SME
Streda, 22. september, 2021 | Meniny má MóricKrížovkyKrížovky

Študentské pôžičky dostane asi menej uchádzačov

Študentské pôžičky mohli vysokoškoláci prvýkrát získať v roku 1997, vtedy ešte od Študentského pôžičkového fondu

(Zdroj: FOTOLIA)

Od akademického roka 2013/2014 klesajú finančné prostriedky na pôžičky pre študentov z Fondu na podporu vzdelávania, hovorí jeho riaditeľ PAVOL KUČMÁŠ. Od svojho vzniku fond pôžičkami pomohol 20-tisíc študentom.

Je isté, že pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania budete vyplácať aj v akademickom roku 2016/2017, keďže na ne dostávate menej peňazí? Stredoškolákov, ktorí si budú podávať onedlho prihlášky na vysoké školy, asi toto bude zaujímať najviac.

„Fond na podporu vzdelávania bude vyplácať pôžičky pre študentov i v akademickom roku 2016/2017. Avšak v najbližších rokoch dôjde k ďalšiemu poklesu disponibilných finančných prostriedkov na poskytovanie pôžičiek a bude uspokojených oveľa menej žiadateľov spomedzi študentov vysokých škôl ako v súčasnosti. Fond však v súčasnosti vyvíja viaceré aktivity, ktoré by zabezpečili jeho dofinancovanie a tým umožnili získať pôžičku väčšiemu počtu žiadateľov.“

Akú sumu si aktuálne bakalár môže požičať?

„V akademickom roku 2015/2016 si študent mohol požičať od 500 eur do 2500 eur. V budúcom akademickom roku nepredpokladáme zmenu uvedených limitov.“

Koľko trvá schválenie pôžičky?

„Žiadosť o pôžičku môže študent predložiť do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. Následne prebieha schvaľovací proces, ktorý trvá maximálne dva mesiace, spravidla jeden až jeden a pol mesiaca. Zoznam schválených i neschválených žiadostí o pôžičku fond zvyčajne zverejňuje na svojom webovom sídle (www.fnpv.sk) začiatkom decembra. Informuje o tom i na svojom facebookovom profile.“

Kedy sa žiadateľ dostane k peniazom? Vraj dnes ich dostávajú až v januári, čo je pre mnohých neskoro.

„Vzhľadom na termín predkladania žiadostí o pôžičku (31.10.) a schvaľovací proces sú prvé zmluvy úspešným žiadateľom zasielané približne v polovici decembra. Následne už vyplatenie pôžičky závisí od toho, kedy úspešný žiadateľ vráti podpísanú zmluvu o pôžičke späť fondu. V prípade, ak úspešní žiadatelia vrátia podpísanú zmluvu späť do fondu obratom, môžu byť pôžičky vyplatené už v decembri tak ako v predchádzajúcich rokoch.“

Chystajú sa nejaké zmeny v kritériách?

„V akademickom roku 2016/2017 nepredpokladáme zmenu kritérií.“

Môžu byť niektorí žiadatelia aj uprednostnení pri schvaľovaní pôžičky?

„Áno, ak je fondu doručených viac žiadostí ako má disponibilných finančných prostriedkov, sú žiadosti schvaľované podľa uprednostňujúcich kritérií. Tieto sú definované v paragrafe 11 zákona o Fonde na podporu vzdelávania a bližšie definované v ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku, ktorý je zverejnený na našom webe. Uprednostňujúce kritériá sú sociálneho charakteru ako napríklad poberanie dávok v hmotnej núdzi, poberanie sociálneho štipendia, početnosť rodiny, ale posudzujú sa aj študijné výsledky. Všetky uprednostňujúce kritériá musí žiadateľ o pôžičku preukázať.“

Môže príjem rodičov ovplyvniť schválenie či neschválenie pôžičky?

„Môže, ale len nepriamo, napríklad ak je rodič žiadateľa nezamestnaný a žiadateľ o pôžičku poberá z tohto dôvodu sociálne štipendium. Vtedy spĺňa uprednostňujúce kritérium.“

Musí byť ručiteľom rodič?

„Nemusí, musí však spĺňať podmienky ručenia ako príjem, zamestnanie atď. Bližšie sú podmienky definované na našom webe. Upozorňujeme, že potvrdenie o príjme ručiteľa sa fondu predkladá až v prípade, ak je žiadosť o pôžičku schválená (nie spolu so žiadosťou.)“

Sú pôžičky účelovo viazané?

„Nie, pôžičky sú bezúčelové.“

Môže si žiadosť podať aj študent súkromnej vysokej školy, ktorý študuje externe?

„Áno.“

Týkajú sa pôžičky aj študentov prijatých na štúdium v Česku či na iných zahraničných školách?

„Áno, žiadateľ o pôžičku môže študovať aj v zahraničí, na zahraničnej vysokej škole.“

Po schválení dostáva študent celú sumu naraz či po častiach?

„Ak je pôžička žiadateľovi schválená, je mu na účet pripísaná naraz v plnej sume.“

Čo sa stane, ak študent bude opakovať ročník?

„Najdôležitejšie je, aby študent fondu túto skutočnosť oznámil do 14 dní. Na poskytnutie pôžičky nemá opakovanie ročníka vplyv. Ak v štúdiu pokračuje, splácanie sa mu odkladá až po jeho ukončení.“

Kedy treba začať splácať? Dá sa tak urobiť aj počas štúdia?

„Splatnosť pôžičky sa začína až po ukončení štúdia. Samozrejme, možno ju uhradiť aj skôr, avšak študent musí počítať s poplatkom za mimoriadne splátky v zmysle platného sadzobníka poplatkov a náhrad, ktorý je zverejnený na internete.“

Ako bude pôžička úročená?

„Úroková sadzba na pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2015/2016 je 2,07 % ročne. Vzhľadom nato, že výška úrokovej sadzby sa odvíja od výnosov štátnych dlhopisov so splatnosťou desať rokov, nie je v súčasnosti možné určiť úrokovú sadzbu na akademický rok 2016/2017.“

Kto môže o pôžičku pre študentov požiadať?

1. Študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program).

2. Študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program). Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia ministerstva školstva svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.

3. Študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program).

4. Žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v príslušnom akademickom roku, keď o ňu žiada.

Ako podať žiadosť

Študent vyplní formulár žiadosti o pôžičku, ktorý nájde na stránke fondu. Vyplní ho vo všetkých častiach, dá potvrdiť na študijnom oddelení svojej fakulty, podpíše, pripojí príslušné prílohy a toto všetko musí stihnúť tak, aby bola žiadosť doručená fondu do konca októbra. Žiadosť nestačí poslať poštou až 31.10., fondu musí byť doručená najneskôr 31.10.

Otázky a odpovede

Pri študentskej pôžičke môže dôjsť aj k neočakávaným situáciám. Najmä ak by ste štúdium zanechali. Pripravte sa na ne.

Môže sa stať, že dlžník musí vrátiť jednorazovo čerpanie pôžičky?

Ak fond dodatočne zistí, že dlžník v čase vyplatenia čerpania pôžičky už nebol riadnym študentom (stratil štatút študenta), vyzve dlžníka prostredníctvom listu na vrátenie neoprávneného čerpania peňazí, ktoré bude vyčíslené v zmysle zmluvných podmienok. Čerpanie treba vrátiť do 14 dní od vystavenia výzvy.

Možno počas čerpania pôžičky zmeniť ručiteľa?

Áno, je to možné. Akúkoľvek zmenu ručiteľa, či už v prípade jeho smrti, alebo z iného dôvodu, treba vykonať žiadosťou o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke. S touto žiadosťou predložíte aj potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti alebo potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania. V prípade smrti ručiteľa treba túto skutočnosť fondu oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa.

Môže sa stať, že pri štátnej skúške nebudem úspešný. Čo v takom prípade?

V prípade neskončenia štúdia z dôvodu neúspešnej štátnej skúšky, nevykonania štátnej skúšky, nedostatku kreditov, pričom dlžník nestratí štatút študenta (ani nesmie byť vylúčený a znovu prijatý) a bude pokračovať v ďalšom akademickom roku v štúdiu, zdokladuje štúdium do 31. 8. príslušného akademického roka a po zápise na ďalší akademický rok najneskôr do štrnástich dní zašle potvrdenie o štúdiu. Na základe dokladov fond posunie predpokladaný termín splatnosti pôžičky.

Kedy sa dá požiadať o odklad splátok z dôvodu materskej dovolenky?

O odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej dovolenky môžete požiadať, ak nastúpite na materskú dovolenku najneskôr do piatich rokov od skončenia štúdia. Odklad bude schválený na celú dĺžku materskej dovolenky. Odklad sa nevykonáva spätne, ale mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bol doklad preukazujúci splnenie podmienok odkladu doručený fondu.

Zdroj: Fond na podporu vzdelávania

Text bol uverejnený v prílohe denníka SME Bedeker Vysoké školy.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Čínska developerská spoločnosť Evergrande.

Svet straší kolaps gigantickej čínskej firmy.


6 h
Po kedysi dominantnej záchranke Falck získala v tendri z roku 2019 najviac pozemných staníc záchranka LSE - Life Star Emergency.

Inšpektorát práce jej udelil pokutu 23-tisíc eur.


2 h
Rozhovory ZKH: Milan Krajniak.

Krajniak kritizuje aj ministra Mikulca.


a 1 ďalší 6 h

Neprehliadnite tiež

Absolventom chýba prax, nie všetko sa dá naučiť virtuálne.

Pandémia pripravila študentov o prax


31. máj
IT firmám chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.

Firmy si zakladajú vlastné akadémie


27. máj
Laboratórne cvičenie s prípravou anorganických pigmentov.

Pomáhajú žiakom počas pandémie


16. mar
Doučovanie prebieha v malých skupinkách.

Vysokoškoláci sa zapájajú do doučovania


16. mar
Skryť Zatvoriť reklamu