehavých problémov a zabezpečovaní ich základných potrieb.

SkryťVypnúť reklamu

24. Bavila by ma činnosť v podobe organizovania a vedenia ľudí.

25. Chcem sa venovať činnostiam zameraným na školenie alebo učenie iných.

26. Chcem sa venovať činnostiam zameraným na poradenstvo v právnych veciach.

27. Chcel/a/ by som sa venovať činnostiam, ktoré zahrnujú zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť iných.

28. Rád/a/ sa zaoberám činnosťami, pri ktorých sa vyžaduje značná dávka duševnej námahy.

29. Veľmi ma baví predávať, kupovať, obchodovať.

30. Rád/a/ interpretujem alebo napodobňujem to, čo už iný vytvoril, buď sám, alebo v kolektíve.

31. Bavila by ma činnosť v podobe vystupovania na verejnosti.

32. Chcel/a/ by som sa venovať činnostiam v podobe kontrolovania, či ľudia dodržiavajú zákony a nariadenia.

33. Chcel/a/ by som sa venovať činnostiam zameraným na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti.

SkryťVypnúť reklamu

34. Baví ma práca s deťmi.

35. Som prakticky založený/á/ a rád/a/ pracujem s vecami alebo číslami.

36. Chcem sa venovať činnosti v prospech opustených a starých ľudí.

37. Rád/a/ navrhujem nové veci a vykonávam činnosť, pri ktorej môžem využívať vlastnú predstavivosť a kreativitu.

38. Chcem sa venovať činnosti zameranej na prácu v prírode, prácu so zvieratami či prácu v oblasti pestovania a krajinnej architektúry.

39. Mám rád/a/ činnosti, pri ktorých sa vyžadujú odborné praktické vedomosti a zručnosť.

40. Chcem mať vplyv na život spoločnosti.

41. Chcem získavať nové praktické zručnosti.

42. Chcel by som pôsobiť v oblasti poskytovania služieb.

43. Chcel by som pôsobiť v oblasti kontrolnej činnosti.

44. Chcem sa venovať pomoci druhým pri riešení ich osobných a sociálnych problémov.

SkryťVypnúť reklamu

45. Chcem vedieť, ako fungujú podniky a organizácie.

46. Chcem pôsobiť v oblasti, kde sa vyžaduje používanie cudzieho jazyka.

47. Chcem študovať odbor, ktorý ma naučí manipulovať s financiami.

48. Chcem pomáhať ľuďom v obhajovaní ich občianskych a ľudských práv.

49. Je mi blízke umelecké zobrazenie pocitov a chcem ovplyvňovať ľudí prostredníctvom umenia.

50. Mám schopnosť navrhovať a umelecky tvoriť.

51. Bavila by ma práca na technických stránkach návrhov.

52. Bavilo by ma využívať technické a tvorivé zručnosti.

53. Mám záujem o biológiu.

54. Mám záujem o poľnohospodárske metódy.

55. Mám záujem o dopravu a prepravu.

56. Bavila by ma činnosť, ktorá obsahuje plánovanie, ako má byť práca urobená.

57. Chcem študovať odbor, ktorý ma naučí poskytovať iným ľuďom služby a pomoc.

SkryťVypnúť reklamu

58. Rád/a/ vykonávam činnosť, pri ktorej sa môžem o niekoho postarať.

59. Bavila by ma činnosť zameraná na zaoberanie sa finančnými záležitosťami.

60. Je pre mňa zaujímavé zrozumiteľné vyjadrovanie sa pri predkladaní informácií a návrhov.

61. Bavilo by ma rozhodovanie o efektívnom využití materiálov, financií alebo ľudí.

62. Mám rád rozprávanie sa s ľuďmi s cieľom získavania informácií.

63. Viem si predstaviť, že by som vykonával činnosti vyžadujúce sústredenosť a trpezlivosť.

64. Bavilo by ma zbieranie a uchovávanie informácií.

65. Mám rád/a kontakt a prácu s deťmi a mládežou.

66. Mám záujem o chémiu.

67. Bavila by ma práca v kancelárii.

68. Bavila by ma práca s číslami.

69. Bavilo by ma riešenie vedeckých a technických problémov matematickými metódami.

SkryťVypnúť reklamu

70. Chcem sa venovať štúdiu stavieb a spôsobu, ako sa stavajú.

71. Chcem sa venovať štúdiu, ktoré vedie k pochopeniu, ako fungujú stroje a ako ich zlepšovať.

72. Chcem sa venovať štúdiu, ktoré vedie k pochopeniu vlastností minerálov.

73. Bavila by ma práca s rastlinami.

74. Bavila by ma práca s elektrotechnikou.

75. Chcel by som sa venovať činnosti zameranej na vedenie záznamov, korešpondenčné a kancelárske práce.

76. Bavila by ma práca so zvieratami.

77. Chcem sa venovať činnosti zameranej na ovplyvňovanie konania a rozhodovania iných.

Vyhodnotenie

Podľa otázok, v ktorých prevažujú kladné odpovede, je zostavená tabuľka jednotlivých oblastí vied a vedného zamerania, na ktoré by ste sa orientačne hodili.

Oblasť ekonomických vied, manažmentu, logistiky a dopravy - 1, 4, 5, 7, 9, 22, 24, 25, 29, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 77

SkryťVypnúť reklamu

Oblasť technických vied a informatiky - 4, 7, 8, 16, 39, 41, 43, 46, 51, 52, 56, 61, 63, 66, 68, 69, 71, 72, 74

Oblasť humanitných a pedagogických vied - 4, 5, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 31, 34, 42, 46, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 77

Oblasť stavebníctva, architektúry, geodézie a kartografie - 5, 7, 8, 10, 13, 19, 37, 39, 42, 50, 51, 52, 61, 63, 68, 69, 70

Oblasť verejnej správy, právnych vied a bezpečnosti - 5, 6, 14, 24, 25, 26, 27, 32, 40, 42, 43, 44, 48, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 75, 77

Oblasť zdravotníckych vied, sociálnej oblasti a psychológie - 3, 5, 11, 17, 23, 24, 27, 28, 33, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 53, 61, 62, 63, 64, 77

Oblasť prírodovedných a veterinárnych vied a životného prostredia - 5, 7, 15, 18, 28, 38, 42, 43, 53, 54, 63, 66, 72, 73, 76

SkryťVypnúť reklamu

Oblasť umeleckých odborov a dizajnu - 2, 5, 10, 13, 21, 30, 37, 39, 40, 41, 49, 50, 51, 52, 61, 63

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu