Informácie o štúdiu

Myslíte pozitívne a viete komunikovať? Takých ľudí firmy chcú

Chuť učiť sa boduje vo firmách viac ako znalosť účtovníctva   1

Informácie o štúdiu

Chodila som na predmety, ktoré boli novinkou

Téma: Čo mi dal zahraničný študijný pobyt na Erasme.   

Informácie o štúdiu

K učiteľstvu inklinovali už ako deti, stredná škola ich nakopla úplne

Téma: Prečo sa chceme stať učiteľmi.   

Informácie o štúdiu

Učebnice kupovať netreba, učivo je dostupné na webe

Téma: Čo mi dalo štúdium v zahraničí   

Informácie o štúdiu

Využil možnosť duálnej kariéry, hrá hokej aj študuje

Téma: Ako sa študuje športovcovi   

Informácie o štúdiu

Matematika aj fyzika sú o logickom myslení

Téma: Čo mi dalo štúdium na slovenskej vysokej škole   

Informácie o štúdiu

Študenti STU si literatúru môžu stiahnuť zdarma online

Najväčší záujem je o skriptá z matematiky, fyziky a chémie.   

Informácie o štúdiu

Bude sa dať študovať história v kyberpriestore

Absolvent by mal byť historik s IT schopnosťami.   

Informácie o štúdiu

Počet vysokoškolákov klesá, zahraničných však pribúda

Minuloroční uchádzači podali najmenej prihlášok za posledné roky.   

Informácie o štúdiu

Študentov cestovanie vlakom do školy nevyjde draho

Na aké zľavy na cestovanie majú nárok vysokoškoláci na Slovensku a ako je to v Česku.   

Informácie o štúdiu

Bakalári občas zisťujú, že o vybranú školu nemajú záujem

Študenti si myslia, že ich na školu prijmú aj bez dobrých výsledkov.   

Informácie o štúdiu

Vysokoškoláci vnímajú svoje štúdium skôr kriticky

Čo ukázal výskum o očakávaniach a skúsenostiach vysokoškolákov?   

Informácie o štúdiu

Na latinčinárov čaká ešte veľa nepreložených textov

Jazyky Homéra, Platóna či Vergília nie sú o elitárstve.