Absolventi

Na vlastnej koži: Ako prežiť prvý rok na vysokej škole

Prechod zo strednej školy na vysokú prináša študentom veľa zmien do života.   

Absolventi

Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Zamestnávatelia sa dnes o ľudí bez praxe nebijú. Pritom pre dnešného vysokoškoláka vôbec nie je ťažké dostať sa na študijný či stážový pobyt do zahraničia. Erasmus+ už dokonca umožňuje stážovať aj absolventom.   

Ilustračná fotografia
Informácie o štúdiu

Chcete ísť na vysokú školu? Ustriehnite si termíny

Stručná inštruktáž, ako si podať prihlášku na vysokú školu.   

Ilustračná fotografia
Informácie o štúdiu

Čo nové budete môcť študovať?

Novinky študijných programov, ktoré sa vysokým školám po získaní akreditácie podarilo zaradiť do svojej ponuky na akademický rok 2019/2020   

Mnohé fakulty reagujú pri nových študijných akreditovaných programoch na požiadavky praxe, absolventi budú pre zamestnávateľov zaujímavejší.
Informácie o štúdiu

Porovnávacie skúšky nahradia prijímačky

Výsledky štandardizovaných skúšok českej spoločnosti Scio na Slovensku využíva pri prijímaní na štúdium 32 fakúlt z desiatich univerzít. Skúšky študent môže absolvovať počas jedného školského roka v šiestich…   

Informácie o štúdiu

Kalendár dní otvorených dverí

Na viacerých fakultách sa už dni otvorených dverí konali, mnohé ich však robia v dvoch termínoch. Oplatí sa zúčastniť sa na nich, školy ich už dnes robia aj cez zaujímavé prednášky o študijných programoch a diskusie…   

Informácie o štúdiu

Univerzity postrážia deti študujúcich rodičov

Na akademických pôdach vznikajú detské kútiky. Prevádzka v nich bude flexibilná.   

Detské centrum Unipáčik pri Prešovskej univerzite v Prešove je od januára už otvorené a má kapacitu 20 detí.
Štúdium v zahraničí

Kariéru právnika si treba naštartovať už počas štúdia

LUKÁŠ MICHÁLIK (33), absolvent Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, je po ôsmich rokoch praxe partnerom v advokátskej kancelárii Hamala Kluch Víglaský v Bratislave.   

Celé štúdium na University of California, Berkeley je postavené na diskusii, prezentovaní názorov, vyvracaní
a argumentácii iných názorov.
Štúdium v zahraničí

Až v Innsbrucku som sa naučil po anglicky

Keby sa DAVIDA BALLU pred šiestimi rokmi jeho spolužiačky z Ekonomickej univerzity v Bratislave nespýtali, či sa spolu s nimi neprihlási na pobyt Erasmus, bol by dnes pravdepodobne niekde úplne inde. Vtedy sa dal…   

Noví priatelia z Innsbrucku.
Štúdium v zahraničí

Teóriu sme riešili cez prípadové štúdie

Na erasmácky pobyt do holandského Eindhovenu sa PETRA KUSENDOVÁ vybrala v akademickom roku 2015/2106 ako študentka druhého stupňa štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Dnes je už absolventkou tejto…   

Štúdium v zahraničí

V Londýne najviac miniete za ubytovanie

Ak by ste sa rozhodli ísť na Erasmus do Londýna, je dobré, aby ste mali nasporené nejaké peniaze. Popri štúdiu na univerzite, ako je University College London, nemáte čas pracovať a grant na život v hlavnom meste…   

So študentmi Erasmus+ na uvítacom podujatí na Institute of Archeology.
Štúdium v zahraničí

Naučil som sa postarať sám o seba

Vysokoškolák by mal počas štúdia skočiť po každej dostupnej príležitosti a vycestovať do zahraničia, vyskúšať si trochu iný život, inú kultúru, nabrať nové skúsenosti a hlavne spoznať nových ľudí, odporúča MICHAL…   

Zimná víkendová návšteva pláže v prímorskom mestečku Jurmala, ktoré je známe ako najväčšie kúpeľné mesto v Lotyšsku.
Štúdium v zahraničí

Skúšky sú písomné, výučba bloková

Ako sa študuje na Erasmus University Rotterdam v Holandsku, približuje ZUZANA KAPUSTÍKOVÁ, ktorá tam študuje v treťom ročníku bakalárskeho štúdia odbor Management of International Social Challenges.   

Zuzana Kapustíková (druhá zľava, vrchný rad) so spolužiakmi počas Bachelor Open Day.

Zoznam VŠ, ktoré uverejnili svoj profil v prílohe denníka SME