SME
Streda, 22. september, 2021 | Meniny má MóricKrížovkyKrížovky

Už bakalári si môžu prilepšiť novým štipendiom

Nové odborové štipendiá majú motivovať na štúdium odborov, čo chýbajú na trhu práce

(Zdroj: Žilinská univerzita)

Niektorí študenti prírodovedných a technických odborov si tento akademický rok prilepšili novým typom motivačného odborového štipendia.

Aby vysoká škola mohla byť zaradená medzi tie, ktoré mohli získať balík peňazí na motivačné štipendiá, musela dosiahnuť potrebný koeficient uplatnenia absolventov vysokej školy v odbore (KAP).

Ten je odvodený od počtu absolventov vysokej školy v dennej forme štúdia v kalendárnych rokoch 2011 a 2012 a počtu evidovaných nezamestnaných absolventov vysokej školy k 31. decembru 2012 podľa údajov ústredia práce a sociálnych vecí.

Zákon pritom nevylučuje možnosť, a to pri splnení podmienok určených v štipendijnom poriadku vysokej školy, získať v jednom akademickom roku doterajšie motivačné štipendium za prospech aj motivačné odborové.

U prvákov zavážili známky

Výber študentov, ktorým bude poskytnuté motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch, si robí každá vysoká škola podľa vlastných pravidiel.

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa k pravidlám dopracovali po diskusiách s členmi senátu, so zástupcami študentov a s vedením. U nastupujúcich bakalárskych študentov zavážili výsledky externej časti maturity z matematiky. Prodekanka Dana Pardubská povedala, že mali na to dva dôvody, na jednej strane je to svojím spôsobom jediné objektívne kritérium aplikovateľné na prichádzajúcich študentov, na druhej strane je zvládnutie matematiky predpokladom úspešnejšieho zvládnutia všetkých študijných programov, ktoré na fakulte ponúkajú.

„Motivačné odborové štipendium mohlo v príslušnom študijnom odbore potenciálne dostať až 50 percent nastupujúcich bakalárov, určená podmienka na percentil spôsobila, že v niektorých odboroch bolo percento nižšie,“ povedala prodekanka Pardubská. Študenti môžu dostať 360, 540 alebo 720 eur na rok, závisí to od ich výsledkov.

Posledný rok štúdia na strednej škole

Na Žilinskej univerzite bude tento akademický rok priemerná výška odborového motivačného štipendia 500 eur. Predpokladá sa, že ho získa asi 1100 študentov.

Bude priznané jednorazovo do konca tohtoročného novembra. Poradovník študentov pre priznanie odborového štipendia univerzita vytvárala na základe výsledkov predchádzajúceho štúdia (vážený študijný priemer za predchádzajúce štúdium a súčasne splnenie podmienky fakultou stanoveného minimálneho počtu kreditov za predchádzajúci akademický rok).

Ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole.

Bratislavská Slovenská technická univerzita kritériá na priznanie motivačných odborových štipendií podrobne uvádza v Štipendijnom poriadku.

Peter Schreiber, prodekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave povedal, že kritériá na priznanie týchto štipendií vychádzajú z hodnotenia štúdia v predchádzajúcom období.

„U bakalárov sme brali do úvahy výsledky v poslednom ročníku strednej školy bez zahrnutia výsledkov maturity, pre študentov 1. ročníka druhého a tretieho stupňa sú to výsledky z celého predchádzajúceho stupňa štúdia,“ povedal Schreiber.

Základná výška štipendia je 250 eur a pridelená výška nesmie prekročiť jedenapolnásobok základnej výšky. Štipendium sa priznáva raz ročne, vypláca sa jednorazovo, najneskôr do konca 1. semestra akademického roku.

Prísľub už pred prijímačkami

Nové štipendiá boli súčasťou reklamnej kampane v minulom akademickom roku pri podávaní prihlášok na štúdium aj na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka. Odborové motivačné štipendiá sa týkajú študijných odborov na Fakulte špeciálnej techniky a Fakulte priemyselných technológií v Púchove.

Na Univerzite J. Selyeho v Komárne motivačné štipendium získalo 139 študentov.

Na Ekonomickej fakulte to boli oprávnení študenti študijného programu aplikovaná informatika, na Pedagogickej fakulte študenti učiteľstva prírodných vied v kombinácii matematika, informatika, biológia, chémia.

Kto bude mať nárok

Motivačné štipendium je určené pre nasledujúce vybrané odbory.

Aplikovaná informatika, Aplikovaná matematika, Automatizácia, Bezpečnosť technických systémov, Biológia, Biomedicínske inžinierstvo, Biotechnológie, Dopravné stroje a zariadenia, Drevárstvo, Elektronika, Elektrotechnika, Energetické stroje a zariadenia, Energetika, Environmentálne inžinierstvo, Environmentálny manažment, Fyzika, Fyzikálne inžinierstvo, Geografia, Geológia, Geotechnika, Hospodárska informatika, Hutníctvo, Chémia, Chemické inžinierstvo, Chemické technológie, Informačné systémy, Informatika, Kognitívna veda, Kybernetika, Matematika, Materiály, Mechatronika, Meranie, Mineralurgia, Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá, Ochrana a využívanie krajiny, Počítačové inžinierstvo, Poľnohospodárska a lesnícka technika, Potravinárstvo, Priemyselné inžinierstvo, Procesná technika, Softvérové inžinierstvo, Stavebníctvo, Strojárstvo, Súdne inžinierstvo, Synekológia, Štatistika, Telekomunikácie, Údržba strojov a zariadení, Umelá inteligencia, Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, Výrobná technika, Výrobné technológie, Získavanie a spracovanie zemských zdrojov.

V rámci študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov programy s nasledujúcimi aprobačnými predmetmi: fyzika, chémia, geografia, biológia, informatika, matematika.

Tento text bol uverejnený v prílohe denníka SME Vysoké školy - Bedeker dňa 19. 11. 2014

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Po kedysi dominantnej záchranke Falck získala v tendri z roku 2019 najviac pozemných staníc záchranka LSE - Life Star Emergency.

Inšpektorát práce jej udelil pokutu 23-tisíc eur.


55m
Rozhovory ZKH: Milan Krajniak.

Krajniak kritizuje aj ministra Mikulca.


a 1 ďalší 5 h
Minister Igor Matovič.

Nájomné byty boli kľúčovou témou Sme rodina aj pred voľbami.


6 h

Neprehliadnite tiež

Absolventom chýba prax, nie všetko sa dá naučiť virtuálne.

Pandémia pripravila študentov o prax


31. máj
IT firmám chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.

Firmy si zakladajú vlastné akadémie


27. máj
Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie


16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania


16. mar
Skryť Zatvoriť reklamu