Za štúdium techniky možno bude štipendium

Študenti, ktorí si zvolia na fakultách vybraté odbory preferované trhom práce, môžu už tento rok dostať nový typ mimoriadneho motivačného štipendia. Ide predovšetkým o technické a prírodovedné odbory.

Najmä na technických odboroch sa štúdium stane aj ekonomicky zaujímavejším.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - PETER GAŠPERAN)

Keď v deväťdesiatych rokoch minulého storočia študoval Branislav Danko na Vysokej škole technickej v Košiciach, dostával vždy pri zápise do akademického roku v preferovanom študijnom programe, ktorý potreboval vtedy priemysel, tisíc korún.

Dnes je docent Danko prodekanom Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene a situácia sa opakuje. Aj jeho fakulta začne zvýhodňovať odborovými motivačnými štipendiami študentov, ktorí sa budú môcť v plnej miere uplatniť na trhu práce a nezostanú frustrovanými uchádzačmi úradov práce.

Len pre vybrané študijné odbory

Nová metodika rozdeľovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre vysoké školy tento rok prvýkrát umožnila prideliť balík peňazí na motivačné štipendiá vybraným vysokým školám a vybraným študijným odborom.

„Táto osobitná dotácia je určená univerzitám, ktoré pre prax pripravujú odborníkov aktuálne i perspektívne potrebných pre národné hospodárstvo, ktorých je na trhu práce nedostatok a ktorí majú najväčšie šance nájsť si uplatnenie po ukončení vysokoškolského štúdia,“ povedal hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák.

Štipendium by sa však nemalo poskytovať každému študentovi v danom študijnom odbore. „Budú sa zohľadňovať aj výsledky predchádzajúceho štúdia,“ spresnil Kaliňák. Podrobnosti riešia jednotlivé štipendijné poriadky vysokých škôl.

Pri rozhodovaní o priznaní odborového motivačného štipendia sa zohľadnia študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole.

Zákon pritom nevylučuje možnosť, a to pri splnení podmienok určených v štipendijnom poriadku vysokej školy, získať v jednom akademickom roku doterajšie motivačné štipendium aj uvedené odborové,“ dodal Kaliňák.

Konkrétnu výšku štipendia určí vysoká škola. Ministerstvo počítalo v priemere 1000 eur na 15 percent študentov v dennej forme.

Rozhoduje koeficient uplatniteľnosti

Aby vysoká škola mohla byť zaradená medzi tie, ktoré mohli získať balík peňazí na motivačné štipendiá, musela dosiahnuť potrebný koeficient uplatnenia absolventov vysokej školy v odbore (KAP).

Ten je odvodený od počtu absolventov vysokej školy v dennej forme štúdia v kalendárnych rokoch 2011 a 2012 a počtu evidovaných nezamestnaných absolventov vysokej školy k 31. decembru 2012 podľa údajov Ústredia práce a sociálnych vecí.

Počty absolventov a počty nezamestnaných v rámci vysokej školy sa zohľadňujú osobitne pre jednotlivé podskupiny študijných odborov podľa štatistickej klasifikácie odborov vzdelania. V prípade, že vysoká škola zatiaľ nemá absolventov v danej podskupine študijných odborov, ale má v nej študentov, zohľadní sa priemerný koeficient v danej podskupine za ostatné vysoké školy.

V prípade učiteľských programov sa zlučujú podskupiny študijných odborov do jednej skupiny študijných odborov.

Napríklad na Univerzite Komenského v Bratislave podľa jej kvestorky Moniky Tarabovej budú motivačné štipendiá vo vybraných študijných odboroch pre rok 2014 udeľovať Fakulta managementu, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta a Prírodovedecká fakulta.

Vo Zvolene pre prvákov tristoeurové štipendiá

Jednou z vysokých škôl, ktorá splnila kritériá na odborové motivačné štipendiá, je aj Technická univerzita vo Zvolene.

„Štipendiá sme dostali na študijné programy na Drevárskej fakulte, podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle, výroba nábytku, konštrukcia drevených stavieb a nábytku, drevárske technológie, ako aj prevádzka strojov a zariadení a na Fakulte environmentálnej výchovy dopravná a manipulačná technika a výrobná technika, priemyselné inžinierstvo a ekotechnika,“ povedal jej hovorca Peter Gašperan. Naprázdno obišli lesníci a Fakulta ekológie a environmentalistiky.

„Výška štipendia je zatiaľ stanovená len ako priemerná. V jeho konečnej výške bude zohľadnená hodnota KAP študijného programu, pravdepodobne aj ročník a študijné výsledky. Prváci, ktorí nastúpia do prvých ročníkov v najbližšom akademickom roku 2014/2015, dostanú štipendium v jednotnej výške a to 300 eur,“ spresnil Gašperan.

Na študijné programy Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky sa môžu záujemcovia ešte stále hlásiť, fakulta prijíma prihlášky až do konca júla 2014.

Kto bude mať nárok

Motivačné štipendium je určené pre nasledujúce vybrané odbory.

  • Aplikovaná informatika, Aplikovaná matematika, Automatizácia, Bezpečnosť technických systémov, Biológia, Biomedicínske inžinierstvo, Biotechnológie, Dopravné stroje a zariadenia, Drevárstvo, Elektronika, Elektrotechnika, Energetické stroje a zariadenia, Energetika, Environmentálne inžinierstvo, Environmentálny manažment, Fyzika, Fyzikálne inžinierstvo, Geografia, Geológia, Geotechnika, Hospodárska informatika, Hutníctvo, Chémia, Chemické inžinierstvo, Chemické technológie, Informačné systémy, Informatika, Kognitívna veda, Kybernetika, Matematika, Materiály, Mechatronika, Meranie, Mineralurgia, Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá, Ochrana a využívanie krajiny, Počítačové inžinierstvo, Poľnohospodárska a lesnícka technika, Potravinárstvo, Priemyselné inžinierstvo, Procesná technika, Softvérové inžinierstvo, Stavebníctvo, Strojárstvo, Súdne inžinierstvo, Synekológia, Štatistika, Telekomunikácie, Údržba strojov a zariadení, Umelá inteligencia, Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, Výrobná technika, Výrobné technológie, Získavanie a spracovanie zemských zdrojov.
  • V rámci študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov programy s nasledujúcimi aprobačnými predmetmi: fyzika, chémia, geografia, biológia, informatika, matematika.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

Český diktátor je o krok bližšie

Čechom akoby to bolo jedno.

EKONOMIKA

Razie u Kočnera môžu odhaliť aj stratené zmenky

Penta nesmie vyplatiť 11 miliónov eur Kočnerovi. Papierové zmenky však prokuratúra nezaistila, už preto nemusia byť Kočnerove.

TV

Pri razii v Kočnerových domoch otvárali aj trezor

Na prehliadkach sa zúčastňuje aj Kočner.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.