SME
Streda, 22. september, 2021 | Meniny má MóricKrížovkyKrížovky

Čo hovoria porovnávacie testy fakultám o študentoch?

Prodekanov niektorých fakúlt sme sa spýtali, čo ich viedlo k zavedeniu testov do prijímacieho konania, ktoré budú brať do úvahy a čo si od nich sľubujú.

(Zdroj: FOTOLIA)

Tí, ktorí boli dobrí v testoch SCIO, sú dobrí aj v štúdiu

Ján Klimas, prodekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava.

klimas.jpgNa Farmaceutickej fakulte UK sme prijímali uchádzačov na základe úspešnosti v Národných porovnávacích skúškach SCIO iba druhýkrát. Konkrétne berieme do úvahy testy z biológie, chémie a v menšej miere aj test všeobecných študijných predpokladov. Spätná väzba od uchádzačov je vo veľkej prevahe pozitívna.

Pre nás je dôležité, že ani v jednom prípade nebola spochybnená transparentnosť a objektívnosť procesu. Tento rok sme už mohli analyzovať aj to, či študenti, ktorí mali dobré výsledky v SCIO testoch pred rokom, preukazujú svoju kvalitu aj počas štúdia.

Skryť Vypnúť reklamu

Táto korelácia sa potvrdzuje. Väčšina z nich naozaj dosahuje dobré výsledky aj na skúškach. Na druhej strane, samozrejme, pociťujeme, tak ako všetky vysoké školy, dôsledky populačnej depresie spred dvadsiatich rokov. Vyberáme z menšieho počtu uchádzačov, čo má za následok, že dostane šancu na štúdium aj lepší priemer, a nielen horný kvartil z nich.

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach rozširuje možnosti prijatia

Libuša Révészová, prodekanka Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

libusa-r_r6444.jpgPrijímaciu skúšku z matematiky a cudzieho jazyka stále vyžadujeme od všetkých uchádzačov o dennú formu štúdia.

V nasledujúcom akademickom roku však významne rozširujeme možnosti vstupu na fakultu tým, že uchádzači môžu požiadať o náhradu prijímacej skúšky z matematiky, ako aj prijímacej skúšky z cudzieho jazyka jedným z nasledujúcich spôsobov: výsledkom externej časti maturitnej skúšky z matematiky/cudzieho jazyka, výsledkom Národnej porovnávacej skúšky – (NPS SCIO) z matematiky/cudzieho jazyka.

Skryť Vypnúť reklamu

Aby sme mohli objektívne porovnať kvality všetkých uchádzačov, budeme brať do úvahy percentuálnu úspešnosť ako v externej časti maturitnej skúšky, tak aj v teste NPS, prepočítané koeficientmi podľa zásad prijímacieho konania fakulty. Národné porovnávacie skúšky považujeme za objektívne, porovnateľné s externou časťou maturitnej skúšky. Zaradili sme ich ako alternatívu do prijímacieho konania po prvýkrát, sú dobrovoľné a ich absolvovanie je plne na rozhodnutí uchádzača.

Do úvahy budeme brať najlepší dosiahnutý výsledok príslušného testu NPS. Chceme tým poskytnúť rovnaké možnosti všetkým – uchádzačom z regiónov celého Slovenska, uchádzačom, ktorí z rôznych dôvodov neabsolvovali externú časť maturitnej skúšky z matematiky/cudzieho jazyka (napr. absolventi strednej školy zo zahraničia) a uchádzačom, ktorí nie sú spokojní s dosiahnutým výsledkom v rámci maturity.

Skryť Vypnúť reklamu

Prečítajte si tiež:Nie všade sa robia prijímačky. Niekde stačia testyČítajte 

Výsledky testov môžu pomôcť aj v získaní internátu

Mikuláš Bittera, prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

bittera_r1722.jpgNa našej fakulte sa nerealizujú prijímacie skúšky už niekoľko rokov. Tento rok sme pristúpili k SCIO testom a okrem matematiky sme si vybrali aj testy všeobecno-študijných predpokladov. Na základe získaných bodov z týchto testov sa študent môže zvýhodniť pri výbere študijného programu alebo napríklad pri získaní internátu.

Naši študenti musia byť dobrí v matematicko-fyzikálnych predmetoch, ale aj vo všeobecnosti v logickom uvažovaní. Aj preto sme ponúkli alternatívu testom z matematiky v podobe testov VŠP, aby sme mohli podchytiť aj rozumne uvažujúcich uchádzačov o štúdium. Osobne považujem SCIO testy za menej stresujúce.

Skryť Vypnúť reklamu

Žiaľ, dnes sa na technických školách musí robiť nábor, a nie výber ako v minulosti, keďže na jednej strane je záujem o technické odbory malý a na druhej sú vysoké školy hodnotené nezanedbateľne podľa počtu študentov. To znamená, že fakt, či získame kvalitných študentov, nezávisí od systému prijímania, ale od propagačných aktivít.

Testy využijeme pri vyššom záujme

Ľubica Kozáková, prodekanka Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach

kozakovatuke_r1892_res.jpgNa našej fakulte prijímame študentov na základe výsledkov stredoškolského štúdia, za presne stanovených podmienok, ktoré schvaľuje akademický senát. V prípade zvýšeného záujmu na niektoré študijné programy, momentálne je to priemyselná logistika, môžeme zohľadniť aj výsledky testov VŠP.

Skryť Vypnúť reklamu

Pokles silných populačných ročníkov sa prejavil aj u nás, stále sme však druhou fakultou (po Fakulte elektroniky a informatiky) v počte podaných prihlášok. V posledných rokoch sme zaznamenali vyšší záujem študentov gymnázií, štandardne sa najviac uchádzačov hlási zo stredných odborných škôl, najmä na technologické odbory.

Klasické prijímačky sa u nás nerobia, pred niekoľkými rokmi boli z matematiky, ale to odradilo mnohých študentov, už sú zrušené. Nestanovujeme predmety, ich skladba je rôznorodá v závislosti od daného študijného predmetu, samozrejme, že prírodovedné predmety hrajú prím.

Zrušili sme štátnice z teoretických predmetov

Sergej Iľkovič, prodekan Fakulty humanitných a prírodovedných vied Prešovskej univerzity Prešov

ilkovic-1_r9358.jpgNaša fakulta výrazne inovovala ponuku študijných programov s dôrazom na moderné, progresívne a trhom práce žiadané programy aplikačného zamerania – napr. v oblasti aplikovanej geoinformatiky, biológie, ekológie či fyzikálneho inžinierstva progresívnych materiálov.

Skryť Vypnúť reklamu

Modernizácia študijných programov na našej fakulte je spojená s ústupom od memorovania teoretických poznatkov a preferovaním orientácie na prax a kvalitu záverečných a diplomových prác. Na niektorých z nich sme preto zrušili štátnice z teoretických predmetov. Test VŠP teda považujeme za optimálny spôsob výberu vhodných uchádzačov na tento typ študijných programov.

Národné porovnávacie skúšky sú podľa nás alternatívnym spôsobom zisťovania spôsobilosti na vysokoškolské štúdium vo vzťahu k známkam z maturity a predmetov na stredných školách. Známky sú viac odrazom hodnotenia schopností memorovať teoretické poznatky bez väčšieho dôrazu na ich praktické využitie.

Test VŠP bude vyhovovať skôr uchádzačom, ktorí sa počas stredoškolského štúdia nevenovali zberu dobrých známok, ale skôr sa sústredili na oblasť, ktorá ich bavila, najmä na oblasť aplikácií poznatkov prírodných a technických vied v praxi. Títo študenti majú vyššiu šancu uplatniť na sa dnešnom trhu práce. Sme presvedčení, že nami zvolený spôsob povedie k výberu adekvátnych študentov z pohľadu požadovaných spôsobilostí na štúdium na našej fakulte.

Skryť Vypnúť reklamu

Vhodná alternatíva k maturite

Jana Jarábková, prodekanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

jarabkova.jpgOverovanie všeobecných študijných predpokladov formou testov fakulta akceptovala v snahe získať študentov s najlepšími predpokladmi na štúdium na vysokej škole a zjednodušiť proces prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium.

Za pozitívne považujem najmä to, že uchádzač o štúdium môže absolvovať test všeobecných študijných predpokladov v blízkosti svojho bydliska a v prípade, že dosiahne výsledok s percentilom viac ako 50, je prioritne prijatý na bakalárske štúdium na fakulte. Získa tým „istotu“ prijatia na štúdium v porovnaní s ostatnými uchádzačmi o štúdium.

Národné porovnávacie skúšky predstavujú na účely výberu uchádzačov o štúdium vhodnú alternatívu k výsledkom dosiahnutým na maturite. Ich výhodou je okrem iného aj to, že umožňujú študentom hodnotenie z testovaných predmetov zlepšiť. Počas maturitnej skúšky študent mohol byť indisponovaný a nemusel podať ten najlepší výkon. Naša fakulta realizuje výber uchádzačov podľa dosiahnutých výsledkov počas stredoškolského štúdia.

Skryť Vypnúť reklamu

Dôležitými faktormi pri výbere je aj ich zapojenie do medzinárodných a národných súťaží, projektov a jazyková vybavenosť. Myslím, si, že na základe uvedených kritérií možno identifikovať najlepších uchádzačov o vysokoškolské štúdium na fakulte. Uvedený systém priorizuje študentov, ktorí sa systematicky počas stredoškolského štúdia pripravovali na štúdium na vysokej škole. Isté rozdiely sa objavujú vo vedomostiach študentov rôznych typov škôl, a to by mohli pomôcť zobjektívniť národné porovnávacie skúšky.

Text bol uverejnený v prílohe Bedeker Vysoké školy 11. novembra 2015.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Po kedysi dominantnej záchranke Falck získala v tendri z roku 2019 najviac pozemných staníc záchranka LSE - Life Star Emergency.

Inšpektorát práce jej udelil pokutu 23-tisíc eur.


34m
Rozhovory ZKH: Milan Krajniak.

Krajniak kritizuje aj ministra Mikulca.


a 1 ďalší 5 h
Igor Matovič.

Nájomné byty boli kľúčovou témou Sme rodina aj pred voľbami.


5 h

Neprehliadnite tiež

Absolventom chýba prax, nie všetko sa dá naučiť virtuálne.

Pandémia pripravila študentov o prax


31. máj
IT firmám chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.

Firmy si zakladajú vlastné akadémie


27. máj
Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie


16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania


16. mar
Skryť Zatvoriť reklamu