SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia
VYSOKÉ ŠKOLY

Kedy sú posledné termíny podania prihlášok na vysoké školy (tabuľka)

Kedy musíte poslať prihlášku a aké veľké poplatky si školy pýtajú? Pozrite si tabuľku s podrobnosťami o prihláška.

Ilustračné foto.Ilustračné foto.

Prečítajte si tiež:Nie všade sa robia prijímačky. Niekde stačia testyČítajte 

vysoká škola, fakultaTermín podania prihlášky doCena za prijímacie konanie
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta 29.2.2016 80
Právnická fakulta 15.4.2016 60
Filozofická fakulta 29.2.2016 45
Prírodovedecká fakulta 13.1. - 31.3.2016 50
Pedagogická fakulta 15.10. - 31.3.2016 60
Farmaceutická fakulta 29.2.2016 50
Fakulta telesnej výchovy a športu 29.2.2016 50
Jesseniova lekárska fakulta, Martin 29.2.2016 60
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 29.2.2016 33
Evanjelická bohoslovecká fakulta 30.5.2016 55
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 31.3.2016 45
Fakulta managementu 31.3.2016 40
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1.4.2016 45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu, Bratislava 31.3. / 25.7.2016 50 / 20
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 31.3. / 10.8.2016 50 / 20
Strojnícka fakulta 31.3. / 14.8.2016 50 / 20
Fakulta elektrotechniky a informatiky 31.3. / 22.7.2016 50 / 20
Stavebná fakulta 31.3. / 12.8.2016 50 / 20
Fakulta architektúry 30.11. / 31.5.2016 40
Materiálovotechnologická fakulta, Trnava 31.3. / 31.7.2016 20
Fakulta informatiky a informačných technológií 31.3.2016 50 / 20
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta 31.3.2016 40 / 32
Fakulta podnikového manažmentu 31.3.2016 40 / 32
Národohospodárska fakulta 31.3.2016 40 / 32
Ekonómia a právo 31.3.2016 60
Fakulta hospodárskej informatiky 31.3.2016 40 / 32
Podnikovohospodárska fakulta, Košice 31.3.2016 40 / 32
Fakulta medzinárodných vzťahov 31.3.2016 40 / 32
Fakulta aplikovaných jazykov 31.3.2016 40 / 32
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 30.4.2016 33 / 31
Fakulta ekonomiky a manažmentu 21.3.2016 45 / 35
Technická fakulta 31.3.2016 35
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 29.2./30.4.2016 35/30 (KZA); 25/20 (Z, KI)
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 30.4.2016 35 / 30
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 31.32016 35
Technická univerzita vo Zvolene
Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen 31.3.2016 40 / 35
Lesnícka fakulta 31.3.2016 40 / 35
Drevárska fakulta 31.3.2016,T30.11.2015 40 / 35, T 50
Fakulta ekológie a environmentalistiky 31.3.2016 40 / 35
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 30.4.2016 30
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 30.11.2015 50
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
Herectvo 8.1.2016 50
Divadelná réžia 15.2.2016 50
Divadelná dramaturgia a dramatická tvorba 15.2.2016 50
Divadelný manažment 15.3.2016 50
Bábkarská tvorba 19.2.2016 50
Divadelné štúdiá 1.6.2016 50
Divadelná scénografia 26.2.2016 50
Hudobná a tanečná fakulta 30.11.2015 50
Filmová a televízna fakulta 4.12.2015 50
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1. 1. 2016 - 15. 3. 2016 40
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 31.5.2016 25 / 20
Hutnícka fakulta 31.5.2016 25 / 20
Strojnícka fakulta 31.3.2016 25 / 20
Fakulta elektrotechniky a informatiky 30.4.2016 25 / 20
Letecká fakulta 30.4.2016 25 / 20
Stavebná fakulta 29.4.2016 25 / 20
Ekonomická fakulta 31.3.2016 35 / 30
Fakulta výrobných technológií, Prešov 30.11.2015 35 / 30
Fakulta umení 10.6.2016 25 / 20
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine 29.4.2016 30
Fakulta bezpečnostného inžinierstva 30.4.2016 20
Stavebná fakulta 31.5.2016 20
Strojnícka fakulta 30.4.2016 20
Elektrotechnická fakulta 30.4.2016 20
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 30.4.2016 30
Fakulta riadenia a informatiky 31.3.2016 30 / 25
Fakulta humanitných vied 31.3.2016 35
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ústav telesnej výchovy a športu 15.4.2016 50 / 40
Lekárska fakulta 29.2.2016 50 / 40
Prírodovedecká fakulta 31.3.2016 40 / 30
Právnická fakulta 31.3.2016 50 / 40
Fakulta verejnej správy 30.4.2016 40 / 30
Filozofická fakulta31.3.2016 40 / 30 bez prijímacej skúšky
50 / 40 s prijímacou skúškou
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta 29.2.2016 38 / 35
Pedagogická fakulta 29.2.2016 33 / 33
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 29.2.2016 45 / 40
Teologická fakulta, Bratislava 31.3.2016 35 / 30
Právnická fakulta 31.3.2016 60 / 58
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta do 29. 2. 2016 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii; do 31. 3. 2016 - na ostatné študijné programy 35 / 32
Ekonomická fakulta do 31.3.2016 35 / 32
Filozofická fakulta do 29. 2. 2016\n- na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, rekreológia; do 31. 3. 2016 - na ostatné študijné programy 40 / 32
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov do 31. 3. 2016\ndo 15. 6. 2016 (len v mimoriadných prípadoch - napr. štúdium v zahraničí) 60 / 57
Fakulta prírodných vied do 31.3.2016 35 / 32
Právnická fakulta do 30.4.2016 60 / 57
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta 31.3.2016 30 / 25
Fakulta prírodných vied 31.3.2016 30 / 25
Filozofická fakulta 31.3.2016 30 / 25
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 31.3.2016 30 / 25
Fakulta stredoeurópskych štúdií 31.3.2016 30 / 25
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta 30.4.2016 34 / 20
Filozofická fakulta 31.3.2016 34 / 20
Pedagogická fakulta 31.3.2016 34 / 20
Gréckokatolícka teologická fakulta 31.3.2016 34 / 20
Fakulta humanitných a prírodných vied 29.2.2016 34 / 20
Fakulta zdravotníckych odborov 31.3.2016 34 / 20
Fakulta manažmentu 31.3.2016 34 / 20
Fakulta športu 31.3.2016 34 / 20
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení 30.11.2015 50
Fakulta výtvarných umení 30.11.2015 50
Fakulta dramatických umení
Herectvo 27.11.2015 50
Filmová a televízna réžia a scenáristika 29.2. / 4.4.2016 50
Divadelná dramaturgia a réžia 15.3.2016 50
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín 31.5.2016 35
Fakulta priemyselných technológií, Púchov 30.4.2016 17
Textilná technológia a návrhárstvo 29.2.2016 17
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 30.4.2016 34
Fakulta špeciálnej techniky 30.4.2016 25
Fakulta zdravotníctva 30.4.2016 60
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany 30.5.2016 40
Fakulta masmediálnej komunikácie 31.3.2016 40 / 35
Fakulta prírodných vied 30.4.2016 35 / 30
Filozofická fakulta 30.4.2016 40 / 35
Fakulta sociálnych vied 30.4. / 31.8.2016 50 / 45
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta 31.3.2016 30 / 25
Pedagogická fakulta 31.3.2016 39
Teologická fakulta, Košice 30.4.2016 35
Fakulta zdravotníctva 31.3.2016 40
Univerzita J. Selyeho
Ekonomická fakulta 31.3.2016 50 / 25
Pedagogická fakulta 31.3.2016 50 / 25
Reformovaná teologická fakulta 31.3.2016 50 / 25
súkromné vysoké školy
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 30.4.2016 50
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave n n
VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 31.3.2016 30
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva 29.2.2016 20
Fakulta ekonómie a podnikania 29.2.2016 20
Fakulta masmédií 29.2.2016 20
Fakulta informatiky 29.2.2016 20
Fakulta psychológie 29.2.2016 20
Vysoká škola Danubius
Ústav aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie n n
Fakulta práva Janka Jesenského n n
Fakulta sociálnych štúdií n n
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy n n
VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 31.3.2016 40
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 31.5.2016 50 / 30
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 31.8.2016
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 31.3.2016
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 31.5.2016 25
Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici 31.1. / 31.5. / 10.9.2016 50
Akadémia médií v Bratislave 22.2. / 22.6.2016 50
štátne vysoké školy
Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika 29.2.2016 20
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Bezpečnostnosprávna ochrana osôb a majetku 31.1.2016 49 / 39
Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 31.3.2016 39 / 29
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 29.2.2016 70
Fakulta verejného zdravotníctva 29.2.2016 70
Lekárska fakulta 29.2.2016 70
Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica 29.2.2016 70

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia