SME
Utorok, 15. október, 2019 | Meniny má Terézia

O pôžičku na štúdium sa dá požiadať až po zápise

Ešte v akademickom roku 2015/2016 si študent vysokej školy mohol požičať 2500 eur, teraz je to o 200 eur menej. Vo fonde je málo peňazí.

Pôžičky z fondu na podporu vzdelávania v posledných rokoch nedostávajú všetci, ktorí o ne žiadajú, lebo v ňom nie je dostatok peňazí.Pôžičky z fondu na podporu vzdelávania v posledných rokoch nedostávajú všetci, ktorí o ne žiadajú, lebo v ňom nie je dostatok peňazí.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO – SPU NITRA)

Podmienky poskytovania študentských pôžičiek a ich kritériá v akademickom roku 2017/2018 nie sú v tejto chvíli ešte celkom presné. Čaká sa na schválenie novely zákona o Fonde na podporu vzdelávania v parlamente, hovorí riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania PAVOL KUČMÁŠ.

Akú sumu si budú môcť požičať v roku 2017 prijatí uchádzači na bakalárske štúdium na jeden akademický rok?

„Predpokladáme, že pôjde o podobnú sumu ako v súčasnosti, teda asi o 2300 eur. Presnú informáciu budeme vedieť poskytnúť až pravdepodobne v júni 2017, po zverejnení Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku v akademickom roku 2017/2018.“

Je táto suma viazaná? Na čo ju študent môže použiť?

„Nie, pôžičky pre študentov sú bezúčelové.“

Aké kritériá musí záujemca splniť, aby pôžičku dostal?

„Základnou podmienkou na získanie pôžičky je, že študent musí byť zapísaný na štúdium v akademickom roku, v ktorom má o pôžičku záujem. Až po zápise môže predložiť žiadosť o pôžičku, ktorá musí byť vyplnená vo všetkých bodoch a podpísaná študentom, ktorý o ňu žiada. Žiadosť o pôžičku musí byť predložená v zákonom stanovenom termíne.“

Čo treba k žiadosti priložiť?

„Treba pripojiť povinné prílohy, napríklad doklad preukazujúci štatút študenta. Nepovinné prílohy slúžia na uplatnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa v prípade, že celková suma požadovaných pôžičiek z doručených žiadostí prevyšuje objem vyčlenených finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov v danom akademickom roku.“

Nedá sa požičať suma na viac akademických rokov naraz?

„Nie, študenti môžu žiadať o pôžičku len na akademický rok, v ktorom sú zapísaní na štúdium. Ale môžu si podať žiadosť až počas šiestich akademických rokov, ktoré nemusia nasledovať po sebe.“

Prečítajte si tiež:Otázky a odpovede o pôžičkách na štúdiumČítajte 

Môže sa študent o pôžičku uchádzať aj vtedy, keď bol zo štúdia vylúčený a teraz je nanovo prijatý?

„Áno, podmienkou je, že musí byť zapísaný na štúdium v čase predloženia žiadosti o pôžičku.“

Koľko trvá schválenie pôžičky?

„Schvaľovací proces môže trvať maximálne dva mesiace od termínu na predloženie žiadostí o pôžičku, spravidla trvá približne jeden mesiac. Po ukončení schvaľovacieho procesu fond zverejní na svojom webovom sídle zoznam schválených a neschválených žiadostí o pôžičku.“

Kedy sa žiadateľ dostane k peniazom?

„Vyplatenie pôžičky úspešným žiadateľom závisí najmä od toho, kedy doručia fondu podpísanú zmluvu o pôžičke. Fond do dvoch týždňov od schválenia žiadostí posiela úspešným žiadateľom na podpis zmluvu o pôžičke. Najneskôr do dvoch týždňov od doručenia podpísanej zmluvy o pôžičke fond vypláca schválenú výšku pôžičky. Prvé pôžičky sa spravidla vyplácajú v polovici decembra.“

Môžu byť niektorí žiadatelia uprednostnení pri schvaľovaní pôžičky?

„V prípade, že celková suma doručených žiadostí prevyšuje objem vyčlenených finančných prostriedkov na pôžičky pre študentov v danom akademickom roku, fond prednostne poskytne pôžičku žiadateľom, ktorí spĺňajú kritériá na uprednostnenie. Spresniť to v tejto chvíli nevieme, čaká sa na schválenie novely zákona o fonde.“

Môže príjem rodičov ovplyvniť schválenie či neschválenie pôžičky?

„Príjem rodiča priamo neovplyvňuje schválenie žiadosti o pôžičku. Ak však napríklad na základe nízkeho príjmu rodičov študent poberá sociálne štipendium, je to považované za uprednostňujúce kritérium.“

Musí byť ručiteľom rodič?

„Nie, nemusí. Ručiteľom môže byť každý, kto spĺňa podmienky na ručenie.“

Môže si žiadosť podať aj študent súkromnej vysokej školy, ktorý študuje externe?

„Áno, žiadosť o pôžičku môže predložiť každý študent vysokej školy I., II., a III. stupňa denného či externého štúdia študujúci na Slovensku alebo v zahraničí.“

Týkajú sa pôžičky aj študentov prijatých na štúdium v Česku?

„Áno.“

Po schválení dostáva študent celú sumu naraz či po častiach?

„Úspešným žiadateľom o pôžičku je vyplatená celá suma pôžičky jednorazovo v plnej žiadanej výške.“

Čo sa stane, ak študent bude opakovať ročník?

„O tejto skutočnosti nás musí študent informovať a potom sa mu nanovo vypočíta odklad splátok. Kým zostáva študentom, pôžičku nespláca.“

Text bol uverejnený v prílohe denníka SME Bedeker Vysoké školy 11. novembra 2016.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Neprehliadnite tiež

Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

Odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia.

Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

Osud programu Erasmus+ v Británii je neistý.

Slovenských študentov, ktorí si dali za cieľ štúdium na Oxforde najviac zaujíma, za akých podmienok budú môcť v Anglicku študovať.

Na olympiádach sa osmelil, dnes študuje v Londýne

Miroslav Gašpárek študuje biomedicínske inžinierstvo

Miroslav Gašpárek stážoval počas štúdia biomedicínskeho inžinierstva aj na súkromnej, výskumne orientovanej Stanford University v Kalifornii.

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.

Ilustračná fotografia