Akú sumu si bude môcť študent požičať, bude známe až v júni

O novinkách v novele zákona o Fonde na podporu vzdelávania hovorí jeho riaditeľ PAVOL KUČMÁŠ

Za európskym priemerom Slovensko naďalej zaostáva.(Zdroj: FOTOLIA)

V akademickom roku 2017/2018 si budú môcť študenti predkladať žiadosti o študentské pôžičky na Fond pre podporu vzdelávania dvakrát ročne, doteraz býval iba jeden termín. Umožňuje to novela zákona o fonde.

Budú si môcť prijatí uchádzači na bakalárske štúdium v akademickom roku 2017/2018 požičať rovnakú sumu ako tento rok, teda 2300 eur?

„Predpokladáme, že pôjde o podobnú sumu ako s súčasnosti, teda asi 2300 eur. Presnú informáciu budeme vedieť poskytnúť až v júni 2017, po zverejnení oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku v akademickom roku 2017/2018.“

Vraj pribudne aj viac termínov na jej podávanie.

Fakty
O študentskej pôžičke

- O pôžičku sa dá požiadať až po zápise na vysokoškolské štúdium.

- Pôžičky pre študentov sú bezúčelové.

- Študent si nemôže naraz požičať sumu na viac akademických rokov. Môže žiadať o pôžičku len na akademický rok, v ktorom je zapísaný na štúdium. Ale môže tak urobiť až počas šiestich akademických rokov, ktoré nemusia nasledovať po sebe.

- O pôžičku sa môže uchádzať aj vtedy, keď bol zo štúdia vylúčený. Podmienkou je, že musí byť zapísaný na štúdium v čase predloženia žiadosti o pôžičku.

„Áno, novelou zákona došlo k zvýšeniu počtu termínov na predkladanie žiadostí o pôžičku s cieľom skrátiť čas medzi podaním žiadosti a vyplatením pôžičky, ako aj s cieľom poskytnúť pôžičku v čase, keď ju žiadateľ reálne potrebuje. Študenti budú môcť predkladať žiadosti dvakrát ročne (do 15. septembra a do 31. októbra kalendárneho roka) a pedagógovia trikrát ročne (do 28. februára, do 30. júna a do 31. októbra kalendárneho roka).“

Nová úprava uprednostňuje počet splnených prednostných kritérií v žiadosti o pôžičku pred váhou jednotlivého kritéria. Ako?

„Cieľom tejto úpravy je ešte viac posilniť prosociálny charakter činností fondu s cieľom podporiť ešte väčší počet žiadateľov zo sociálne najslabších skupín. Dožadovali sa jej pri príprave návrhu novely zákona študenti aj pedagógovia. Rozhodujúce už nebude poradie stanovených kritérií, ale počet splnených kritérií, čiže žiadateľovi o pôžičku, ktorý bude spĺňať viac zákonom stanovených kritérií bude pôžička poskytnutá prednostne.“

Aké kritériá boli doplnené?

„V prípade študentov boli doplnené tieto kritériá: žiadateľ je sirota, teda nezaopatrené dieťaťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ, žiadateľ je dieťaťom z detského domova, žiadateľ je rodičom nezaopatreného dieťaťa (zamerané prioritne na slobodné mamičky) či žiadateľ je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie, stará sa o svojich ťažko zdravotne postihnutých rodičov či súrodencov.“

Ako to bude s možnosťou odpočítať absolventovi za každý rok jedno percento istiny?

„Takáto možnosť bola doplnená do zákona s cieľom udržať absolventov vysokých škôl a motivovať ich pracovať po ukončení štúdia v Slovenskej republike. Odpočet istiny pre absolventov znamená, že za každý rok odpracovaný v Slovenskej republike po ukončení vysokoškolského štúdia sa mu odpočíta z nesplatenej istiny pôžičky jedno percento. Splnenie tejto podmienky sa bude posudzovať po piatich rokoch od ukončenia štúdia a maximálne bude možné odpočítať päť percent z nesplatenej istiny pôžičky.“

Hovorilo sa o zvýšení úrokov, príde k tomu?

„Áno, novelou zákona došlo k úprave spôsobu stanovenia výšky úrokovej sadzby pôžičiek. Výška úrokovej sadzby bude naviazaná na základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky zvýšenú o tri percentá. Zároveň došlo k zníženiu maximálnej výšky úrokovej sadzby na percentá ročne.“

Fond mal v posledné roky málo peňazí, zmení sa to?

„Fond sa už dlhodobo snaží získať dodatočné finančné prostriedky. Zabezpečenie dodatočných finančných prostriedkov bolo hlavným dôvodom pre novelizáciu zákona o fonde. Po vytvorení zákonných predpokladov už v súčasnosti prebieha komunikácia s ministerstvom školstva ohľadne dofinancovania fondu formou dotácie zo štátneho rozpočtu počas najbližších troch, štyroch rokov. Zároveň plánujeme začať rokovania s medzinárodnými finančnými inštitúciami za účelom získania úveru na dofinancovanie činnosti fondu.“

Ako sa rozširuje paleta žiadateľov, kto všetko ju bude môcť spomedzi pedagogických pracovníkov získať?

„O pôžičku pre pedagógov budú od tohto roku môcť okrem pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a študentov doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia požiadať aj zamestnanci vysokých škôl, ktorí do dňa na doručenie žiadosti dosiahnu vek najviac 35 rokov, sú vysokoškolskými učiteľmi, výskumnými pracovníkmi či umeleckými pracovníkmi.“

Článok bol uverejnený v prílohe denníka SME Bedeker Vysoké školy 8. februára 2017.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Peniaze na reformu školstva v rozpočte nevidno

Školstvo je v rozpočte málo ambiciózne.

AUTORSKÁ STRANA MATÚŠA KRČMÁRIKA

Český diktátor je o krok bližšie

Čechom akoby to bolo jedno.

EKONOMIKA

Razie u Kočnera môžu odhaliť aj stratené zmenky

Penta nesmie vyplatiť 11 miliónov eur Kočnerovi. Papierové zmenky však prokuratúra nezaistila, už preto nemusia byť Kočnerove.

TV

Pri razii v Kočnerových domoch otvárali aj trezor

Na prehliadkach sa zúčastňuje aj Kočner.

Neprehliadnite tiež

Na Oxford a Cambridge sa treba hlásiť už v októbri

Chceli by ste skúsiť štúdium v zahraničí? Prihlášky ešte prijímajú v Holandsku aj vo Veľkej Británii

Vysokoškolský titul väčšinou zaručí vyšší plat

Napätá situácia na trhu práce mení správanie zamestnávateľov. Teórie, že asistentka musí mať vysokú školu a ovládať aspoň dve reči, už neplatia.

Erasmus: V zime študovala v Anglicku, v lete v Portugalsku

Študentka žurnalistiky Dominika Buková stihla v rámci Erasmu študovať v dvoch krajinách. Ak sa to dá, stačí to dobre naplánovať, vraví.

Život vedca je jedno veľké dobrodružstvo

Po desiatich rokoch strávených na zahraničných vedeckých pracoviskách sa v januári tohto roka vrátila domov fyzička MARIANNA DERZSI.

Papier je na ústupe, informácie sú v e-knihách

Niektoré univerzitné knižnice pripomínajú detskú izbu. Okrem kníh v nich študenti nájdu pracovné stoly, počítače, ale aj tulivaky, do ktorých si môžu ľahnúť a začítať sa do knihy.